Phương Nam Co LTD
Thiết Kế, Thi Công: Văn Phòng, Biệt Thự, Nhà Phố....
© 1/5/2017 - Vietnam12h.com Application
Phương Nam
TRA CỨU ĐIỂM THI THPT QUỐC GIA 2016
Điểm thi Sở GDĐT Bắc Ninh năm 2016
Số Báo Danh
Trường Hợp Không Tìm Thấy Thông Tin Của Bạn
Nhấp Vào Đây Và Nhập Cụm Thi Của Bạn
Họ Tên: NGUYỄN THỊ THÙY     Số Báo Danh: 19005920  Thứ Hạng: 1
Điểm Thi: Toán: 6.00 Ngữ văn: 7.50 Hóa học: 7.80 Tiếng Anh: 5.75   Tổng Số Điểm 27.05
Trong Cụm Thi: Sở GDĐT Bắc Ninh
Chúc NGUYỄN THỊ THÙY  Thành Công Trên Con Đường Học Vấn
Họ Tên: NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO     Số Báo Danh: 19005547  Thứ Hạng: 2
Điểm Thi: Toán: 6.00 Ngữ văn: 7.50 Vật lí: 6.80 Tiếng Anh: 6.33   Tổng Số Điểm 26.63
Trong Cụm Thi: Sở GDĐT Bắc Ninh
Chúc NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO  Thành Công Trên Con Đường Học Vấn
Họ Tên: NGUYỄN THỊ PHƯỢNG ANH     Số Báo Danh: 19000157  Thứ Hạng: 3
Điểm Thi: Toán: 5.00 Ngữ văn: 7.50 Địa lí: 7.75 Tiếng Anh: 6.00   Tổng Số Điểm 26.25
Trong Cụm Thi: Sở GDĐT Bắc Ninh
Chúc NGUYỄN THỊ PHƯỢNG ANH  Thành Công Trên Con Đường Học Vấn
Họ Tên: VŨ HÀ MY     Số Báo Danh: 19003984  Thứ Hạng: 4
Điểm Thi: Toán: 6.50 Ngữ văn: 7.25 Địa lí: 7.00 Tiếng Anh: 5.50   Tổng Số Điểm 26.25
Trong Cụm Thi: Sở GDĐT Bắc Ninh
Chúc VŨ HÀ MY  Thành Công Trên Con Đường Học Vấn
Họ Tên: NGUYỄN THỊ THỦY     Số Báo Danh: 19005950  Thứ Hạng: 5
Điểm Thi: Toán: 6.75 Ngữ văn: 6.25 Hóa học: 7.00 Tiếng Anh: 6.23   Tổng Số Điểm 26.23
Trong Cụm Thi: Sở GDĐT Bắc Ninh
Chúc NGUYỄN THỊ THỦY  Thành Công Trên Con Đường Học Vấn
Họ Tên: NGUYỄN THỊ TƯ     Số Báo Danh: 19006910  Thứ Hạng: 6
Điểm Thi: Toán: 6.25 Ngữ văn: 7.00 Hóa học: 6.80 Tiếng Anh: 6.18   Tổng Số Điểm 26.23
Trong Cụm Thi: Sở GDĐT Bắc Ninh
Chúc NGUYỄN THỊ TƯ  Thành Công Trên Con Đường Học Vấn
Họ Tên: ĐÀO THỊ QUỲNH     Số Báo Danh: 19005030  Thứ Hạng: 7
Điểm Thi: Toán: 6.00 Ngữ văn: 7.25 Địa lí: 8.00 Tiếng Anh: 4.95   Tổng Số Điểm 26.2
Trong Cụm Thi: Sở GDĐT Bắc Ninh
Chúc ĐÀO THỊ QUỲNH  Thành Công Trên Con Đường Học Vấn
Họ Tên: NGUYỄN THỊ THU     Số Báo Danh: 19005832  Thứ Hạng: 8
Điểm Thi: Toán: 6.00 Ngữ văn: 7.50 Hóa học: 7.00 Tiếng Anh: 5.55   Tổng Số Điểm 26.05
Trong Cụm Thi: Sở GDĐT Bắc Ninh
Chúc NGUYỄN THỊ THU  Thành Công Trên Con Đường Học Vấn
Họ Tên: LƯƠNG THỊ NHÀN     Số Báo Danh: 19004367  Thứ Hạng: 9
Điểm Thi: Toán: 4.75 Ngữ văn: 7.00 Địa lí: 6.50 Tiếng Anh: 7.73   Tổng Số Điểm 25.98
Trong Cụm Thi: Sở GDĐT Bắc Ninh
Chúc LƯƠNG THỊ NHÀN  Thành Công Trên Con Đường Học Vấn
Họ Tên: NGUYỄN THỊ PHƯƠNG     Số Báo Danh: 19004748  Thứ Hạng: 10
Điểm Thi: Toán: 6.50 Ngữ văn: 6.25 Hóa học: 7.40 Tiếng Anh: 5.75   Tổng Số Điểm 25.9
Trong Cụm Thi: Sở GDĐT Bắc Ninh
Chúc NGUYỄN THỊ PHƯƠNG  Thành Công Trên Con Đường Học Vấn
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ...
1,000 Mẫu Nội Thất 2,100 Mẫu Nội Thất 350 Mẫu Biệt Thự 600 Mẫu Biệt Thự 700 Mẫu Nhà Hiện Đại 500 Biệt Thự Đẹp
3,500 Mẫu Nội Thất 2,500 Mẫu Nội Thất 450 Mẫu Biệt Thự 500 Mẫu Nhà Hiện Đại 450 Biệt Thự Hiện Đại 400 Nhà Hiện Đại
2,000 Mẫu Nội Thất 500 Mẫu Biệt Thự
HyperLink HyperLink HyperLink HyperLink