Phương Nam Co LTD
Thiết Kế, Thi Công: Văn Phòng, Biệt Thự, Nhà Phố....
© 28/4/2017 - Vietnam12h.com Application
Phương Nam
TRA CỨU ĐIỂM THI THPT QUỐC GIA 2016
Điểm thi Sở GDĐT Bình Định năm 2016
Số Báo Danh
 
Trường Hợp Không Tìm Thấy Thông Tin Của Bạn
Nhấp Vào Đây Và Nhập Cụm Thi Của Bạn
Họ Tên: GIANG Y TRÁCH     Số Báo Danh: 37004206  Thứ Hạng: 1
Điểm Thi: Toán: 6.00 Ngữ văn: 7.25 Lịch sử: 6.75 Địa lí: 8.50   Tổng Số Điểm 28.5
Trong Cụm Thi: Sở GDĐT Bình Định
Chúc GIANG Y TRÁCH  Thành Công Trên Con Đường Học Vấn
Họ Tên: TRẦN OANH LŨY     Số Báo Danh: 37002125  Thứ Hạng: 2
Điểm Thi: Toán: 5.50 Ngữ văn: 6.50 Lịch sử: 7.25 Địa lí: 8.75   Tổng Số Điểm 28
Trong Cụm Thi: Sở GDĐT Bình Định
Chúc TRẦN OANH LŨY  Thành Công Trên Con Đường Học Vấn
Họ Tên: NGUYỄN VĂN HÙNG     Số Báo Danh: 37001460  Thứ Hạng: 3
Điểm Thi: Toán: 4.25 Ngữ văn: 7.75 Lịch sử: 7.75 Địa lí: 7.75   Tổng Số Điểm 27.5
Trong Cụm Thi: Sở GDĐT Bình Định
Chúc NGUYỄN VĂN HÙNG  Thành Công Trên Con Đường Học Vấn
Họ Tên: TRẦN THỊ MỸ TÂM     Số Báo Danh: 37003456  Thứ Hạng: 4
Điểm Thi: Toán: 6.00 Ngữ văn: 8.00 Lịch sử: 5.25 Địa lí: 8.25   Tổng Số Điểm 27.5
Trong Cụm Thi: Sở GDĐT Bình Định
Chúc TRẦN THỊ MỸ TÂM  Thành Công Trên Con Đường Học Vấn
Họ Tên: NGUYỄN VĂN THÁI     Số Báo Danh: 37003524  Thứ Hạng: 5
Điểm Thi: Toán: 4.75 Ngữ văn: 6.50 Lịch sử: 7.50 Địa lí: 8.75   Tổng Số Điểm 27.5
Trong Cụm Thi: Sở GDĐT Bình Định
Chúc NGUYỄN VĂN THÁI  Thành Công Trên Con Đường Học Vấn
Họ Tên: VÕ THỊ ÚT HIỀN     Số Báo Danh: 37001148  Thứ Hạng: 6
Điểm Thi: Toán: 5.50 Ngữ văn: 6.50 Lịch sử: 7.25 Địa lí: 7.75   Tổng Số Điểm 27
Trong Cụm Thi: Sở GDĐT Bình Định
Chúc VÕ THỊ ÚT HIỀN  Thành Công Trên Con Đường Học Vấn
Họ Tên: PHAN CÔNG TẠO     Số Báo Danh: 37003431  Thứ Hạng: 7
Điểm Thi: Toán: 4.75 Ngữ văn: 7.50 Hóa học: 6.80 Địa lí: 7.75   Tổng Số Điểm 26.8
Trong Cụm Thi: Sở GDĐT Bình Định
Chúc PHAN CÔNG TẠO  Thành Công Trên Con Đường Học Vấn
Họ Tên: PHẠM THỊ DIỄM     Số Báo Danh: 37000424  Thứ Hạng: 8
Điểm Thi: Toán: 4.50 Ngữ văn: 7.00 Lịch sử: 7.00 Địa lí: 8.25   Tổng Số Điểm 26.75
Trong Cụm Thi: Sở GDĐT Bình Định
Chúc PHẠM THỊ DIỄM  Thành Công Trên Con Đường Học Vấn
Họ Tên: TRƯƠNG THỊ THANH THU     Số Báo Danh: 37003852  Thứ Hạng: 9
Điểm Thi: Toán: 5.25 Ngữ văn: 5.00 Lịch sử: 8.25 Địa lí: 8.25   Tổng Số Điểm 26.75
Trong Cụm Thi: Sở GDĐT Bình Định
Chúc TRƯƠNG THỊ THANH THU  Thành Công Trên Con Đường Học Vấn
Họ Tên: PHẠM THỊ MỸ VIÊN     Số Báo Danh: 37004794  Thứ Hạng: 10
Điểm Thi: Toán: 5.50 Ngữ văn: 7.00 Địa lí: 8.50 Tiếng Anh: 5.50   Tổng Số Điểm 26.5
Trong Cụm Thi: Sở GDĐT Bình Định
Chúc PHẠM THỊ MỸ VIÊN  Thành Công Trên Con Đường Học Vấn
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ...
1,000 Mẫu Nội Thất 2,100 Mẫu Nội Thất 350 Mẫu Biệt Thự 600 Mẫu Biệt Thự 700 Mẫu Nhà Hiện Đại 500 Biệt Thự Đẹp
3,500 Mẫu Nội Thất 2,500 Mẫu Nội Thất 450 Mẫu Biệt Thự 500 Mẫu Nhà Hiện Đại 450 Biệt Thự Hiện Đại 400 Nhà Hiện Đại
2,000 Mẫu Nội Thất 500 Mẫu Biệt Thự
HyperLink HyperLink HyperLink HyperLink