Phương Nam Co LTD
Thiết Kế, Thi Công: Văn Phòng, Biệt Thự, Nhà Phố....
© 28/4/2017 - Vietnam12h.com Application
Phương Nam
TRA CỨU ĐIỂM THI THPT QUỐC GIA 2016
Điểm thi Trường Đại học Đà Lạt năm 2016
Số Báo Danh
Trường Hợp Không Tìm Thấy Thông Tin Của Bạn
Nhấp Vào Đây Và Nhập Cụm Thi Của Bạn
Họ Tên: NGUYỄN THỊ HỒNG HẬU     Số Báo Danh: TDL002622  Thứ Hạng: 1
Điểm Thi: Toán: 9 Ngữ văn: 7.25 Vật lí: 8.4 Hóa học: 8.8 Sinh học: 8.4 Tiếng Anh: 7.1   Tổng Số Điểm 48.95
Trong Cụm Thi: Trường Đại học Đà Lạt
Chúc NGUYỄN THỊ HỒNG HẬU  Thành Công Trên Con Đường Học Vấn
Họ Tên: NGUYỄN THỊ HỒNG HẬU     Số Báo Danh: TDL002622  Thứ Hạng: 2
Điểm Thi: Toán: 9 Ngữ văn: 7.25 Vật lí: 8.4 Hóa học: 8.8 Sinh học: 8.4 Tiếng Anh: 7.1   Tổng Số Điểm 48.95
Trong Cụm Thi: Trường Đại học Đà Lạt
Chúc NGUYỄN THỊ HỒNG HẬU  Thành Công Trên Con Đường Học Vấn
Họ Tên: HOÀNG THANH VÂN     Số Báo Danh: TDL010818  Thứ Hạng: 3
Điểm Thi: Toán: 9 Ngữ văn: 7 Vật lí: 7.8 Hóa học: 9.4 Sinh học: 8.8 Tiếng Anh: 6.88   Tổng Số Điểm 48.88
Trong Cụm Thi: Trường Đại học Đà Lạt
Chúc HOÀNG THANH VÂN  Thành Công Trên Con Đường Học Vấn
Họ Tên: HOÀNG THANH VÂN     Số Báo Danh: TDL010818  Thứ Hạng: 4
Điểm Thi: Toán: 9 Ngữ văn: 7 Vật lí: 7.8 Hóa học: 9.4 Sinh học: 8.8 Tiếng Anh: 6.88   Tổng Số Điểm 48.88
Trong Cụm Thi: Trường Đại học Đà Lạt
Chúc HOÀNG THANH VÂN  Thành Công Trên Con Đường Học Vấn
Họ Tên: NGUYỄN THỊ HỒNG VÂN     Số Báo Danh: TDL010845  Thứ Hạng: 5
Điểm Thi: Toán: 9 Ngữ văn: 6.5 Vật lí: 7.8 Hóa học: 8.8 Sinh học: 6.4 Tiếng Anh: 8.2   Tổng Số Điểm 46.7
Trong Cụm Thi: Trường Đại học Đà Lạt
Chúc NGUYỄN THỊ HỒNG VÂN  Thành Công Trên Con Đường Học Vấn
Họ Tên: NGUYỄN THỊ HỒNG VÂN     Số Báo Danh: TDL010845  Thứ Hạng: 6
Điểm Thi: Toán: 9 Ngữ văn: 6.5 Vật lí: 7.8 Hóa học: 8.8 Sinh học: 6.4 Tiếng Anh: 8.2   Tổng Số Điểm 46.7
Trong Cụm Thi: Trường Đại học Đà Lạt
Chúc NGUYỄN THỊ HỒNG VÂN  Thành Công Trên Con Đường Học Vấn
Họ Tên: NGUYỄN KIM CƯƠNG     Số Báo Danh: TDL001017  Thứ Hạng: 7
Điểm Thi: Toán: 9 Ngữ văn: 6 Vật lí: 8.8 Hóa học: 8.8 Sinh học: 8.6 Tiếng Anh: 4.2   Tổng Số Điểm 45.4
Trong Cụm Thi: Trường Đại học Đà Lạt
Chúc NGUYỄN KIM CƯƠNG  Thành Công Trên Con Đường Học Vấn
Họ Tên: NGUYỄN KIM CƯƠNG     Số Báo Danh: TDL001017  Thứ Hạng: 8
Điểm Thi: Toán: 9 Ngữ văn: 6 Vật lí: 8.8 Hóa học: 8.8 Sinh học: 8.6 Tiếng Anh: 4.2   Tổng Số Điểm 45.4
Trong Cụm Thi: Trường Đại học Đà Lạt
Chúc NGUYỄN KIM CƯƠNG  Thành Công Trên Con Đường Học Vấn
Họ Tên: NGUYỄN QUANG HUÂN     Số Báo Danh: TDL003268  Thứ Hạng: 9
Điểm Thi: Toán: 7.25 Ngữ văn: 6.75 Vật lí: 8 Hóa học: 7.8 Sinh học: 7.8 Tiếng Anh: 7.58   Tổng Số Điểm 45.18
Trong Cụm Thi: Trường Đại học Đà Lạt
Chúc NGUYỄN QUANG HUÂN  Thành Công Trên Con Đường Học Vấn
Họ Tên: NGUYỄN QUANG HUÂN     Số Báo Danh: TDL003268  Thứ Hạng: 10
Điểm Thi: Toán: 7.25 Ngữ văn: 6.75 Vật lí: 8 Hóa học: 7.8 Sinh học: 7.8 Tiếng Anh: 7.58   Tổng Số Điểm 45.18
Trong Cụm Thi: Trường Đại học Đà Lạt
Chúc NGUYỄN QUANG HUÂN  Thành Công Trên Con Đường Học Vấn
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ...
1,000 Mẫu Nội Thất 2,100 Mẫu Nội Thất 350 Mẫu Biệt Thự 600 Mẫu Biệt Thự 700 Mẫu Nhà Hiện Đại 500 Biệt Thự Đẹp
3,500 Mẫu Nội Thất 2,500 Mẫu Nội Thất 450 Mẫu Biệt Thự 500 Mẫu Nhà Hiện Đại 450 Biệt Thự Hiện Đại 400 Nhà Hiện Đại
2,000 Mẫu Nội Thất 500 Mẫu Biệt Thự
HyperLink HyperLink HyperLink HyperLink