Phương Nam Co LTD
Thiết Kế, Thi Công: Văn Phòng, Biệt Thự, Nhà Phố....
© 1/5/2017 - Vietnam12h.com Application
Phương Nam
TRA CỨU ĐIỂM THI THPT QUỐC GIA 2016
Điểm thi Sở GDĐT Đăk Nông năm 2016
Số Báo Danh
Trường Hợp Không Tìm Thấy Thông Tin Của Bạn
Nhấp Vào Đây Và Nhập Cụm Thi Của Bạn
Họ Tên: TẰNG XAY MÀU     Số Báo Danh: 63000871  Thứ Hạng: 1
Điểm Thi: Toán: 6.25 Ngữ văn: 6.75 Lịch sử: 8.25 Địa lí: 7.00   Tổng Số Điểm 28.25
Trong Cụm Thi: Sở GDĐT Đăk Nông
Chúc TẰNG XAY MÀU  Thành Công Trên Con Đường Học Vấn
Họ Tên: BÙI VĂN HẢO     Số Báo Danh: 63000415  Thứ Hạng: 2
Điểm Thi: Toán: 6.25 Ngữ văn: 8.25 Hóa học: 6.20 Sinh học: 7.20   Tổng Số Điểm 27.9
Trong Cụm Thi: Sở GDĐT Đăk Nông
Chúc BÙI VĂN HẢO  Thành Công Trên Con Đường Học Vấn
Họ Tên: PHẠM THỊ HỒNG THOA     Số Báo Danh: 63001425  Thứ Hạng: 3
Điểm Thi: Toán: 6.25 Ngữ văn: 7.50 Hóa học: 5.60 Sinh học: 7.20   Tổng Số Điểm 26.55
Trong Cụm Thi: Sở GDĐT Đăk Nông
Chúc PHẠM THỊ HỒNG THOA  Thành Công Trên Con Đường Học Vấn
Họ Tên: LÝ THỊ CÚC     Số Báo Danh: 63000152  Thứ Hạng: 4
Điểm Thi: Toán: 4.50 Ngữ văn: 7.50 Lịch sử: 6.00 Địa lí: 8.50   Tổng Số Điểm 26.5
Trong Cụm Thi: Sở GDĐT Đăk Nông
Chúc LÝ THỊ CÚC  Thành Công Trên Con Đường Học Vấn
Họ Tên: NGUYỄN THỊ LY     Số Báo Danh: 63000842  Thứ Hạng: 5
Điểm Thi: Toán: 5.25 Ngữ văn: 6.50 Hóa học: 6.20 Địa lí: 7.25   Tổng Số Điểm 25.2
Trong Cụm Thi: Sở GDĐT Đăk Nông
Chúc NGUYỄN THỊ LY  Thành Công Trên Con Đường Học Vấn
Họ Tên: TRƯƠNG HẢI YẾN     Số Báo Danh: 63001789  Thứ Hạng: 6
Điểm Thi: Toán: 6.00 Ngữ văn: 6.00 Vật lí: 7.00 Hóa học: 5.80   Tổng Số Điểm 24.8
Trong Cụm Thi: Sở GDĐT Đăk Nông
Chúc TRƯƠNG HẢI YẾN  Thành Công Trên Con Đường Học Vấn
Họ Tên: BÙI THỊ LIÊN     Số Báo Danh: 63000740  Thứ Hạng: 7
Điểm Thi: Toán: 4.75 Ngữ văn: 7.00 Lịch sử: 6.50 Địa lí: 6.50   Tổng Số Điểm 24.75
Trong Cụm Thi: Sở GDĐT Đăk Nông
Chúc BÙI THỊ LIÊN  Thành Công Trên Con Đường Học Vấn
Họ Tên: NGUYỄN THỊ TƯƠI     Số Báo Danh: 63001682  Thứ Hạng: 8
Điểm Thi: Toán: 5.75 Ngữ văn: 6.75 Vật lí: 6.40 Sinh học: 5.40   Tổng Số Điểm 24.3
Trong Cụm Thi: Sở GDĐT Đăk Nông
Chúc NGUYỄN THỊ TƯƠI  Thành Công Trên Con Đường Học Vấn
Họ Tên: NGUYỄN THỊ THƯ     Số Báo Danh: 63001485  Thứ Hạng: 9
Điểm Thi: Toán: 5.75 Ngữ văn: 8.00 Địa lí: 5.75 Tiếng Anh: 4.66   Tổng Số Điểm 24.16
Trong Cụm Thi: Sở GDĐT Đăk Nông
Chúc NGUYỄN THỊ THƯ  Thành Công Trên Con Đường Học Vấn
Họ Tên: NGUYỄN THỊ KIM ANH     Số Báo Danh: 63000019  Thứ Hạng: 10
Điểm Thi: Toán: 4.25 Ngữ văn: 6.50 Lịch sử: 6.25 Địa lí: 7.00   Tổng Số Điểm 24
Trong Cụm Thi: Sở GDĐT Đăk Nông
Chúc NGUYỄN THỊ KIM ANH  Thành Công Trên Con Đường Học Vấn
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ...
1,000 Mẫu Nội Thất 2,100 Mẫu Nội Thất 350 Mẫu Biệt Thự 600 Mẫu Biệt Thự 700 Mẫu Nhà Hiện Đại 500 Biệt Thự Đẹp
3,500 Mẫu Nội Thất 2,500 Mẫu Nội Thất 450 Mẫu Biệt Thự 500 Mẫu Nhà Hiện Đại 450 Biệt Thự Hiện Đại 400 Nhà Hiện Đại
2,000 Mẫu Nội Thất 500 Mẫu Biệt Thự
HyperLink HyperLink HyperLink HyperLink