Phương Nam Co LTD
© 23/7/2019 - Vietnam12h.com Application

Hướng dẫn đánh giá chất lượng tường xây nhà ở phần thô

Hướng dẫn chủ đầu tư công tác kiểm tra chất lượng khối xây nhà ở phần thô, đánh giá được chất lượng khối xây tường phần thô và tiến hành thanh toán theo đơn giá xây dựng phần thô cho đơn vị thi công.

Chủ đầu tư thực hiện thao tác kiểm tra đánh giá chất lượng khối xây tường thuộc hạng mục phần thô đúng kỹ thuật, an toàn

Công ty hóa chất xây dựng Phương Nam có các chỉ tiêu đánh giá chất lượng khối xây chủ đầu tư có thể tham khảo để kiểm tra phần xây tường trong hạng mục thi công phần thô nhà ở:

Chất lượng của khối xây được đánh giá thông qua một số chỉ tiêu sau:

Chỉ tiêu về vị trí, tim trục của khối xây tường trong hạng mục thi công phần thô nhà ở

Chỉ tiêu về độ ngang bằng, chiều cao của khối xây tường trong hạng mục thi công phần thô nhà ở

Chỉ tiêu về độ thẳng đứng, vuông góc của khối xây tường trong hạng mục thi công phần thô nhà ở

Chỉ tiêu về độ phẳng mặt của khối xây tường trong hạng mục thi công phần thô nhà ở

Chỉ tiêu về độ đặc chắc, so le của mạch vữa xây tường trong hạng mục thi công phần thô nhà ở.

Như vậy khi công trình đang được thi công hoặc đã xây xong, phải dùng các phương tiện, dụng cụ để kiểm tra lại khối xây theo các chỉ tiêu trên , sau đó so sánh kết quả với chỉ số sai số cho phép cho trong bảng sau:

Trị số sai lệch cho phép của khối xây tường trong hạng mục thi công phần thô nhà ở:

Sai lệch cho phép so với kích thước thiết kế khi thi công hạng mục móng phần thô nhà ở bằng gạch, đá đẽo, bê tông:

Sai lệch kính thước: Bề dày  + 30, Xê dịch trục kết cấu 20, Độ cao khối xây 25.   

Sai lệch độ thẳng đứng;  Một tầng 0,  Toàn nhà 20

Độ ngang bằng trong phạm vi 10m; 20

Độ gồ ghề trên bề mặt thẳng đứng; 20

Sai lệch cho phép so với kích thước thiết kế khi thi công hạng mục tường phần thô nhà ở bằng gạch, đá đẽo, bê tông:

Sai lệch kính thước: Bề dày  + 20; -10,  Xê dịch trục kết cấu 15, Độ cao khối xây 15.   

Sai lệch độ thẳng đứng;  Một tầng 20,  Toàn nhà 30

Độ ngang bằng trong phạm vi 10m; 20

Độ gồ ghề trên bề mặt thẳng đứng; 15

Sai lệch cho phép so với kích thước thiết kế khi thi công hạng mục cột phần thô nhà ở bằng gạch, đá đẽo, bê tông:

Sai lệch kính thước: Bề dày  + 15,  Xê dịch trục kết cấu 10, Độ cao khối xây 15.   

Sai lệch độ thẳng đứng;  Một tầng 15,  Toàn nhà 30

Độ ngang bằng trong phạm vi 10m; 0

Độ gồ ghề trên bề mặt thẳng đứng; 15

Nếu sai lệch thực tế của khối xây nằm trong giới hạn cho phép thì phải điều chỉnh dần trong quá trình xây

Nếu sai lệch thực tế lớn hơn sai lệch cho phép thì phải dỡ bỏ xây lại

Nội dung và phương pháp đánh giá tường xây nhà ở phần thô :

Kiểm tra thẳng đứng của khối xây nhà ở phần thô  thước tầm và ni vô

Áp thước tầm theo phương thẳng đứng vào bề mặt khối xây, áp ni vô vào thước tầm. Nếu bọt nước ống thủy lệch về 1 phía thì tường nghiêng.

Kiểm tra thẳng đứng của khối xây bằng thước tầm và ni vô

Muốn biết độ nghiêng là bao nhiêu thì chỉnh thước sao cho bọt nước ống thủy nằm giữa. Khe hở giữa thước và tường chính là độ nghiêng.

Kiểm tra giá trị độ nằm ngang của khối xây tường nhà ở phần thô :

Đặt thước tầm lên mặt trên của khối xây, chồng ni vô lên thước. Nếu bọt nước của ống thủy nằm ngang vào giữa thì tường nằm ngang và ngược lại. Trị số sai lệch nằm ngang là khe hở giữa đầu thước và mặt tường khi điều chỉnh bọt nước và giữa

Kiểm tra giá trị độ phẳng mặt của khối xây tường nhà ở phần thô

Áp thước tầm vào mặt phẳng khối xây, khe hở giữa thước và khối xây là độ gồ ghề của khối xây

Kiểm tra giá trị độ vuông góc của khối xây tường nhà ở phần thô :


Dùng thước vuông đặt vào góc hay mặt trên của tường để kiểm tra . Góc tường vuông khi 2 cạnh góc ăn phẳng với 2 cạnh của thước

Chủ đầu tư có thể kiểm tra đánh giá chất lượng khối xây tường nhà ở phần thô theo chỉ dẫn sau:

Kiểm tra thẳng đứng của khối xây bằng thước tầm và ni vô

Kiểm tra độ nằm ngang của khối xây:

Kiểm tra độ phẳng mặt của khối xây

Kiểm tra độ vuông góc của khối xây:


Link Đọc file PDF hoặc tải file pdf về máy tính
XDKT
1,000 Mẫu Nội Thất 2,100 Mẫu Nội Thất 350 Mẫu Biệt Thự 600 Mẫu Biệt Thự 700 Mẫu Nhà Hiện Đại 500 Biệt Thự Đẹp
3,500 Mẫu Nội Thất 2,500 Mẫu Nội Thất 450 Mẫu Biệt Thự 500 Mẫu Nhà Hiện Đại 450 Biệt Thự Hiện Đại 400 Nhà Hiện Đại
2,000 Mẫu Nội Thất 500 Mẫu Biệt Thự
Hạt nhựa màu đen Hạt nhựa màu trắng Hạt nhựa màu "Retardant" Hạt nhựa màu "Polypilus" Propylene Glycol USP

HyperLink HyperLink HyperLink HyperLink