Phương Nam Co LTD
Thiết Kế, Thi Công: Văn Phòng, Biệt Thự, Nhà Phố....
© 28/4/2017 - Vietnam12h.com Application
Phương Nam
TRA CỨU ĐIỂM THI THPT QUỐC GIA 2016
Điểm thi Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội năm 2016
Số Báo Danh
Trường Hợp Không Tìm Thấy Thông Tin Của Bạn
Nhấp Vào Đây Và Nhập Cụm Thi Của Bạn
Họ Tên: PHẠM VĂN HOẠT     Số Báo Danh: DCN005210  Thứ Hạng: 1
Điểm Thi: Toán: 8.75 Ngữ văn: 7.00 Vật lí: 8.40 Hóa học: 9.80 Sinh học: 8.80 Tiếng Anh: 7.60   Tổng Số Điểm 50.35
Trong Cụm Thi: Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội
Chúc PHẠM VĂN HOẠT  Thành Công Trên Con Đường Học Vấn
Họ Tên: NGUYỄN QUỐC ANH     Số Báo Danh: DCN000318  Thứ Hạng: 2
Điểm Thi: Toán: 9.25 Ngữ văn: 6.50 Vật lí: 7.40 Hóa học: 8.00 Sinh học: 9.20 Tiếng Anh: 7.80   Tổng Số Điểm 48.15
Trong Cụm Thi: Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội
Chúc NGUYỄN QUỐC ANH  Thành Công Trên Con Đường Học Vấn
Họ Tên: MAI THỊ THU     Số Báo Danh: DCN012144  Thứ Hạng: 3
Điểm Thi: Toán: 8.50 Ngữ văn: 6.50 Vật lí: 8.60 Hóa học: 8.60 Sinh học: 9.80 Tiếng Anh: 5.98   Tổng Số Điểm 47.98
Trong Cụm Thi: Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội
Chúc MAI THỊ THU  Thành Công Trên Con Đường Học Vấn
Họ Tên: NGUYỄN DIỆU HƯƠNG     Số Báo Danh: DCN006202  Thứ Hạng: 4
Điểm Thi: Toán: 9.25 Ngữ văn: 6.00 Vật lí: 6.80 Hóa học: 9.00 Sinh học: 9.00 Tiếng Anh: 7.90   Tổng Số Điểm 47.95
Trong Cụm Thi: Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội
Chúc NGUYỄN DIỆU HƯƠNG  Thành Công Trên Con Đường Học Vấn
Họ Tên: NGUYỄN THỊ LAN     Số Báo Danh: DCN006902  Thứ Hạng: 5
Điểm Thi: Toán: 9.00 Ngữ văn: 7.50 Vật lí: 7.60 Hóa học: 8.60 Sinh học: 9.20 Tiếng Anh: 5.48   Tổng Số Điểm 47.38
Trong Cụm Thi: Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội
Chúc NGUYỄN THỊ LAN  Thành Công Trên Con Đường Học Vấn
Họ Tên: VŨ THỊ THU HÀ     Số Báo Danh: DCN003604  Thứ Hạng: 6
Điểm Thi: Toán: 8.25 Ngữ văn: 6.25 Vật lí: 8.80 Hóa học: 8.60 Sinh học: 9.60 Tiếng Anh: 5.70   Tổng Số Điểm 47.2
Trong Cụm Thi: Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội
Chúc VŨ THỊ THU HÀ  Thành Công Trên Con Đường Học Vấn
Họ Tên: NGUYỄN THỊ NGỌC ÁNH     Số Báo Danh: DCN000781  Thứ Hạng: 7
Điểm Thi: Toán: 8.50 Ngữ văn: 7.00 Vật lí: 8.20 Hóa học: 8.40 Sinh học: 9.40 Tiếng Anh: 5.38   Tổng Số Điểm 46.88
Trong Cụm Thi: Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội
Chúc NGUYỄN THỊ NGỌC ÁNH  Thành Công Trên Con Đường Học Vấn
Họ Tên: VŨ THỊ THANH HUYỀN     Số Báo Danh: DCN006024  Thứ Hạng: 8
Điểm Thi: Toán: 9.00 Ngữ văn: 6.75 Vật lí: 8.20 Hóa học: 8.60 Sinh học: 6.80 Tiếng Anh: 6.88   Tổng Số Điểm 46.23
Trong Cụm Thi: Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội
Chúc VŨ THỊ THANH HUYỀN  Thành Công Trên Con Đường Học Vấn
Họ Tên: NGUYỄN NGỌC BÌNH     Số Báo Danh: DCN001073  Thứ Hạng: 9
Điểm Thi: Toán: 8.75 Ngữ văn: 7.50 Vật lí: 8.00 Hóa học: 8.20 Sinh học: 8.60 Tiếng Anh: 5.00   Tổng Số Điểm 46.05
Trong Cụm Thi: Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội
Chúc NGUYỄN NGỌC BÌNH  Thành Công Trên Con Đường Học Vấn
Họ Tên: PHẠM THU HÀ     Số Báo Danh: DCN003545  Thứ Hạng: 10
Điểm Thi: Toán: 8.75 Ngữ văn: 6.50 Vật lí: 6.80 Hóa học: 8.60 Sinh học: 8.80 Tiếng Anh: 6.60   Tổng Số Điểm 46.05
Trong Cụm Thi: Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội
Chúc PHẠM THU HÀ  Thành Công Trên Con Đường Học Vấn
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ...
1,000 Mẫu Nội Thất 2,100 Mẫu Nội Thất 350 Mẫu Biệt Thự 600 Mẫu Biệt Thự 700 Mẫu Nhà Hiện Đại 500 Biệt Thự Đẹp
3,500 Mẫu Nội Thất 2,500 Mẫu Nội Thất 450 Mẫu Biệt Thự 500 Mẫu Nhà Hiện Đại 450 Biệt Thự Hiện Đại 400 Nhà Hiện Đại
2,000 Mẫu Nội Thất 500 Mẫu Biệt Thự
HyperLink HyperLink HyperLink HyperLink