Phương Nam Co LTD
© 19/6/2019 - Vietnam12h.com Application

Thiết kế chất lượng âm, nội thất văn phòng hòa nhạc đẹp

Chất lượng âm trong văn phòng hòa nhạc đẹp yêu cầu rất cao, không những đủ độ phong phù, tính chất thật của âm thanh mà cỏn đảm bảo độ rõ cân đối của âm thanh các nhóm nhạc cụ trong thứ tự không gian kiến trúc nội thất của bố cục dàn nhạc.

Chọn đia điểm xây dựng văn phòng, định vị công trình thi công phần thô cho đến hoàn thiện nhà đã xây thô, thiết kế tổ chức mặt bằng nội thất,... đảm bảo cách ly khỏi các loại nguốn ồn ngoài nhà: tiếng ồn giao thông, các loại hoạt đông công cộng,... giảm nhỏ mức ồn trong nhà tiếng ồn của các thiết bị kỹ thuât, thiết bị vệ sinh, của ghế, của khán giả, cách âm va châm trên sàn nhà

Giảm nhỏ tiếng ồn trong thiết kế quy hoach là giải pháp kinh tế, đơn giá và giá thành thi công thấp từ phần thô cho đến hoàn thiện nội thất văn phòng đã xây thô thấp nhất để chống ồn hoàn cảnh.

Đối với tiếng ồn nội bộ, xử lý bằng cách phân khu chức năng hợp lý trong bố cục tổng thể. Trường hợp không tránh đuợc, bắt buộc sử dụng kết cấu cách âm để phân chia không gian.

Hai loại nội thất mặt bằng và một số mặt cắt tốt nhất về chất lượng âm

Hình dáng phòng hòa nhạc có tác dụng tạo được trường âm khuếch tần đóng dổu trong phòng. Có thể sử dụng những mặt cong lổi trên tưừng, trần để tăng cường khả nãng khuếch tần âm. Tận ơụng mật'trán, tường sẵn khấu để phản xạ âm. Độ nghiẻng của trần sân khấu bảo đảm phản xạ một phẩn năng lượng âm cho sân khấu để nhạc công với nhạc công, nhạc công với điễn viên có thể liên hệ hòa âm khi biểu điễn (hình 6 - 27).

Sân khấu của văn phòng hòa nhạc đẹp ít phòng mần và thiết bị, thiết kế nội thất ít bố cảnh hơn so với sân khấu nhà hát. Nguồn âm của phòng hòa nhạc thưbng lấy giữa sân khấu (giữa khu vực bố trí dàn nhạc).

Trong những phòng hòa nhạc lớn, thường yêu cầu lượng hilt âm nhiễu, khi đỏ chú ý phẫn công các bề mặt phản xa âm và hút âm hạp lý, đảm bảo phản bỏ đồng đều năng lượng âm trong phòng.

Có thể thiết kế độ dốc mặt nén lớn để tận dụng âm trực tiếp

Sân khấu có thể tổ chức kiểu bâc thang để âm của các nhạc cụ tự đo bức xạ tới khán giả

Thiết kế chất lượng âm văn phòng đa dụng

Phòng đa dụng sức chứa đến vài nghìn người, kích thước nội thất văn phòng vì vậy rất lớn, thường thiết kế hệ thống tăng âm. Khi đó năng luợng âm và mức âm phân bố trên vùng chỗ ngồi không những phụ thuộc vào nguồn âm mà còn phụ thuộc vào cách bố  trí, hướng và công suất của h5 thống tãng âm.

Phòng lớn, quãng đường âm phản xạ dài, âm phân xạ đầu tiên đến sau âm trực tiếp chậm, khi đó nếu mức âm phản xạ quá lớn sẽ tạo thành tiếng dội. Trong điều kiện này chất lượng âm cảm thụ được phụ thuộc không phải thời gian âm vang mà là cấu trúc của những âm phản xạ đầu tiên và âm trực tiếp.

Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng âm trong phòng đa dụng lớn không phải thời gian âm vang tối ưu. Vì rẳng trong phòng đa dụng, thời gian âm vang tối ưu và đặc tính tần số thay đối theo mục đich sử dụng: nói chuyện, biểu điễn, hòa nhạc... Do đó thiết kế chất lượng âm phòng da dụng đảm bảo có đủ những yêu cầu sau đây:

Hình dáng phòng, giải pháp xử lý trang âm,... tạo điều kiện thuận lợi để bố trí hệ thống tăng âm à chỗ kín đấo, bảo đảm trường âm đồng déu. hệ thống tăng âm làm việc binh thường. Các loa là những hệ thống nguồn bức xạ âm kết hợp tạo nẽrt trường giao thoa đều khắp trong vùng khán giả.

Tỷ lệ các kích thước hình học của phòng, giải pháp xử lý các bề mặt, thông qua kiểm tra đánh giá thời gian chậm, mức áp suất âm phân bố ở những vị trí khác nhau trong phòng và ở khu vực đặt micro.

Khi tính lượng hút âm trong phòng, oếu xuất phát từ điều kiện tôi ưu để câm thụ tiếng nói, khi biểu điễn ca nhạc, lượng hút âm sẽ quá lớn, mâu thuẫn này có hai cách giải quyết:

Tổng lượng hút âm trong phàng xác định từ điều kiện tối ưu theo yêu cầu biểu điễn âm nhạc, khi nói chuyện sử dụng hệ thống tăng âm với loa định hưởng mạnh, hoặc phân tán bố trí nhiều loa để tăng mức âm trực tiếp cho thính giả.

Tổng lượng hút âm trong phòng xác định từ điều kiện tối ƯU theo yêu cầu cảm thụ tiếng nói. Khi biểu điễn ca nhạc sử dụng hệ thống tăng âm có thiết bị âm vang nhân tạo tạo thời gian âm vang, thông qua điều chỉnh đặc tính tần số của âm vang để thỏa mãn yêu cầu của các thể loại biểu điễn.

Thiết kế chất lượng âm văn phòng phát thanh

Văn phòng phát thanh vô tuyến truyền hình,  văn phòng ghi âm phát thanh... có thiết kế nội thất chuyên dùng máy thu thu âm, sau đó qua hệ thống phát sóng phát đi trong không gian. Vì giống nhau về chất lượng âm, nền gọi chung là phòng phát thanh.

Đặc điểm âm thanh

Chất lượng âm của phòng phát thanh có 2 đặc điểm: Thu âm theo hiệu ứng nghe âm một tai và cảm thụ âm từ hiệu quả dổng thời của hai trường âm:

Hiệu ứng nghe âm một tai vì trong phòng dùng máy thu thu âm và phát đi. Tưong đương với nghe âm một tai, không có khả năng phân biệt để thu những âm cần thu. Mức ồn và thời gian âm vang trong phòng ảnh hường rất lớn tới độ rỗ. Mức ồn đủ thấp, thời gian âm vang đủ ngắn mới đảm bảo được độ rõ.

Trường âm thính giả cảm thụ được từ kết quả của hai trường âm: trường âm nơi phát và trường âm nơi thu. Phòng phát thanh tiếng nói và âm nhạc yêu cầu khác nhau, thời gian âm vang tối ưu khác nhau.

Yêu cầu về chất lượng âm

Có 3 yêu cầu:

Thời gian âm vang tỗ'i ưu trong phạm vi tần số rộng, có thể thâm khảo biểu đồ, đặc tính tần số của thời gian âm vang bằng phẳng. Phòng phát ca nhạc, thời gian âm vang của tần số thấp có thể dài hơn tần số trung một ít.

Trường âm khuếch tá rì tốt. Máy thu đặt ở những vị trí khác nhau trong phòng đều ghi đuợc những hiệu quả âm thanh như nhau.

Đặc tính huởng ứng tần số của phòng đều đặn, âm thanh tăng dán và tầt dẩn trơn tru, âm không bị méo.

Xử lý cách âm đặc biệt, đảm bảo mức ồn trong phòng nhỏ hơn 25 - 30dB.

Tần số dao đông riẽng của phòng phân bố đều khắp trong phòng.

Thời gian âm vang tồi ưu và yêu cầu cách âm trong phạm vi tần số từ 500 ÷ 10000 Hz, phạm vi này tuong đối rộng đối với các loại phòng khác.

Thiết kế nội thất, thể tích văn phòng đẹp

Khác với các phàng khán giả khác, thể tích, chỉ tiêu thể tích phòng phát ttianh xác định căn cứ vào công suất của các loại ngưổn âm.

Công suất của điễn viên và các loại nhạc cụ khác nhau (lấy công suất âm của điễn viên trong đội hợp xưởng làm chuẩn). Công suất âm của các loại nhạc cụ quy ra số điễn viên tương dương:

Chẳng hạn Nhị, Hồ, Violon tương đương hat điễn viên, n = 2. Kèn tương đương 6 điên viên, n = 6. Piano tương đương với 12 điễn viên, n = 12

Nếu có nhiều nhạc cụ, số người tuơng đương bằng tổng số người tương đưdng của các loại nhạc cụ ; N = ∑n khi đó thể tích phòng xác định bằng công thức:

Khi V < 2000m3: V= 21N + 55m3

Khi V ≥  2000m3: N = 0,125V2/3.lgV

Các công thức này chỉ thích hợp với phòng phát thanh âm nhạc.

Đối với phòng phát thanh tiếng nói, thường chứa không quả 3 ÷  4 người, thể tích phòng xác định trong khoảng từ 43 + 114m3

Hình dáng phòng

Thông thường phòng phát thanh sử dụng mặt bằng hình chữ nhâỉ. Tỷ lệ phòng tốt nhất: 2: 3: 5, tỷ lệ náy tạo được số lượng dao đông riẽng của phòng nhiều nhất, phân bố dầy đặc và đáy đặn.

Trên cơ số tỳ lệ tốt nhất cấu tạo những mặt khuếch tán âm hợp lý, những mặt khuếch tán này có thể có dạng hình trụ, hình hộp, hình chóp, bằng gõ dán, nan gỗ trát vữa ... (hình 6-29).

Xử lý khuếch tần âm tạo hiệu quả phản xạ khuếch tẩn, tránh được những hiện tượng tiếng dội và những hiện tượng xấu vổ mặt âm học do nguồn âm đặt giữa các cặp mặt song song gây ra, trong phòng phát thanh nguồn âm thường đặt giữa phòng.

Tính toán thiết kế thời gian âm vang và xù lý cách âm thông thưbng vẫn theo nguyên lý àm hình học, nhưng cố gắng tối da sử dụng âm vật lý để định vị tốt nhất phân bố vật liệu hút âm và lựa chọn tỷ lệ các kích thước hình học của phòng.

Cần lưu ý đặc biệt, chất lượng âm trong các loại phòng này theo hiệu ứng nghe âm một tai.

Thời gian âm vang tối ưu (T)

Phòng phát thanh và ghi âm phát thanh, Ttư ngắn hờn trong các loại phòng nghe âm hai tai. Hiệu ứng nghe âm một tai và hai tai khác nhau rất nhiều, hơn nữa phòng thu phát và phòng nghe là hai không gian cách biệt.

Đảnh giá chất lượng âm cửa phòng phát thanh, hẩu như từ chất lượng âm trong phòng nghe, chất lượng âm trong phòng thu phát phụ thuộc nhiều yếu tó ngoài phạm vị thiết kế: đăc tinh, chất lượng máy thu, khoảng cách giữa máy thu và nguồn âm, khoảng cách này quyết ứịnh thu âm trực tiếp hay thu âm phản xạ, nếu thu nhiểư âm phản xạ, độ rõ giảm, âm nghe mơ hổ. Chính vì nguyên nhân này. để an toàn, người thiết kế thường xù lý tiêu âm đối đa, như vậy âm nghe rõ nhưng khô, không có lực. Tham khảo T.


Link Đọc file PDF hoặc tải file pdf về máy tính
XDKT
1,000 Mẫu Nội Thất 2,100 Mẫu Nội Thất 350 Mẫu Biệt Thự 600 Mẫu Biệt Thự 700 Mẫu Nhà Hiện Đại 500 Biệt Thự Đẹp
3,500 Mẫu Nội Thất 2,500 Mẫu Nội Thất 450 Mẫu Biệt Thự 500 Mẫu Nhà Hiện Đại 450 Biệt Thự Hiện Đại 400 Nhà Hiện Đại
2,000 Mẫu Nội Thất 500 Mẫu Biệt Thự
Hạt nhựa màu đen Hạt nhựa màu trắng Hạt nhựa màu "Retardant" Hạt nhựa màu "Polypilus" Propylene Glycol USP

HyperLink HyperLink HyperLink HyperLink