Phương Nam Co LTD
Thiết Kế, Thi Công: Văn Phòng, Biệt Thự, Nhà Phố....
© 1/5/2017 - Vietnam12h.com Application
Phương Nam
TRA CỨU ĐIỂM THI THPT QUỐC GIA 2016
Điểm thi Sở GDĐT Đắk Lắk năm 2016
Số Báo Danh
Trường Hợp Không Tìm Thấy Thông Tin Của Bạn
Nhấp Vào Đây Và Nhập Cụm Thi Của Bạn
Họ Tên: H' KEU MLÔ     Số Báo Danh: 40002614  Thứ Hạng: 1
Điểm Thi: Toán: 4.75 Ngữ văn: 7.25 Lịch sử: 6.75 Địa lí: 7.75   Tổng Số Điểm 26.5
Trong Cụm Thi: Sở GDĐT Đắk Lắk
Chúc H' KEU MLÔ  Thành Công Trên Con Đường Học Vấn
Họ Tên: NÔNG THỊ THU PHƯƠNG     Số Báo Danh: 40004618  Thứ Hạng: 2
Điểm Thi: Toán: 5.75 Ngữ văn: 8.25 Lịch sử: 4.75 Địa lí: 7.25   Tổng Số Điểm 26
Trong Cụm Thi: Sở GDĐT Đắk Lắk
Chúc NÔNG THỊ THU PHƯƠNG  Thành Công Trên Con Đường Học Vấn
Họ Tên: TRẦN THỊ PHƯƠNG THẢO     Số Báo Danh: 40005596  Thứ Hạng: 3
Điểm Thi: Toán: 6.00 Ngữ văn: 6.75 Vật lí: 6.60 Hóa học: 6.60   Tổng Số Điểm 25.95
Trong Cụm Thi: Sở GDĐT Đắk Lắk
Chúc TRẦN THỊ PHƯƠNG THẢO  Thành Công Trên Con Đường Học Vấn
Họ Tên: TRẦN HUYỀN MY     Số Báo Danh: 40003606  Thứ Hạng: 4
Điểm Thi: Toán: 6.00 Ngữ văn: 6.50 Vật lí: 5.60 Địa lí: 7.50   Tổng Số Điểm 25.6
Trong Cụm Thi: Sở GDĐT Đắk Lắk
Chúc TRẦN HUYỀN MY  Thành Công Trên Con Đường Học Vấn
Họ Tên: TRẦN THỊ NGA     Số Báo Danh: 40003799  Thứ Hạng: 5
Điểm Thi: Toán: 6.25 Ngữ văn: 6.50 Hóa học: 5.20 Sinh học: 6.80   Tổng Số Điểm 24.75
Trong Cụm Thi: Sở GDĐT Đắk Lắk
Chúc TRẦN THỊ NGA  Thành Công Trên Con Đường Học Vấn
Họ Tên: NÔNG THỊ NGHỀ     Số Báo Danh: 40003844  Thứ Hạng: 6
Điểm Thi: Toán: 4.50 Ngữ văn: 7.00 Vật lí: 6.00 Địa lí: 7.25   Tổng Số Điểm 24.75
Trong Cụm Thi: Sở GDĐT Đắk Lắk
Chúc NÔNG THỊ NGHỀ  Thành Công Trên Con Đường Học Vấn
Họ Tên: HỒ VĂN NAM     Số Báo Danh: 40003665  Thứ Hạng: 7
Điểm Thi: Toán: 3.25 Ngữ văn: 6.00 Lịch sử: 7.25 Địa lí: 8.00   Tổng Số Điểm 24.5
Trong Cụm Thi: Sở GDĐT Đắk Lắk
Chúc HỒ VĂN NAM  Thành Công Trên Con Đường Học Vấn
Họ Tên: BÙI THỊ QUYÊN     Số Báo Danh: 40004815  Thứ Hạng: 8
Điểm Thi: Toán: 5.00 Ngữ văn: 6.00 Sinh học: 5.60 Địa lí: 7.75   Tổng Số Điểm 24.35
Trong Cụm Thi: Sở GDĐT Đắk Lắk
Chúc BÙI THỊ QUYÊN  Thành Công Trên Con Đường Học Vấn
Họ Tên: ĐẶNG THỊ KIM ĐOAN     Số Báo Danh: 40001177  Thứ Hạng: 9
Điểm Thi: Toán: 4.50 Ngữ văn: 6.00 Vật lí: 5.40 Địa lí: 8.25   Tổng Số Điểm 24.15
Trong Cụm Thi: Sở GDĐT Đắk Lắk
Chúc ĐẶNG THỊ KIM ĐOAN  Thành Công Trên Con Đường Học Vấn
Họ Tên: TĂNG THỊ LANH     Số Báo Danh: 40002859  Thứ Hạng: 10
Điểm Thi: Toán: 4.25 Ngữ văn: 6.00 Lịch sử: 5.75 Địa lí: 8.00   Tổng Số Điểm 24
Trong Cụm Thi: Sở GDĐT Đắk Lắk
Chúc TĂNG THỊ LANH  Thành Công Trên Con Đường Học Vấn
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ...
1,000 Mẫu Nội Thất 2,100 Mẫu Nội Thất 350 Mẫu Biệt Thự 600 Mẫu Biệt Thự 700 Mẫu Nhà Hiện Đại 500 Biệt Thự Đẹp
3,500 Mẫu Nội Thất 2,500 Mẫu Nội Thất 450 Mẫu Biệt Thự 500 Mẫu Nhà Hiện Đại 450 Biệt Thự Hiện Đại 400 Nhà Hiện Đại
2,000 Mẫu Nội Thất 500 Mẫu Biệt Thự
HyperLink HyperLink HyperLink HyperLink