Phương Nam Co LTD
Thiết Kế, Thi Công: Văn Phòng, Biệt Thự, Nhà Phố....
© 28/4/2017 - Vietnam12h.com Application
Phương Nam
TRA CỨU ĐIỂM THI THPT QUỐC GIA 2016
Điểm thi Trường Đại học Tân Trào năm 2016
Số Báo Danh
Trường Hợp Không Tìm Thấy Thông Tin Của Bạn
Nhấp Vào Đây Và Nhập Cụm Thi Của Bạn
Họ Tên: TRẦN VĂN LONG     Số Báo Danh: TQU001524  Thứ Hạng: 1
Điểm Thi: Toán: 8.25 Ngữ văn: 7.50 Vật lí: 7.00 Hóa học: 8.40 Sinh học: 9.00 Tiếng Anh: 5.10   Tổng Số Điểm 45.25
Trong Cụm Thi: Trường Đại học Tân Trào
Chúc TRẦN VĂN LONG  Thành Công Trên Con Đường Học Vấn
Họ Tên: TRẦN VIỆT PHÚ     Số Báo Danh: TQU001919  Thứ Hạng: 2
Điểm Thi: Toán: 8.75 Ngữ văn: 5.25 Vật lí: 9.80 Hóa học: 9.80 Sinh học: 5.40 Tiếng Anh: 5.50   Tổng Số Điểm 44.5
Trong Cụm Thi: Trường Đại học Tân Trào
Chúc TRẦN VIỆT PHÚ  Thành Công Trên Con Đường Học Vấn
Họ Tên: PHẠM NGỌC SƠN     Số Báo Danh: TQU002124  Thứ Hạng: 3
Điểm Thi: Toán: 8.25 Ngữ văn: 5.75 Vật lí: 6.80 Hóa học: 9.60 Sinh học: 9.60 Tiếng Anh: 4.50   Tổng Số Điểm 44.5
Trong Cụm Thi: Trường Đại học Tân Trào
Chúc PHẠM NGỌC SƠN  Thành Công Trên Con Đường Học Vấn
Họ Tên: VŨ NGỌC CHI     Số Báo Danh: TQU000226  Thứ Hạng: 4
Điểm Thi: Toán: 8.05 Ngữ văn: 8.25 Vật lí: 8.20 Hóa học: 7.80 Sinh học: 8.20 Tiếng Anh: 3.93   Tổng Số Điểm 44.43
Trong Cụm Thi: Trường Đại học Tân Trào
Chúc VŨ NGỌC CHI  Thành Công Trên Con Đường Học Vấn
Họ Tên: NGUYỄN PHƯƠNG MAI     Số Báo Danh: TQU001605  Thứ Hạng: 5
Điểm Thi: Toán: 8.50 Ngữ văn: 6.25 Vật lí: 6.60 Hóa học: 8.40 Sinh học: 8.60 Tiếng Anh: 5.85   Tổng Số Điểm 44.2
Trong Cụm Thi: Trường Đại học Tân Trào
Chúc NGUYỄN PHƯƠNG MAI  Thành Công Trên Con Đường Học Vấn
Họ Tên: PHÙNG LINH CHI     Số Báo Danh: TQU000225  Thứ Hạng: 6
Điểm Thi: Toán: 8.25 Ngữ văn: 7.25 Vật lí: 8.60 Hóa học: 8.40 Sinh học: 7.40 Tiếng Anh: 3.20   Tổng Số Điểm 43.1
Trong Cụm Thi: Trường Đại học Tân Trào
Chúc PHÙNG LINH CHI  Thành Công Trên Con Đường Học Vấn
Họ Tên: NGUYỄN NHƯ THANH     Số Báo Danh: TQU002183  Thứ Hạng: 7
Điểm Thi: Toán: 7.75 Ngữ văn: 7.50 Vật lí: 8.40 Hóa học: 8.20 Sinh học: 7.20 Tiếng Anh: 3.18   Tổng Số Điểm 42.23
Trong Cụm Thi: Trường Đại học Tân Trào
Chúc NGUYỄN NHƯ THANH  Thành Công Trên Con Đường Học Vấn
Họ Tên: ĐỖ HOÀNG TƯỜNG     Số Báo Danh: TQU002805  Thứ Hạng: 8
Điểm Thi: Toán: 7.25 Ngữ văn: 8.00 Vật lí: 8.80 Hóa học: 7.60 Sinh học: 5.80 Tiếng Anh: 4.73   Tổng Số Điểm 42.18
Trong Cụm Thi: Trường Đại học Tân Trào
Chúc ĐỖ HOÀNG TƯỜNG  Thành Công Trên Con Đường Học Vấn
Họ Tên: LÊ HÀ TRANG     Số Báo Danh: TQU002543  Thứ Hạng: 9
Điểm Thi: Toán: 7.75 Ngữ văn: 7.75 Vật lí: 7.80 Hóa học: 8.20 Sinh học: 6.20 Tiếng Anh: 4.40   Tổng Số Điểm 42.1
Trong Cụm Thi: Trường Đại học Tân Trào
Chúc LÊ HÀ TRANG  Thành Công Trên Con Đường Học Vấn
Họ Tên: TRẦN VIỆT ĐỨC     Số Báo Danh: TQU000567  Thứ Hạng: 10
Điểm Thi: Toán: 7.25 Ngữ văn: 5.50 Vật lí: 8.00 Hóa học: 9.00 Sinh học: 7.80 Tiếng Anh: 4.10   Tổng Số Điểm 41.65
Trong Cụm Thi: Trường Đại học Tân Trào
Chúc TRẦN VIỆT ĐỨC  Thành Công Trên Con Đường Học Vấn
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ...
1,000 Mẫu Nội Thất 2,100 Mẫu Nội Thất 350 Mẫu Biệt Thự 600 Mẫu Biệt Thự 700 Mẫu Nhà Hiện Đại 500 Biệt Thự Đẹp
3,500 Mẫu Nội Thất 2,500 Mẫu Nội Thất 450 Mẫu Biệt Thự 500 Mẫu Nhà Hiện Đại 450 Biệt Thự Hiện Đại 400 Nhà Hiện Đại
2,000 Mẫu Nội Thất 500 Mẫu Biệt Thự
HyperLink HyperLink HyperLink HyperLink