Phương Nam Co LTD
© 21/5/2019 - Vietnam12h.com Application

Biến dạng của bêtông trong xây dựng phần thô nhà ở

Bêtông bị biến dạng trong xây dựng phần thô nhà ở do tác dụng của tải trọng, của nhiệt, co ngót.

Biến dạng do tải trọng

Biến dạng do tải trọng ngắn hạn của bêtông trong xây dựng phần thô nhà ở

Làm thí nghiệm nén mẫu bêtông có chiều dài l, diện tích tiết diện ngang A , tác dụng lực nén P, đo được độ co ngắn Δ: Biến dạng của bêtông trong xây dựng phần thô nhà ở với tỷ đôi εb = Δ/ l, ứng suât σb = P/A. Tiêp tuc thay đôi P , đo và lâp quan hệ giữa ứng suất và biến dạng người ta thu được đường cong như (H.2.5a). Điểm D ứng với lúc mẫu bị phá hoại, lúc đó có cường độ chịu nén σb = σcr. và biến dạng cực hạn σcr.

Khi gia tải đến A(σb, εb) rồi giảm tải, đường cong giảm tải không trở về gốc O(0,0). Biến dạng của bêtông không phục hồi hoàn toàn (εb # 0 ). Điều này chứng tỏ bêtông không phải là vật liệu hoàn toàn đàn hồi, nó là vật liệu đàn hồi dẻo. Phần biến dạng phục hồi dược gọi là biến dạng đàn hồi εel, phần biến dạng không phục hồi được gọi là biến dạng dẻo εpl.

εb = εpl + εel , đặt v = εel /εpl v - hệ số đàn hồi.

Trong đó: εel = Δ1 / l. εpl 2 / l

 Δ= Δ1 + Δ2

Δ1 đoạn phục hồi được

Δ2 đoạn không phục hồi được

 l chiều dài của mẫu thí nghiệm

Khi ứng suất còn bé, biến dạng chủ yếu là đàn hồi, hệ số đàn hồi gần bằng 1, khi ứng suất lớn biến dạng dẻo tăng lên, hệ số đàn hồi giảm dần. Ớ giai đoạn phá hoại, biến dạng dẻo chiếm phần lớn.

Biến dạng do tải trọng dài hạn từ biến εbc của bêtông trong xây dựng phần thô nhà ở

Nén thí nghiệm mẫu đến điểm A(σb, εb), rồi giữ nguyên tải trong thời gian dài, người ta thấy biến dạng tiếp tục tăng lên (điểm B). Hình 2.5b Phần biến dạng tăng thêm do ứng suất không tăng (hằng số) gọi là biến dạng từ biến εbc

Các nhân tố ảnh hưởng đến biến dạng từ biến:

Khi ứng suất tăng thì biến dạng từ biến tăng.

Tỉ lệ nước/ximăng tăng thì biến dạng từ biến tăng.

Độ cứng cốt liệu bé thì biến dạng tăng.

Tuổi bêtông càng cao thì biến dạng giậm.

Độ ẩm của môi trường giảm thì biến dạng giảm.

Biến dạng do tải trọng lặp của bêtông trong xây dựng phần thô nhà ở

Nếu tải trọng được đặt vào rồi dở ra nhiều lần (H.2.5a), thì biến dạng dẻo sẽ được tích lũy dần dần, cứ sau một chu kỳ đặt tải và dở tải thì biến dạng dẻo tiếp tục tăng thêm và mẫu bị phá hoại khi ứng suất của bêtông đạt dến cường độ mỏi.

Biến dạng do co ngót của bêtông trong xây dựng phần thô nhà ở

Co ngót là hiện tượng bêtông giảm thể tích khi khô cứng trong không khí. Hiện tượng co ngót xảy ra liên quan đến sự biến đổi lý hóa của quá trình thủy hóa ximăng, đến sự tổn hao lượng nước do bay hơi.

Co ngót là hiện tượng bất lợi, khi co ngót bị cản trở hoặc co ngót không đều, có thể làm xuất hiện các vết nứt, các vết nứt này xuất hiện trên bề mặt của cấu kiện có dạng chân chim, vì thế cần hạn chế độ co ngót của bêtông.

Các nhân tố chính ảnh hưởng đến co ngót:

Cấu kiện có bề mặt càng lớn thì co ngót càng nhiều.

Môi trường khô co ngót lớn hơn môi trường ẩm.

Độ co ngót tăng lên khi dùng nhiều xi măng, dùng xi măng có hoạt tính cao, khi tăng tỉ lệ nước/xi măng, dùng cốt liệu có độ rỗng, cát mịn, chất phụ gia...

Để hạn chế co ngót: phải chọn thành phần bêtông thích hợp, đầm chặt bê tông, giảm tỉ lệ nước/ximăng, giữ bê tông thường xuyên ẩm trong thời gian đầu hoặc làm các khe co giãn, đặt cốt thép cấu tạo tại những nơi cần thiết v.v...

Biến dạng nhiệt của bêtông trong xây dựng phần thô nhà ở

Đây là loại biến dạng thể tích khi nhiệt độ thay đổi. Để hạn biến dạng nhiệt nên bố trí các khe co giãn, khe nhiệt độ.


Link Đọc file PDF hoặc tải file pdf về máy tính
XDTC
1,000 Mẫu Nội Thất 2,100 Mẫu Nội Thất 350 Mẫu Biệt Thự 600 Mẫu Biệt Thự 700 Mẫu Nhà Hiện Đại 500 Biệt Thự Đẹp
3,500 Mẫu Nội Thất 2,500 Mẫu Nội Thất 450 Mẫu Biệt Thự 500 Mẫu Nhà Hiện Đại 450 Biệt Thự Hiện Đại 400 Nhà Hiện Đại
2,000 Mẫu Nội Thất 500 Mẫu Biệt Thự
Hạt nhựa màu đen Hạt nhựa màu trắng Hạt nhựa màu "Retardant" Hạt nhựa màu "Polypilus" Propylene Glycol USP

HyperLink HyperLink HyperLink HyperLink