Phương Nam Co LTD
Thiết Kế, Thi Công: Văn Phòng, Biệt Thự, Nhà Phố....
© 1/5/2017 - Vietnam12h.com Application
Phương Nam
TRA CỨU ĐIỂM THI THPT QUỐC GIA 2016
Điểm thi Trường Đại học Cần Thơ Hậu Giang năm 2016
Số Báo Danh
Trường Hợp Không Tìm Thấy Thông Tin Của Bạn
Nhấp Vào Đây Và Nhập Cụm Thi Của Bạn
Họ Tên: Trần Khoa Nguyên     Số Báo Danh: HAG001354  Thứ Hạng: 1
Điểm Thi: Toán: 07.50 Tiếng Anh: 06.15 Ngữ văn: 07.25 Vật lí: 07.40 Hóa học: 08.20 Sinh học: 06.80   Tổng Số Điểm 43.3
Trong Cụm Thi: Trường Đại học Cần Thơ Hậu Giang
Chúc Trần Khoa Nguyên  Thành Công Trên Con Đường Học Vấn
Họ Tên: Võ Nguyễn Gia Luật     Số Báo Danh: HAG001099  Thứ Hạng: 2
Điểm Thi: Toán: 08.50 Ngữ văn: 07.00 Vật lí: 08.80 Hóa học: 08.00 Sinh học: 08.00   Tổng Số Điểm 40.3
Trong Cụm Thi: Trường Đại học Cần Thơ Hậu Giang
Chúc Võ Nguyễn Gia Luật  Thành Công Trên Con Đường Học Vấn
Họ Tên: Trương Thị Ngọc Huyền     Số Báo Danh: HAG000721  Thứ Hạng: 3
Điểm Thi: Toán: 06.75 Tiếng Anh: 03.75 Ngữ văn: 07.75 Vật lí: 06.20 Địa lí: 08.75 Lịch sử: 06.25   Tổng Số Điểm 39.45
Trong Cụm Thi: Trường Đại học Cần Thơ Hậu Giang
Chúc Trương Thị Ngọc Huyền  Thành Công Trên Con Đường Học Vấn
Họ Tên: Nguyễn Trọng Nguyễn     Số Báo Danh: HAG001362  Thứ Hạng: 4
Điểm Thi: Toán: 08.25 Ngữ văn: 06.50 Vật lí: 08.40 Hóa học: 07.60 Sinh học: 08.20   Tổng Số Điểm 38.95
Trong Cụm Thi: Trường Đại học Cần Thơ Hậu Giang
Chúc Nguyễn Trọng Nguyễn  Thành Công Trên Con Đường Học Vấn
Họ Tên: Võ Hoài Danh     Số Báo Danh: HAG000251  Thứ Hạng: 5
Điểm Thi: Toán: 07.75 Tiếng Anh: 04.70 Ngữ văn: 05.00 Vật lí: 07.40 Hóa học: 07.00 Sinh học: 07.00   Tổng Số Điểm 38.85
Trong Cụm Thi: Trường Đại học Cần Thơ Hậu Giang
Chúc Võ Hoài Danh  Thành Công Trên Con Đường Học Vấn
Họ Tên: Lê Thị Xuân Mai     Số Báo Danh: HAG001135  Thứ Hạng: 6
Điểm Thi: Toán: 08.25 Tiếng Anh: 07.15 Ngữ văn: 07.25 Hóa học: 08.00 Sinh học: 08.20   Tổng Số Điểm 38.85
Trong Cụm Thi: Trường Đại học Cần Thơ Hậu Giang
Chúc Lê Thị Xuân Mai  Thành Công Trên Con Đường Học Vấn
Họ Tên: Nguyễn Trúc Lâm     Số Báo Danh: HAG000952  Thứ Hạng: 7
Điểm Thi: Toán: 07.75 Ngữ văn: 05.75 Vật lí: 08.60 Hóa học: 08.40 Sinh học: 07.40   Tổng Số Điểm 37.9
Trong Cụm Thi: Trường Đại học Cần Thơ Hậu Giang
Chúc Nguyễn Trúc Lâm  Thành Công Trên Con Đường Học Vấn
Họ Tên: Nguyễn Thị Phương Anh     Số Báo Danh: HAG000069  Thứ Hạng: 8
Điểm Thi: Toán: 07.00 Tiếng Anh: 04.98 Ngữ văn: 05.00 Vật lí: 08.20 Hóa học: 07.60 Sinh học: 05.00   Tổng Số Điểm 37.78
Trong Cụm Thi: Trường Đại học Cần Thơ Hậu Giang
Chúc Nguyễn Thị Phương Anh  Thành Công Trên Con Đường Học Vấn
Họ Tên: Nguyễn Quốc Thắng     Số Báo Danh: HAG001921  Thứ Hạng: 9
Điểm Thi: Toán: 08.50 Ngữ văn: 07.00 Vật lí: 06.80 Hóa học: 08.00 Sinh học: 07.00   Tổng Số Điểm 37.3
Trong Cụm Thi: Trường Đại học Cần Thơ Hậu Giang
Chúc Nguyễn Quốc Thắng  Thành Công Trên Con Đường Học Vấn
Họ Tên: Võ Minh Thuận     Số Báo Danh: HAG002043  Thứ Hạng: 10
Điểm Thi: Toán: 07.50 Ngữ văn: 05.00 Vật lí: 08.00 Hóa học: 08.00 Sinh học: 08.80   Tổng Số Điểm 37.3
Trong Cụm Thi: Trường Đại học Cần Thơ Hậu Giang
Chúc Võ Minh Thuận  Thành Công Trên Con Đường Học Vấn
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ...
1,000 Mẫu Nội Thất 2,100 Mẫu Nội Thất 350 Mẫu Biệt Thự 600 Mẫu Biệt Thự 700 Mẫu Nhà Hiện Đại 500 Biệt Thự Đẹp
3,500 Mẫu Nội Thất 2,500 Mẫu Nội Thất 450 Mẫu Biệt Thự 500 Mẫu Nhà Hiện Đại 450 Biệt Thự Hiện Đại 400 Nhà Hiện Đại
2,000 Mẫu Nội Thất 500 Mẫu Biệt Thự
HyperLink HyperLink HyperLink HyperLink