Phương Nam Co LTD
Thiết Kế, Thi Công: Văn Phòng, Biệt Thự, Nhà Phố....
© 1/5/2017 - Vietnam12h.com Application
Phương Nam
TRA CỨU ĐIỂM THI THPT QUỐC GIA 2016
Điểm thi Trường Đại học Cần Thơ năm 2016
Số Báo Danh
Trường Hợp Không Tìm Thấy Thông Tin Của Bạn
Nhấp Vào Đây Và Nhập Cụm Thi Của Bạn
Họ Tên: Võ Minh Đạt     Số Báo Danh: TCT000994  Thứ Hạng: 1
Điểm Thi: Toán: 08.50 Tiếng Anh: 09.50 Ngữ văn: 06.50 Vật lí: 08.20 Hóa học: 07.20 Sinh học: 08.40   Tổng Số Điểm 48.3
Trong Cụm Thi: Trường Đại học Cần Thơ
Chúc Võ Minh Đạt  Thành Công Trên Con Đường Học Vấn
Họ Tên: Trần Duy Minh     Số Báo Danh: TCT002720  Thứ Hạng: 2
Điểm Thi: Toán: 09.25 Tiếng Anh: 08.40 Ngữ văn: 05.75 Vật lí: 07.80 Hóa học: 08.00 Sinh học: 08.60   Tổng Số Điểm 47.8
Trong Cụm Thi: Trường Đại học Cần Thơ
Chúc Trần Duy Minh  Thành Công Trên Con Đường Học Vấn
Họ Tên: Nguyễn Đắc Nhân     Số Báo Danh: TCT003362  Thứ Hạng: 3
Điểm Thi: Toán: 09.00 Tiếng Anh: 07.20 Ngữ văn: 07.50 Vật lí: 07.20 Hóa học: 08.00 Sinh học: 08.80   Tổng Số Điểm 47.7
Trong Cụm Thi: Trường Đại học Cần Thơ
Chúc Nguyễn Đắc Nhân  Thành Công Trên Con Đường Học Vấn
Họ Tên: Phún Duy Long     Số Báo Danh: TCT002450  Thứ Hạng: 4
Điểm Thi: Toán: 08.00 Tiếng Anh: 07.18 Ngữ văn: 06.75 Vật lí: 07.80 Hóa học: 08.80 Sinh học: 08.80   Tổng Số Điểm 47.33
Trong Cụm Thi: Trường Đại học Cần Thơ
Chúc Phún Duy Long  Thành Công Trên Con Đường Học Vấn
Họ Tên: Kiều Trần Kim Loan     Số Báo Danh: TCT002425  Thứ Hạng: 5
Điểm Thi: Toán: 09.50 Tiếng Anh: 05.28 Ngữ văn: 07.33 Vật lí: 07.60 Hóa học: 08.80 Sinh học: 08.40   Tổng Số Điểm 46.91
Trong Cụm Thi: Trường Đại học Cần Thơ
Chúc Kiều Trần Kim Loan  Thành Công Trên Con Đường Học Vấn
Họ Tên: Trần Thị Minh Anh     Số Báo Danh: TCT000235  Thứ Hạng: 6
Điểm Thi: Toán: 08.00 Tiếng Anh: 06.20 Ngữ văn: 08.25 Vật lí: 07.40 Hóa học: 08.40 Sinh học: 08.40   Tổng Số Điểm 46.65
Trong Cụm Thi: Trường Đại học Cần Thơ
Chúc Trần Thị Minh Anh  Thành Công Trên Con Đường Học Vấn
Họ Tên: Bành Ngọc Thụy Thảo     Số Báo Danh: TCT004652  Thứ Hạng: 7
Điểm Thi: Toán: 07.00 Tiếng Anh: 09.22 Ngữ văn: 06.92 Vật lí: 06.80 Hóa học: 08.00 Sinh học: 07.80   Tổng Số Điểm 45.74
Trong Cụm Thi: Trường Đại học Cần Thơ
Chúc Bành Ngọc Thụy Thảo  Thành Công Trên Con Đường Học Vấn
Họ Tên: Nguyễn Hoàng Anh Tú     Số Báo Danh: TCT005881  Thứ Hạng: 8
Điểm Thi: Toán: 08.75 Tiếng Anh: 04.80 Ngữ văn: 06.00 Địa lí: 06.00 Hóa học: 07.20 Lịch sử: 04.50 Sinh học: 08.40   Tổng Số Điểm 45.65
Trong Cụm Thi: Trường Đại học Cần Thơ
Chúc Nguyễn Hoàng Anh Tú  Thành Công Trên Con Đường Học Vấn
Họ Tên: Lê Văn Khánh     Số Báo Danh: TCT002039  Thứ Hạng: 9
Điểm Thi: Toán: 07.75 Tiếng Anh: 05.45 Ngữ văn: 07.00 Vật lí: 08.20 Hóa học: 08.60 Sinh học: 08.40   Tổng Số Điểm 45.4
Trong Cụm Thi: Trường Đại học Cần Thơ
Chúc Lê Văn Khánh  Thành Công Trên Con Đường Học Vấn
Họ Tên: Nguyễn Khánh Vân     Số Báo Danh: TCT006125  Thứ Hạng: 10
Điểm Thi: Toán: 08.25 Tiếng Anh: 06.10 Ngữ văn: 07.00 Vật lí: 07.80 Hóa học: 08.20 Sinh học: 08.00   Tổng Số Điểm 45.35
Trong Cụm Thi: Trường Đại học Cần Thơ
Chúc Nguyễn Khánh Vân  Thành Công Trên Con Đường Học Vấn
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ...
1,000 Mẫu Nội Thất 2,100 Mẫu Nội Thất 350 Mẫu Biệt Thự 600 Mẫu Biệt Thự 700 Mẫu Nhà Hiện Đại 500 Biệt Thự Đẹp
3,500 Mẫu Nội Thất 2,500 Mẫu Nội Thất 450 Mẫu Biệt Thự 500 Mẫu Nhà Hiện Đại 450 Biệt Thự Hiện Đại 400 Nhà Hiện Đại
2,000 Mẫu Nội Thất 500 Mẫu Biệt Thự
HyperLink HyperLink HyperLink HyperLink