Phương Nam Co LTD
Thiết Kế, Thi Công: Văn Phòng, Biệt Thự, Nhà Phố....
© 1/5/2017 - Vietnam12h.com Application
Phương Nam
TRA CỨU ĐIỂM THI THPT QUỐC GIA 2016
Điểm thi Sở GDĐT Cao Bằng năm 2016
Số Báo Danh
 
Trường Hợp Không Tìm Thấy Thông Tin Của Bạn
Nhấp Vào Đây Và Nhập Cụm Thi Của Bạn
Họ Tên: NÔNG THỊ NHA     Số Báo Danh: 6002132  Thứ Hạng: 1
Điểm Thi: Toán: 6.25 Ngữ văn: 7.50 Lịch sử: 7.50 Địa lí: 8.00   Tổng Số Điểm 29.25
Trong Cụm Thi: Sở GDĐT Cao Bằng
Chúc NÔNG THỊ NHA  Thành Công Trên Con Đường Học Vấn
Họ Tên: LÊ THỊ GÁI     Số Báo Danh: 6000657  Thứ Hạng: 2
Điểm Thi: Toán: 5.25 Ngữ văn: 8.25 Lịch sử: 8.00 Địa lí: 7.50   Tổng Số Điểm 29
Trong Cụm Thi: Sở GDĐT Cao Bằng
Chúc LÊ THỊ GÁI  Thành Công Trên Con Đường Học Vấn
Họ Tên: NÔNG THỊ THU HOÀI     Số Báo Danh: 6001000  Thứ Hạng: 3
Điểm Thi: Toán: 6.50 Ngữ văn: 7.50 Lịch sử: 6.00 Địa lí: 8.75   Tổng Số Điểm 28.75
Trong Cụm Thi: Sở GDĐT Cao Bằng
Chúc NÔNG THỊ THU HOÀI  Thành Công Trên Con Đường Học Vấn
Họ Tên: NÔNG THỊ HIỀN     Số Báo Danh: 6000863  Thứ Hạng: 4
Điểm Thi: Toán: 6.25 Ngữ văn: 7.25 Lịch sử: 6.00 Địa lí: 9.00   Tổng Số Điểm 28.5
Trong Cụm Thi: Sở GDĐT Cao Bằng
Chúc NÔNG THỊ HIỀN  Thành Công Trên Con Đường Học Vấn
Họ Tên: NÔNG THỊ LOAN     Số Báo Danh: 6001735  Thứ Hạng: 5
Điểm Thi: Toán: 4.50 Ngữ văn: 7.50 Lịch sử: 7.50 Địa lí: 9.00   Tổng Số Điểm 28.5
Trong Cụm Thi: Sở GDĐT Cao Bằng
Chúc NÔNG THỊ LOAN  Thành Công Trên Con Đường Học Vấn
Họ Tên: ĐÀM KHÁNH LINH     Số Báo Danh: 6001666  Thứ Hạng: 6
Điểm Thi: Toán: 6.00 Ngữ văn: 7.75 Sinh học: 7.00 Địa lí: 7.50   Tổng Số Điểm 28.25
Trong Cụm Thi: Sở GDĐT Cao Bằng
Chúc ĐÀM KHÁNH LINH  Thành Công Trên Con Đường Học Vấn
Họ Tên: LÝ THỊ SÍNH     Số Báo Danh: 6002476  Thứ Hạng: 7
Điểm Thi: Toán: 5.75 Ngữ văn: 7.50 Lịch sử: 6.00 Địa lí: 8.75   Tổng Số Điểm 28
Trong Cụm Thi: Sở GDĐT Cao Bằng
Chúc LÝ THỊ SÍNH  Thành Công Trên Con Đường Học Vấn
Họ Tên: LÝ THỊ TRANG     Số Báo Danh: 6003028  Thứ Hạng: 8
Điểm Thi: Toán: 4.75 Ngữ văn: 7.50 Lịch sử: 7.75 Địa lí: 7.75   Tổng Số Điểm 27.75
Trong Cụm Thi: Sở GDĐT Cao Bằng
Chúc LÝ THỊ TRANG  Thành Công Trên Con Đường Học Vấn
Họ Tên: LỤC THỊ THUỲ     Số Báo Danh: 6002840  Thứ Hạng: 9
Điểm Thi: Toán: 6.00 Ngữ văn: 5.75 Sinh học: 6.60 Địa lí: 9.00   Tổng Số Điểm 27.35
Trong Cụm Thi: Sở GDĐT Cao Bằng
Chúc LỤC THỊ THUỲ  Thành Công Trên Con Đường Học Vấn
Họ Tên: ĐẶNG THỊ HƯỜNG     Số Báo Danh: 6001348  Thứ Hạng: 10
Điểm Thi: Toán: 6.25 Ngữ văn: 6.75 Lịch sử: 6.50 Địa lí: 7.75   Tổng Số Điểm 27.25
Trong Cụm Thi: Sở GDĐT Cao Bằng
Chúc ĐẶNG THỊ HƯỜNG  Thành Công Trên Con Đường Học Vấn
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ...
1,000 Mẫu Nội Thất 2,100 Mẫu Nội Thất 350 Mẫu Biệt Thự 600 Mẫu Biệt Thự 700 Mẫu Nhà Hiện Đại 500 Biệt Thự Đẹp
3,500 Mẫu Nội Thất 2,500 Mẫu Nội Thất 450 Mẫu Biệt Thự 500 Mẫu Nhà Hiện Đại 450 Biệt Thự Hiện Đại 400 Nhà Hiện Đại
2,000 Mẫu Nội Thất 500 Mẫu Biệt Thự
HyperLink HyperLink HyperLink HyperLink