Phương Nam Co LTD
Thiết Kế, Thi Công: Văn Phòng, Biệt Thự, Nhà Phố....
© 1/5/2017 - Vietnam12h.com Application
Phương Nam
TRA CỨU ĐIỂM THI THPT QUỐC GIA 2016
Điểm thi Sở GDĐT Bắc Kạn năm 2016
Số Báo Danh
Trường Hợp Không Tìm Thấy Thông Tin Của Bạn
Nhấp Vào Đây Và Nhập Cụm Thi Của Bạn
Họ Tên: NÔNG THỊ HƯỜNG     Số Báo Danh: 11000755  Thứ Hạng: 1
Điểm Thi: Toán: 5.50 Ngữ văn: 8.50 Lịch sử: 9.00 Địa lí: 7.50   Tổng Số Điểm 30.5
Trong Cụm Thi: Sở GDĐT Bắc Kạn
Chúc NÔNG THỊ HƯỜNG  Thành Công Trên Con Đường Học Vấn
Họ Tên: PHÙNG THỊ HỒNG LIÊN     Số Báo Danh: 11000888  Thứ Hạng: 2
Điểm Thi: Toán: 5.25 Ngữ văn: 7.75 Lịch sử: 8.50 Địa lí: 8.75   Tổng Số Điểm 30.25
Trong Cụm Thi: Sở GDĐT Bắc Kạn
Chúc PHÙNG THỊ HỒNG LIÊN  Thành Công Trên Con Đường Học Vấn
Họ Tên: PHẠM THỊ LAN HƯƠNG     Số Báo Danh: 11000745  Thứ Hạng: 3
Điểm Thi: Toán: 5.00 Ngữ văn: 7.50 Lịch sử: 9.00 Địa lí: 6.75   Tổng Số Điểm 28.25
Trong Cụm Thi: Sở GDĐT Bắc Kạn
Chúc PHẠM THỊ LAN HƯƠNG  Thành Công Trên Con Đường Học Vấn
Họ Tên: MẠCH THỊ NGUYỆT     Số Báo Danh: 11001168  Thứ Hạng: 4
Điểm Thi: Toán: 6.50 Ngữ văn: 7.75 Lịch sử: 7.25 Địa lí: 6.75   Tổng Số Điểm 28.25
Trong Cụm Thi: Sở GDĐT Bắc Kạn
Chúc MẠCH THỊ NGUYỆT  Thành Công Trên Con Đường Học Vấn
Họ Tên: PHÙNG MÙI PHẤY     Số Báo Danh: 11001262  Thứ Hạng: 5
Điểm Thi: Toán: 5.50 Ngữ văn: 6.75 Lịch sử: 7.50 Địa lí: 8.25   Tổng Số Điểm 28
Trong Cụm Thi: Sở GDĐT Bắc Kạn
Chúc PHÙNG MÙI PHẤY  Thành Công Trên Con Đường Học Vấn
Họ Tên: LỤC NHƯ QUỲNH     Số Báo Danh: 11001384  Thứ Hạng: 6
Điểm Thi: Toán: 3.75 Ngữ văn: 7.50 Lịch sử: 9.25 Địa lí: 7.25   Tổng Số Điểm 27.75
Trong Cụm Thi: Sở GDĐT Bắc Kạn
Chúc LỤC NHƯ QUỲNH  Thành Công Trên Con Đường Học Vấn
Họ Tên: TRIỆU THỊ TRINH     Số Báo Danh: 11001842  Thứ Hạng: 7
Điểm Thi: Toán: 4.75 Ngữ văn: 8.50 Lịch sử: 7.50 Địa lí: 7.00   Tổng Số Điểm 27.75
Trong Cụm Thi: Sở GDĐT Bắc Kạn
Chúc TRIỆU THỊ TRINH  Thành Công Trên Con Đường Học Vấn
Họ Tên: NÔNG THỊ KIỀU     Số Báo Danh: 11000828  Thứ Hạng: 8
Điểm Thi: Toán: 4.75 Ngữ văn: 7.25 Lịch sử: 8.25 Địa lí: 7.25   Tổng Số Điểm 27.5
Trong Cụm Thi: Sở GDĐT Bắc Kạn
Chúc NÔNG THỊ KIỀU  Thành Công Trên Con Đường Học Vấn
Họ Tên: DƯƠNG VĂN TƯỜNG     Số Báo Danh: 11001970  Thứ Hạng: 9
Điểm Thi: Toán: 5.25 Ngữ văn: 6.00 Lịch sử: 8.25 Địa lí: 8.00   Tổng Số Điểm 27.5
Trong Cụm Thi: Sở GDĐT Bắc Kạn
Chúc DƯƠNG VĂN TƯỜNG  Thành Công Trên Con Đường Học Vấn
Họ Tên: SẰM THỊ XUÂN     Số Báo Danh: 11002060  Thứ Hạng: 10
Điểm Thi: Toán: 3.25 Ngữ văn: 7.00 Lịch sử: 9.00 Địa lí: 8.25   Tổng Số Điểm 27.5
Trong Cụm Thi: Sở GDĐT Bắc Kạn
Chúc SẰM THỊ XUÂN  Thành Công Trên Con Đường Học Vấn
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ...
1,000 Mẫu Nội Thất 2,100 Mẫu Nội Thất 350 Mẫu Biệt Thự 600 Mẫu Biệt Thự 700 Mẫu Nhà Hiện Đại 500 Biệt Thự Đẹp
3,500 Mẫu Nội Thất 2,500 Mẫu Nội Thất 450 Mẫu Biệt Thự 500 Mẫu Nhà Hiện Đại 450 Biệt Thự Hiện Đại 400 Nhà Hiện Đại
2,000 Mẫu Nội Thất 500 Mẫu Biệt Thự
HyperLink HyperLink HyperLink HyperLink