Phương Nam Co LTD
Thiết Kế, Thi Công: Văn Phòng, Biệt Thự, Nhà Phố....
© 1/5/2017 - Vietnam12h.com Application
Phương Nam
TRA CỨU ĐIỂM THI THPT QUỐC GIA 2016
Điểm thi Trường Đại học Marketing năm 2016
Số Báo Danh
Trường Hợp Không Tìm Thấy Thông Tin Của Bạn
Nhấp Vào Đây Và Nhập Cụm Thi Của Bạn
Họ Tên: ĐẶNG VĂN VƯƠNG     Số Báo Danh: DMS004340  Thứ Hạng: 1
Điểm Thi: Toán: 8.75 Ngữ văn: 7.25 Vật lí: 6.60 Hóa học: 8.20 Sinh học: 9.80   Tổng Số Điểm 40.6
Trong Cụm Thi: Trường Đại học Marketing
Chúc ĐẶNG VĂN VƯƠNG  Thành Công Trên Con Đường Học Vấn
Họ Tên: ĐỖ VĂN CƯỜNG     Số Báo Danh: DMS000379  Thứ Hạng: 2
Điểm Thi: Toán: 8.25 Ngữ văn: 5.50 Vật lí: 8.40 Hóa học: 8.00 Sinh học: 5.40 Tiếng Anh: 4.78   Tổng Số Điểm 40.33
Trong Cụm Thi: Trường Đại học Marketing
Chúc ĐỖ VĂN CƯỜNG  Thành Công Trên Con Đường Học Vấn
Họ Tên: NGUYỄN THỊ OANH THƠ     Số Báo Danh: DMS003477  Thứ Hạng: 3
Điểm Thi: Toán: 7.50 Ngữ văn: 6.50 Vật lí: 8.20 Hóa học: 8.20 Sinh học: 9.20   Tổng Số Điểm 39.6
Trong Cụm Thi: Trường Đại học Marketing
Chúc NGUYỄN THỊ OANH THƠ  Thành Công Trên Con Đường Học Vấn
Họ Tên: VÕ HOÀI NAM     Số Báo Danh: DMS002326  Thứ Hạng: 4
Điểm Thi: Toán: 8.50 Ngữ văn: 5.50 Vật lí: 9.40 Hóa học: 8.60 Sinh học: 7.20   Tổng Số Điểm 39.2
Trong Cụm Thi: Trường Đại học Marketing
Chúc VÕ HOÀI NAM  Thành Công Trên Con Đường Học Vấn
Họ Tên: NGUYỄN TIẾN DŨNG     Số Báo Danh: DMS000525  Thứ Hạng: 5
Điểm Thi: Toán: 1.50 Ngữ văn: 6.50 Vật lí: 5.00 Hóa học: 5.00 Sinh học: 6.20 Lịch sử: 4.00 Địa lí: 6.75 Tiếng Anh: 3.88   Tổng Số Điểm 38.83
Trong Cụm Thi: Trường Đại học Marketing
Chúc NGUYỄN TIẾN DŨNG  Thành Công Trên Con Đường Học Vấn
Họ Tên: ĐỖ VĂN CHIẾN     Số Báo Danh: DMS000325  Thứ Hạng: 6
Điểm Thi: Toán: 9.25 Ngữ văn: 6.25 Vật lí: 9.00 Hóa học: 8.60 Sinh học: 5.40   Tổng Số Điểm 38.5
Trong Cụm Thi: Trường Đại học Marketing
Chúc ĐỖ VĂN CHIẾN  Thành Công Trên Con Đường Học Vấn
Họ Tên: NGUYỄN THỊ KIM CHÂU     Số Báo Danh: DMS000287  Thứ Hạng: 7
Điểm Thi: Toán: 8.25 Ngữ văn: 5.75 Vật lí: 8.20 Hóa học: 7.40 Sinh học: 8.80   Tổng Số Điểm 38.4
Trong Cụm Thi: Trường Đại học Marketing
Chúc NGUYỄN THỊ KIM CHÂU  Thành Công Trên Con Đường Học Vấn
Họ Tên: TRẦN ĐỨC HOÀNG     Số Báo Danh: DMS001314  Thứ Hạng: 8
Điểm Thi: Toán: 7.75 Ngữ văn: 5.75 Vật lí: 9.00 Hóa học: 8.60 Sinh học: 7.20   Tổng Số Điểm 38.3
Trong Cụm Thi: Trường Đại học Marketing
Chúc TRẦN ĐỨC HOÀNG  Thành Công Trên Con Đường Học Vấn
Họ Tên: TRẦN VĂN CƯỜNG     Số Báo Danh: DMS000410  Thứ Hạng: 9
Điểm Thi: Toán: 5.00 Ngữ văn: 5.25 Vật lí: 4.80 Hóa học: 3.20 Sinh học: 5.60 Lịch sử: 3.00 Địa lí: 4.75 Tiếng Anh: 6.65   Tổng Số Điểm 38.25
Trong Cụm Thi: Trường Đại học Marketing
Chúc TRẦN VĂN CƯỜNG  Thành Công Trên Con Đường Học Vấn
Họ Tên: VÕ HƯƠNG DUYÊN     Số Báo Danh: DMS000600  Thứ Hạng: 10
Điểm Thi: Toán: 8.50 Ngữ văn: 6.00 Vật lí: 6.00 Hóa học: 8.20 Sinh học: 9.40   Tổng Số Điểm 38.1
Trong Cụm Thi: Trường Đại học Marketing
Chúc VÕ HƯƠNG DUYÊN  Thành Công Trên Con Đường Học Vấn
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ...
1,000 Mẫu Nội Thất 2,100 Mẫu Nội Thất 350 Mẫu Biệt Thự 600 Mẫu Biệt Thự 700 Mẫu Nhà Hiện Đại 500 Biệt Thự Đẹp
3,500 Mẫu Nội Thất 2,500 Mẫu Nội Thất 450 Mẫu Biệt Thự 500 Mẫu Nhà Hiện Đại 450 Biệt Thự Hiện Đại 400 Nhà Hiện Đại
2,000 Mẫu Nội Thất 500 Mẫu Biệt Thự
HyperLink HyperLink HyperLink HyperLink