Phương Nam Co LTD
Thiết Kế, Thi Công: Văn Phòng, Biệt Thự, Nhà Phố....
© 1/5/2017 - Vietnam12h.com Application
Phương Nam
TRA CỨU ĐIỂM THI THPT QUỐC GIA 2016
Điểm thi Trường Đại học Thực Phẩm tphcm năm 2016
Số Báo Danh
Trường Hợp Không Tìm Thấy Thông Tin Của Bạn
Nhấp Vào Đây Và Nhập Cụm Thi Của Bạn
Họ Tên: TỪ NGUYỄN TUẤN KHANG     Số Báo Danh: DCT002462  Thứ Hạng: 1
Điểm Thi: Toán: 8,75 Ngữ văn: 5,25 Vật lí: 7,4 Hóa học: 7,6 Sinh học: 8,8 Tiếng Anh: 8,68   Tổng Số Điểm 46.48
Trong Cụm Thi: Trường Đại học Thực Phẩm Tp.HCM
Chúc TỪ NGUYỄN TUẤN KHANG  Thành Công Trên Con Đường Học Vấn
Họ Tên: TRƯƠNG HIẾU LIÊM     Số Báo Danh: DCT002815  Thứ Hạng: 2
Điểm Thi: Toán: 8,75 Ngữ văn: 4,25 Vật lí: 7,8 Hóa học: 9,4 Sinh học: 9,4 Tiếng Anh: 6,25   Tổng Số Điểm 45.85
Trong Cụm Thi: Trường Đại học Thực Phẩm Tp.HCM
Chúc TRƯƠNG HIẾU LIÊM  Thành Công Trên Con Đường Học Vấn
Họ Tên: HỒ THANH DUY     Số Báo Danh: DCT000856  Thứ Hạng: 3
Điểm Thi: Toán: 9 Ngữ văn: 5,25 Vật lí: 6,2 Hóa học: 9,8 Sinh học: 9,2 Tiếng Anh: 5,65   Tổng Số Điểm 45.1
Trong Cụm Thi: Trường Đại học Thực Phẩm Tp.HCM
Chúc HỒ THANH DUY  Thành Công Trên Con Đường Học Vấn
Họ Tên: ĐẶNG TẤN PHÁT     Số Báo Danh: DCT004567  Thứ Hạng: 4
Điểm Thi: Toán: 8,25 Ngữ văn: 7 Vật lí: 8,4 Hóa học: 7,4 Sinh học: 8,4 Tiếng Anh: 5,1   Tổng Số Điểm 44.55
Trong Cụm Thi: Trường Đại học Thực Phẩm Tp.HCM
Chúc ĐẶNG TẤN PHÁT  Thành Công Trên Con Đường Học Vấn
Họ Tên: LÊ NGUYỄN HẢI ĐĂNG     Số Báo Danh: DCT001221  Thứ Hạng: 5
Điểm Thi: Toán: 8 Ngữ văn: 5 Vật lí: 5,8 Hóa học: 8 Sinh học: 8,8 Tiếng Anh: 8,18   Tổng Số Điểm 43.78
Trong Cụm Thi: Trường Đại học Thực Phẩm Tp.HCM
Chúc LÊ NGUYỄN HẢI ĐĂNG  Thành Công Trên Con Đường Học Vấn
Họ Tên: HỒ THANH LONG     Số Báo Danh: DCT003104  Thứ Hạng: 6
Điểm Thi: Toán: 7,25 Ngữ văn: 5,25 Vật lí: 7,6 Hóa học: 7,6 Sinh học: 8 Tiếng Anh: 5,13   Tổng Số Điểm 40.83
Trong Cụm Thi: Trường Đại học Thực Phẩm Tp.HCM
Chúc HỒ THANH LONG  Thành Công Trên Con Đường Học Vấn
Họ Tên: LÂM MINH TÂM     Số Báo Danh: DCT005465  Thứ Hạng: 7
Điểm Thi: Toán: 8,75 Ngữ văn: 5 Vật lí: 5,8 Hóa học: 7,4 Sinh học: 7,8 Tiếng Anh: 4,9   Tổng Số Điểm 39.65
Trong Cụm Thi: Trường Đại học Thực Phẩm Tp.HCM
Chúc LÂM MINH TÂM  Thành Công Trên Con Đường Học Vấn
Họ Tên: PHẠM QUỐC ĐẠT     Số Báo Danh: DCT001192  Thứ Hạng: 8
Điểm Thi: Toán: 8,5 Ngữ văn: 4,75 Vật lí: 8,4 Hóa học: 8,2 Sinh học: 5 Tiếng Anh: 4,78   Tổng Số Điểm 39.63
Trong Cụm Thi: Trường Đại học Thực Phẩm Tp.HCM
Chúc PHẠM QUỐC ĐẠT  Thành Công Trên Con Đường Học Vấn
Họ Tên: NGUYỄN TRẦN CẨM THY     Số Báo Danh: DCT006390  Thứ Hạng: 9
Điểm Thi: Toán: 9 Ngữ văn: 6 Hóa học: 8,2 Sinh học: 8 Tiếng Anh: 7,75   Tổng Số Điểm 38.95
Trong Cụm Thi: Trường Đại học Thực Phẩm Tp.HCM
Chúc NGUYỄN TRẦN CẨM THY  Thành Công Trên Con Đường Học Vấn
Họ Tên: NGUYỄN THỊ YẾN PHƯỢNG     Số Báo Danh: DCT004993  Thứ Hạng: 10
Điểm Thi: Toán: 7,25 Ngữ văn: 6,5 Vật lí: 7,6 Hóa học: 6,8 Sinh học: 6,2 Tiếng Anh: 4,43   Tổng Số Điểm 38.78
Trong Cụm Thi: Trường Đại học Thực Phẩm Tp.HCM
Chúc NGUYỄN THỊ YẾN PHƯỢNG  Thành Công Trên Con Đường Học Vấn
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ...
1,000 Mẫu Nội Thất 2,100 Mẫu Nội Thất 350 Mẫu Biệt Thự 600 Mẫu Biệt Thự 700 Mẫu Nhà Hiện Đại 500 Biệt Thự Đẹp
3,500 Mẫu Nội Thất 2,500 Mẫu Nội Thất 450 Mẫu Biệt Thự 500 Mẫu Nhà Hiện Đại 450 Biệt Thự Hiện Đại 400 Nhà Hiện Đại
2,000 Mẫu Nội Thất 500 Mẫu Biệt Thự
HyperLink HyperLink HyperLink HyperLink