Phương Nam Co LTD
Thiết Kế, Thi Công: Văn Phòng, Biệt Thự, Nhà Phố....
© 28/4/2017 - Vietnam12h.com Application
Phương Nam
TRA CỨU ĐIỂM THI THPT QUỐC GIA 2016
Điểm thi Sở GDĐT Bạc Liêu năm 2016
Số Báo Danh
Trường Hợp Không Tìm Thấy Thông Tin Của Bạn
Nhấp Vào Đây Và Nhập Cụm Thi Của Bạn
Họ Tên: PHẠM ANH THƯ     Số Báo Danh: 60001218  Thứ Hạng: 1
Điểm Thi: Toán: 4.00 Ngữ văn: 8.50 Lịch sử: 8.50 Địa lí: 6.75   Tổng Số Điểm 27.75
Trong Cụm Thi: Sở GDĐT Bạc Liêu
Chúc PHẠM ANH THƯ  Thành Công Trên Con Đường Học Vấn
Họ Tên: TRẦN THỊ MỸ DUYÊN     Số Báo Danh: 60000202  Thứ Hạng: 2
Điểm Thi: Toán: 4.75 Ngữ văn: 6.00 Lịch sử: 8.25 Địa lí: 6.25   Tổng Số Điểm 25.25
Trong Cụm Thi: Sở GDĐT Bạc Liêu
Chúc TRẦN THỊ MỸ DUYÊN  Thành Công Trên Con Đường Học Vấn
Họ Tên: CHÂU THỊ HUỲNH NHƯ     Số Báo Danh: 60000884  Thứ Hạng: 3
Điểm Thi: Toán: 2.75 Ngữ văn: 6.00 Lịch sử: 8.50 Địa lí: 7.50   Tổng Số Điểm 24.75
Trong Cụm Thi: Sở GDĐT Bạc Liêu
Chúc CHÂU THỊ HUỲNH NHƯ  Thành Công Trên Con Đường Học Vấn
Họ Tên: TẠ THÙY TRANG     Số Báo Danh: 60001292  Thứ Hạng: 4
Điểm Thi: Toán: 4.00 Ngữ văn: 6.50 Lịch sử: 7.00 Địa lí: 6.50   Tổng Số Điểm 24
Trong Cụm Thi: Sở GDĐT Bạc Liêu
Chúc TẠ THÙY TRANG  Thành Công Trên Con Đường Học Vấn
Họ Tên: VÕ TRỌNG NHÂN     Số Báo Danh: 60000833  Thứ Hạng: 5
Điểm Thi: Toán: 6.00 Ngữ văn: 8.00 Sinh học: 4.80 Tiếng Anh: 4.73   Tổng Số Điểm 23.53
Trong Cụm Thi: Sở GDĐT Bạc Liêu
Chúc VÕ TRỌNG NHÂN  Thành Công Trên Con Đường Học Vấn
Họ Tên: NGÔ QUỐC BẢO     Số Báo Danh: 60000061  Thứ Hạng: 6
Điểm Thi: Toán: 6.25 Ngữ văn: 3.75 Sinh học: 6.00 Địa lí: 7.25   Tổng Số Điểm 23.25
Trong Cụm Thi: Sở GDĐT Bạc Liêu
Chúc NGÔ QUỐC BẢO  Thành Công Trên Con Đường Học Vấn
Họ Tên: PHẠM MINH ĐƯƠNG     Số Báo Danh: 60000296  Thứ Hạng: 7
Điểm Thi: Toán: 4.25 Ngữ văn: 6.75 Lịch sử: 5.00 Địa lí: 7.00   Tổng Số Điểm 23
Trong Cụm Thi: Sở GDĐT Bạc Liêu
Chúc PHẠM MINH ĐƯƠNG  Thành Công Trên Con Đường Học Vấn
Họ Tên: TRẦN THỊ THÚY LIỄU     Số Báo Danh: 60000586  Thứ Hạng: 8
Điểm Thi: Toán: 3.50 Ngữ văn: 7.75 Lịch sử: 6.75 Địa lí: 5.00   Tổng Số Điểm 23
Trong Cụm Thi: Sở GDĐT Bạc Liêu
Chúc TRẦN THỊ THÚY LIỄU  Thành Công Trên Con Đường Học Vấn
Họ Tên: NGUYỄN HỬU DANH     Số Báo Danh: 60000144  Thứ Hạng: 9
Điểm Thi: Toán: 4.75 Ngữ văn: 5.75 Vật lí: 6.80 Hóa học: 5.60   Tổng Số Điểm 22.9
Trong Cụm Thi: Sở GDĐT Bạc Liêu
Chúc NGUYỄN HỬU DANH  Thành Công Trên Con Đường Học Vấn
Họ Tên: CHÂU HOÀNG KHANG     Số Báo Danh: 60000475  Thứ Hạng: 10
Điểm Thi: Toán: 2.50 Ngữ văn: 5.00 Lịch sử: 8.25 Địa lí: 7.00   Tổng Số Điểm 22.75
Trong Cụm Thi: Sở GDĐT Bạc Liêu
Chúc CHÂU HOÀNG KHANG  Thành Công Trên Con Đường Học Vấn
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ...
1,000 Mẫu Nội Thất 2,100 Mẫu Nội Thất 350 Mẫu Biệt Thự 600 Mẫu Biệt Thự 700 Mẫu Nhà Hiện Đại 500 Biệt Thự Đẹp
3,500 Mẫu Nội Thất 2,500 Mẫu Nội Thất 450 Mẫu Biệt Thự 500 Mẫu Nhà Hiện Đại 450 Biệt Thự Hiện Đại 400 Nhà Hiện Đại
2,000 Mẫu Nội Thất 500 Mẫu Biệt Thự
HyperLink HyperLink HyperLink HyperLink