Phương Nam Co LTD
Thiết Kế, Thi Công: Văn Phòng, Biệt Thự, Nhà Phố....
© 1/5/2017 - Vietnam12h.com Application
Phương Nam
TRA CỨU ĐIỂM THI THPT QUỐC GIA 2016
Điểm thi Trường Đại học Bách khoa Hà Nội năm 2016
Số Báo Danh
Trường Hợp Không Tìm Thấy Thông Tin Của Bạn
Nhấp Vào Đây Và Nhập Cụm Thi Của Bạn
Họ Tên: NGUYỄN TRẦN HÀ ANH     Số Báo Danh: BKA000851  Thứ Hạng: 1
Điểm Thi: Toán: 8.75 Ngữ văn: 7 Vật lí: 5.8 Hóa học: 8.6 Sinh học: 8.6 Tiếng Anh: 8.55   Tổng Số Điểm 47.3
Trong Cụm Thi: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Chúc NGUYỄN TRẦN HÀ ANH  Thành Công Trên Con Đường Học Vấn
Họ Tên: ĐÀO TẤT ĐẠT     Số Báo Danh: BKA002458  Thứ Hạng: 2
Điểm Thi: Toán: 8 Ngữ văn: 6 Vật lí: 9.4 Hóa học: 8.8 Sinh học: 9 Tiếng Anh: 5.63   Tổng Số Điểm 46.83
Trong Cụm Thi: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Chúc ĐÀO TẤT ĐẠT  Thành Công Trên Con Đường Học Vấn
Họ Tên: ĐẶNG QUANG DƯƠNG     Số Báo Danh: BKA002277  Thứ Hạng: 3
Điểm Thi: Toán: 9.75 Ngữ văn: 6 Vật lí: 9.6 Hóa học: 9.6 Sinh học: 8.4 Tiếng Anh: 2.55   Tổng Số Điểm 45.9
Trong Cụm Thi: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Chúc ĐẶNG QUANG DƯƠNG  Thành Công Trên Con Đường Học Vấn
Họ Tên: VŨ LƯƠNG BẰNG ANH     Số Báo Danh: BKA001152  Thứ Hạng: 4
Điểm Thi: Toán: 7.75 Ngữ văn: 5 Vật lí: 8 Hóa học: 8.4 Sinh học: 8.8 Tiếng Anh: 7.9   Tổng Số Điểm 45.85
Trong Cụm Thi: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Chúc VŨ LƯƠNG BẰNG ANH  Thành Công Trên Con Đường Học Vấn
Họ Tên: ĐỖ QUANG ANH     Số Báo Danh: BKA000174  Thứ Hạng: 5
Điểm Thi: Toán: 9.5 Ngữ văn: 7.25 Vật lí: 8.6 Hóa học: 7 Sinh học: 5.8 Tiếng Anh: 7.65   Tổng Số Điểm 45.8
Trong Cụm Thi: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Chúc ĐỖ QUANG ANH  Thành Công Trên Con Đường Học Vấn
Họ Tên: TRẦN VIỆT BÁCH     Số Báo Danh: BKA001298  Thứ Hạng: 6
Điểm Thi: Toán: 8.25 Ngữ văn: 7 Vật lí: 6.6 Hóa học: 6 Sinh học: 4.2 Lịch sử: 2.75 Địa lí: 3 Tiếng Anh: 7.65   Tổng Số Điểm 45.45
Trong Cụm Thi: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Chúc TRẦN VIỆT BÁCH  Thành Công Trên Con Đường Học Vấn
Họ Tên: PHẠM THÀNH NHÂN     Số Báo Danh: BKA008161  Thứ Hạng: 7
Điểm Thi: Toán: 9.25 Ngữ văn: 6.75 Vật lí: 8.2 Hóa học: 8.8 Sinh học: 9.2 Tiếng Anh: 2.88   Tổng Số Điểm 45.08
Trong Cụm Thi: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Chúc PHẠM THÀNH NHÂN  Thành Công Trên Con Đường Học Vấn
Họ Tên: NGUYỄN VĂN VĨNH     Số Báo Danh: BKA012413  Thứ Hạng: 8
Điểm Thi: Toán: 8.75 Ngữ văn: 4.25 Vật lí: 8.6 Hóa học: 9.2 Sinh học: 8.2 Tiếng Anh: 5.75   Tổng Số Điểm 44.75
Trong Cụm Thi: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Chúc NGUYỄN VĂN VĨNH  Thành Công Trên Con Đường Học Vấn
Họ Tên: ĐỖ TIẾN GIA BÁCH     Số Báo Danh: BKA001281  Thứ Hạng: 9
Điểm Thi: Toán: 8.5 Ngữ văn: 7 Vật lí: 7.8 Hóa học: 7 Sinh học: 7.4 Tiếng Anh: 6.68   Tổng Số Điểm 44.38
Trong Cụm Thi: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Chúc ĐỖ TIẾN GIA BÁCH  Thành Công Trên Con Đường Học Vấn
Họ Tên: NGUYỄN VIẾT THANH TÙNG     Số Báo Danh: BKA012059  Thứ Hạng: 10
Điểm Thi: Toán: 8.75 Ngữ văn: 6.75 Vật lí: 6.8 Hóa học: 9 Sinh học: 9.2 Tiếng Anh: 3.75   Tổng Số Điểm 44.25
Trong Cụm Thi: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Chúc NGUYỄN VIẾT THANH TÙNG  Thành Công Trên Con Đường Học Vấn
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ...
1,000 Mẫu Nội Thất 2,100 Mẫu Nội Thất 350 Mẫu Biệt Thự 600 Mẫu Biệt Thự 700 Mẫu Nhà Hiện Đại 500 Biệt Thự Đẹp
3,500 Mẫu Nội Thất 2,500 Mẫu Nội Thất 450 Mẫu Biệt Thự 500 Mẫu Nhà Hiện Đại 450 Biệt Thự Hiện Đại 400 Nhà Hiện Đại
2,000 Mẫu Nội Thất 500 Mẫu Biệt Thự
HyperLink HyperLink HyperLink HyperLink