Phương Nam Co LTD
Thiết Kế, Thi Công: Văn Phòng, Biệt Thự, Nhà Phố....
© 1/5/2017 - Vietnam12h.com Application
Phương Nam
TRA CỨU ĐIỂM THI THPT QUỐC GIA 2016
Điểm thi Trường Đại học Cần Thơ Bạc Liêu năm 2016
Số Báo Danh
Trường Hợp Không Tìm Thấy Thông Tin Của Bạn
Nhấp Vào Đây Và Nhập Cụm Thi Của Bạn
Họ Tên: Trịnh Mỹ Trân     Số Báo Danh: BAL002838  Thứ Hạng: 1
Điểm Thi: Toán: 09.00 Ngữ văn: 05.75 Vật lí: 07.40 Hóa học: 08.60 Sinh học: 08.40   Tổng Số Điểm 39.15
Trong Cụm Thi: Trường Đại học Cần Thơ Bạc Liệu
Chúc Trịnh Mỹ Trân  Thành Công Trên Con Đường Học Vấn
Họ Tên: Phạm Trung Hậu     Số Báo Danh: BAL000792  Thứ Hạng: 2
Điểm Thi: Toán: 07.00 Tiếng Anh: 07.90 Ngữ văn: 05.50 Vật lí: 06.60 Hóa học: 05.40 Sinh học: 05.80   Tổng Số Điểm 38.2
Trong Cụm Thi: Trường Đại học Cần Thơ Bạc Liệu
Chúc Phạm Trung Hậu  Thành Công Trên Con Đường Học Vấn
Họ Tên: Trịnh Quốc Khánh     Số Báo Danh: BAL001100  Thứ Hạng: 3
Điểm Thi: Toán: 08.50 Ngữ văn: 05.50 Vật lí: 07.40 Hóa học: 08.60 Sinh học: 07.80   Tổng Số Điểm 37.8
Trong Cụm Thi: Trường Đại học Cần Thơ Bạc Liệu
Chúc Trịnh Quốc Khánh  Thành Công Trên Con Đường Học Vấn
Họ Tên: Ngô Thảo Vi     Số Báo Danh: BAL003006  Thứ Hạng: 4
Điểm Thi: Toán: 08.00 Ngữ văn: 07.75 Vật lí: 07.60 Hóa học: 07.20 Sinh học: 07.20   Tổng Số Điểm 37.75
Trong Cụm Thi: Trường Đại học Cần Thơ Bạc Liệu
Chúc Ngô Thảo Vi  Thành Công Trên Con Đường Học Vấn
Họ Tên: Nguyễn Ngọc Giàu     Số Báo Danh: BAL000694  Thứ Hạng: 5
Điểm Thi: Toán: 08.25 Ngữ văn: 06.75 Vật lí: 06.80 Hóa học: 07.40 Sinh học: 08.00   Tổng Số Điểm 37.2
Trong Cụm Thi: Trường Đại học Cần Thơ Bạc Liệu
Chúc Nguyễn Ngọc Giàu  Thành Công Trên Con Đường Học Vấn
Họ Tên: Trần Bảo Trân     Số Báo Danh: BAL002829  Thứ Hạng: 6
Điểm Thi: Toán: 07.25 Ngữ văn: 06.75 Vật lí: 07.00 Hóa học: 07.60 Sinh học: 08.60   Tổng Số Điểm 37.2
Trong Cụm Thi: Trường Đại học Cần Thơ Bạc Liệu
Chúc Trần Bảo Trân  Thành Công Trên Con Đường Học Vấn
Họ Tên: Lê Ngọc Tuyền     Số Báo Danh: BAL002936  Thứ Hạng: 7
Điểm Thi: Toán: 09.00 Ngữ văn: 06.50 Vật lí: 06.40 Hóa học: 07.60 Sinh học: 07.60   Tổng Số Điểm 37.1
Trong Cụm Thi: Trường Đại học Cần Thơ Bạc Liệu
Chúc Lê Ngọc Tuyền  Thành Công Trên Con Đường Học Vấn
Họ Tên: Phạm Đặng Sơn Tùng     Số Báo Danh: BAL002928  Thứ Hạng: 8
Điểm Thi: Toán: 08.25 Ngữ văn: 04.25 Vật lí: 07.40 Hóa học: 08.20 Sinh học: 08.80   Tổng Số Điểm 36.9
Trong Cụm Thi: Trường Đại học Cần Thơ Bạc Liệu
Chúc Phạm Đặng Sơn Tùng  Thành Công Trên Con Đường Học Vấn
Họ Tên: Nguyễn Thị Tú Nghi     Số Báo Danh: BAL001671  Thứ Hạng: 9
Điểm Thi: Toán: 08.00 Ngữ văn: 06.50 Vật lí: 07.60 Hóa học: 07.00 Sinh học: 07.60   Tổng Số Điểm 36.7
Trong Cụm Thi: Trường Đại học Cần Thơ Bạc Liệu
Chúc Nguyễn Thị Tú Nghi  Thành Công Trên Con Đường Học Vấn
Họ Tên: Ngô Phương Thảo     Số Báo Danh: BAL002406  Thứ Hạng: 10
Điểm Thi: Toán: 07.25 Ngữ văn: 07.00 Vật lí: 09.00 Hóa học: 07.80 Sinh học: 05.40   Tổng Số Điểm 36.45
Trong Cụm Thi: Trường Đại học Cần Thơ Bạc Liệu
Chúc Ngô Phương Thảo  Thành Công Trên Con Đường Học Vấn
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ...
1,000 Mẫu Nội Thất 2,100 Mẫu Nội Thất 350 Mẫu Biệt Thự 600 Mẫu Biệt Thự 700 Mẫu Nhà Hiện Đại 500 Biệt Thự Đẹp
3,500 Mẫu Nội Thất 2,500 Mẫu Nội Thất 450 Mẫu Biệt Thự 500 Mẫu Nhà Hiện Đại 450 Biệt Thự Hiện Đại 400 Nhà Hiện Đại
2,000 Mẫu Nội Thất 500 Mẫu Biệt Thự
HyperLink HyperLink HyperLink HyperLink