Phương Nam Co LTD
Thiết Kế, Thi Công: Văn Phòng, Biệt Thự, Nhà Phố....
© 1/5/2017 - Vietnam12h.com Application
Phương Nam
TRA CỨU ĐIỂM THI THPT QUỐC GIA 2016
Điểm thi Sở GDĐT Bến Tre năm 2016
Số Báo Danh
Trường Hợp Không Tìm Thấy Thông Tin Của Bạn
Nhấp Vào Đây Và Nhập Cụm Thi Của Bạn
Họ Tên: PHẠM THỊ ÁI NHÂN     Số Báo Danh: 56001254  Thứ Hạng: 1
Điểm Thi: Toán: 6.75 Ngữ văn: 8.50 Hóa học: 7.40 Sinh học: 8.40   Tổng Số Điểm 31.05
Trong Cụm Thi: Sở GDĐT Bến Tre
Chúc PHẠM THỊ ÁI NHÂN  Thành Công Trên Con Đường Học Vấn
Họ Tên: NGUYỄN THỊ NGỌC SƯƠNG     Số Báo Danh: 56001634  Thứ Hạng: 2
Điểm Thi: Toán: 5.00 Ngữ văn: 6.00 Lịch sử: 8.00 Địa lí: 7.50   Tổng Số Điểm 26.5
Trong Cụm Thi: Sở GDĐT Bến Tre
Chúc NGUYỄN THỊ NGỌC SƯƠNG  Thành Công Trên Con Đường Học Vấn
Họ Tên: HÀ THANH TIỀN     Số Báo Danh: 56001998  Thứ Hạng: 3
Điểm Thi: Toán: 6.50 Ngữ văn: 5.00 Vật lí: 7.00 Địa lí: 7.75   Tổng Số Điểm 26.25
Trong Cụm Thi: Sở GDĐT Bến Tre
Chúc HÀ THANH TIỀN  Thành Công Trên Con Đường Học Vấn
Họ Tên: VÕ THỊ KIỀU OANH     Số Báo Danh: 56001397  Thứ Hạng: 4
Điểm Thi: Toán: 6.25 Ngữ văn: 5.00 Sinh học: 6.60 Địa lí: 8.25   Tổng Số Điểm 26.1
Trong Cụm Thi: Sở GDĐT Bến Tre
Chúc VÕ THỊ KIỀU OANH  Thành Công Trên Con Đường Học Vấn
Họ Tên: NGUYỄN THỊ MINH THƯ     Số Báo Danh: 56001926  Thứ Hạng: 5
Điểm Thi: Toán: 6.00 Ngữ văn: 7.50 Địa lí: 7.25 Tiếng Anh: 5.20   Tổng Số Điểm 25.95
Trong Cụm Thi: Sở GDĐT Bến Tre
Chúc NGUYỄN THỊ MINH THƯ  Thành Công Trên Con Đường Học Vấn
Họ Tên: HUỲNH HIẾN KHANG     Số Báo Danh: 56000738  Thứ Hạng: 6
Điểm Thi: Toán: 6.50 Ngữ văn: 6.75 Địa lí: 6.25 Tiếng Anh: 6.20   Tổng Số Điểm 25.7
Trong Cụm Thi: Sở GDĐT Bến Tre
Chúc HUỲNH HIẾN KHANG  Thành Công Trên Con Đường Học Vấn
Họ Tên: VÕ DUY HUYNH     Số Báo Danh: 56000664  Thứ Hạng: 7
Điểm Thi: Toán: 4.75 Ngữ văn: 4.75 Lịch sử: 7.75 Địa lí: 8.25   Tổng Số Điểm 25.5
Trong Cụm Thi: Sở GDĐT Bến Tre
Chúc VÕ DUY HUYNH  Thành Công Trên Con Đường Học Vấn
Họ Tên: LÊ THỊ HỒNG YẾN     Số Báo Danh: 56002369  Thứ Hạng: 8
Điểm Thi: Toán: 5.50 Ngữ văn: 5.75 Vật lí: 6.40 Địa lí: 7.75   Tổng Số Điểm 25.4
Trong Cụm Thi: Sở GDĐT Bến Tre
Chúc LÊ THỊ HỒNG YẾN  Thành Công Trên Con Đường Học Vấn
Họ Tên: NGUYỄN VĂN TÙNG     Số Báo Danh: 56002219  Thứ Hạng: 9
Điểm Thi: Toán: 5.00 Ngữ văn: 5.50 Hóa học: 6.40 Địa lí: 8.00   Tổng Số Điểm 24.9
Trong Cụm Thi: Sở GDĐT Bến Tre
Chúc NGUYỄN VĂN TÙNG  Thành Công Trên Con Đường Học Vấn
Họ Tên: ĐẶNG VĂN SAO     Số Báo Danh: 56001616  Thứ Hạng: 10
Điểm Thi: Toán: 6.25 Ngữ văn: 4.00 Vật lí: 7.20 Hóa học: 7.20   Tổng Số Điểm 24.65
Trong Cụm Thi: Sở GDĐT Bến Tre
Chúc ĐẶNG VĂN SAO  Thành Công Trên Con Đường Học Vấn
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ...
1,000 Mẫu Nội Thất 2,100 Mẫu Nội Thất 350 Mẫu Biệt Thự 600 Mẫu Biệt Thự 700 Mẫu Nhà Hiện Đại 500 Biệt Thự Đẹp
3,500 Mẫu Nội Thất 2,500 Mẫu Nội Thất 450 Mẫu Biệt Thự 500 Mẫu Nhà Hiện Đại 450 Biệt Thự Hiện Đại 400 Nhà Hiện Đại
2,000 Mẫu Nội Thất 500 Mẫu Biệt Thự
HyperLink HyperLink HyperLink HyperLink