Phương Nam Co LTD
Thiết Kế, Thi Công: Văn Phòng, Biệt Thự, Nhà Phố....
© 28/4/2017 - Vietnam12h.com Application
Phương Nam
TRA CỨU ĐIỂM THI THPT QUỐC GIA 2016
Điểm thi Sở GDĐT Cần Thơ năm 2016
Số Báo Danh
 
Trường Hợp Không Tìm Thấy Thông Tin Của Bạn
Nhấp Vào Đây Và Nhập Cụm Thi Của Bạn
Họ Tên: LÊ THU THẢO     Số Báo Danh: 55002681  Thứ Hạng: 1
Điểm Thi: Toán: 6.25 Ngữ văn: 8.00 Vật lí: 6.80 Tiếng Anh: 6.68   Tổng Số Điểm 27.73
Trong Cụm Thi: Sở GDĐT Cần Thơ
Chúc LÊ THU THẢO  Thành Công Trên Con Đường Học Vấn
Họ Tên: LÊ THỊ THU     Số Báo Danh: 55002827  Thứ Hạng: 2
Điểm Thi: Toán: 4.75 Ngữ văn: 7.50 Địa lí: 8.00 Tiếng Anh: 4.08   Tổng Số Điểm 24.33
Trong Cụm Thi: Sở GDĐT Cần Thơ
Chúc LÊ THỊ THU  Thành Công Trên Con Đường Học Vấn
Họ Tên: NGUYỄN NHẬT TIẾN     Số Báo Danh: 55003018  Thứ Hạng: 3
Điểm Thi: Toán: 2.25 Ngữ văn: 7.25 Địa lí: 9.25 Tiếng Anh: 5.38   Tổng Số Điểm 24.13
Trong Cụm Thi: Sở GDĐT Cần Thơ
Chúc NGUYỄN NHẬT TIẾN  Thành Công Trên Con Đường Học Vấn
Họ Tên: NGUYỄN HOÀNG ẨN     Số Báo Danh: 55000142  Thứ Hạng: 4
Điểm Thi: Toán: 3.25 Ngữ văn: 6.75 Lịch sử: 6.75 Địa lí: 7.25   Tổng Số Điểm 24
Trong Cụm Thi: Sở GDĐT Cần Thơ
Chúc NGUYỄN HOÀNG ẨN  Thành Công Trên Con Đường Học Vấn
Họ Tên: VÕ HOÀNG MINH     Số Báo Danh: 55001599  Thứ Hạng: 5
Điểm Thi: Toán: 4.25 Ngữ văn: 6.50 Sinh học: 6.00 Địa lí: 7.25   Tổng Số Điểm 24
Trong Cụm Thi: Sở GDĐT Cần Thơ
Chúc VÕ HOÀNG MINH  Thành Công Trên Con Đường Học Vấn
Họ Tên: LÊ NGUYỄN MINH TUẤN     Số Báo Danh: 55003337  Thứ Hạng: 6
Điểm Thi: Toán: 4.75 Ngữ văn: 5.50 Địa lí: 5.75 Tiếng Anh: 7.78   Tổng Số Điểm 23.78
Trong Cụm Thi: Sở GDĐT Cần Thơ
Chúc LÊ NGUYỄN MINH TUẤN  Thành Công Trên Con Đường Học Vấn
Họ Tên: HÀ NHỊ NƯƠNG     Số Báo Danh: 55002101  Thứ Hạng: 7
Điểm Thi: Toán: 3.50 Ngữ văn: 8.00 Lịch sử: 6.50 Địa lí: 5.75   Tổng Số Điểm 23.75
Trong Cụm Thi: Sở GDĐT Cần Thơ
Chúc HÀ NHỊ NƯƠNG  Thành Công Trên Con Đường Học Vấn
Họ Tên: PHAN THANH CƯỜNG     Số Báo Danh: 55000311  Thứ Hạng: 8
Điểm Thi: Toán: 2.25 Ngữ văn: 5.00 Lịch sử: 7.50 Địa lí: 8.75   Tổng Số Điểm 23.5
Trong Cụm Thi: Sở GDĐT Cần Thơ
Chúc PHAN THANH CƯỜNG  Thành Công Trên Con Đường Học Vấn
Họ Tên: TRẦN THỊ VINH HOA     Số Báo Danh: 55000904  Thứ Hạng: 9
Điểm Thi: Toán: 5.00 Ngữ văn: 7.50 Địa lí: 8.00 Tiếng Anh: 3.00   Tổng Số Điểm 23.5
Trong Cụm Thi: Sở GDĐT Cần Thơ
Chúc TRẦN THỊ VINH HOA  Thành Công Trên Con Đường Học Vấn
Họ Tên: DƯƠNG THỊ HUỲNH NHƯ     Số Báo Danh: 55002022  Thứ Hạng: 10
Điểm Thi: Toán: 4.75 Ngữ văn: 8.25 Địa lí: 6.50 Tiếng Anh: 3.90   Tổng Số Điểm 23.4
Trong Cụm Thi: Sở GDĐT Cần Thơ
Chúc DƯƠNG THỊ HUỲNH NHƯ  Thành Công Trên Con Đường Học Vấn
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ...
1,000 Mẫu Nội Thất 2,100 Mẫu Nội Thất 350 Mẫu Biệt Thự 600 Mẫu Biệt Thự 700 Mẫu Nhà Hiện Đại 500 Biệt Thự Đẹp
3,500 Mẫu Nội Thất 2,500 Mẫu Nội Thất 450 Mẫu Biệt Thự 500 Mẫu Nhà Hiện Đại 450 Biệt Thự Hiện Đại 400 Nhà Hiện Đại
2,000 Mẫu Nội Thất 500 Mẫu Biệt Thự
HyperLink HyperLink HyperLink HyperLink