Phương Nam Co LTD
Thiết Kế, Thi Công: Văn Phòng, Biệt Thự, Nhà Phố....
© 28/4/2017 - Vietnam12h.com Application
Phương Nam
TRA CỨU ĐIỂM THI THPT QUỐC GIA 2016
Điểm thi Trường Đại học Thương mại năm 2016
Số Báo Danh
Trường Hợp Không Tìm Thấy Thông Tin Của Bạn
Nhấp Vào Đây Và Nhập Cụm Thi Của Bạn
Họ Tên: NGUYỄN THỊ LỤA     Số Báo Danh: TMA003381  Thứ Hạng: 1
Điểm Thi: Toán: 8.75 Ngữ văn: 8.5 Vật lí: 9.4 Hóa học: 9 Sinh học: 5.8 Tiếng Anh: 5.43   Tổng Số Điểm 46.88
Trong Cụm Thi: Trường Đại học Thương mại
Chúc NGUYỄN THỊ LỤA  Thành Công Trên Con Đường Học Vấn
Họ Tên: LƯƠNG THỊ NGA     Số Báo Danh: TMA003727  Thứ Hạng: 2
Điểm Thi: Toán: 8.5 Ngữ văn: 8.25 Vật lí: 8.2 Hóa học: 8 Sinh học: 8.4 Tiếng Anh: 3.9   Tổng Số Điểm 45.25
Trong Cụm Thi: Trường Đại học Thương mại
Chúc LƯƠNG THỊ NGA  Thành Công Trên Con Đường Học Vấn
Họ Tên: ĐÀO NGỌC SÁNG     Số Báo Danh: TMA004557  Thứ Hạng: 3
Điểm Thi: Toán: 9 Ngữ văn: 6.75 Vật lí: 8 Hóa học: 8.8 Sinh học: 9.2 Tiếng Anh: 3   Tổng Số Điểm 44.75
Trong Cụm Thi: Trường Đại học Thương mại
Chúc ĐÀO NGỌC SÁNG  Thành Công Trên Con Đường Học Vấn
Họ Tên: NGÔ XUÂN THẮNG     Số Báo Danh: TMA004973  Thứ Hạng: 4
Điểm Thi: Toán: 9.25 Ngữ văn: 5.75 Vật lí: 8.4 Hóa học: 9 Sinh học: 8.8 Tiếng Anh: 3.18   Tổng Số Điểm 44.38
Trong Cụm Thi: Trường Đại học Thương mại
Chúc NGÔ XUÂN THẮNG  Thành Công Trên Con Đường Học Vấn
Họ Tên: PHẠM THỊ HOÀNG YẾN     Số Báo Danh: TMA006221  Thứ Hạng: 5
Điểm Thi: Toán: 9.25 Ngữ văn: 6.25 Vật lí: 7.4 Hóa học: 8.2 Sinh học: 8.8 Tiếng Anh: 3.9   Tổng Số Điểm 43.8
Trong Cụm Thi: Trường Đại học Thương mại
Chúc PHẠM THỊ HOÀNG YẾN  Thành Công Trên Con Đường Học Vấn
Họ Tên: ĐỖ THỊ THÁI CẨM     Số Báo Danh: TMA000517  Thứ Hạng: 6
Điểm Thi: Toán: 8.5 Ngữ văn: 7.5 Vật lí: 7.2 Hóa học: 7.8 Sinh học: 8.4 Tiếng Anh: 4.18   Tổng Số Điểm 43.58
Trong Cụm Thi: Trường Đại học Thương mại
Chúc ĐỖ THỊ THÁI CẨM  Thành Công Trên Con Đường Học Vấn
Họ Tên: NGUYỄN THỊ HOA     Số Báo Danh: TMA002004  Thứ Hạng: 7
Điểm Thi: Toán: 9 Ngữ văn: 7.25 Vật lí: 8 Hóa học: 8.4 Sinh học: 7.6 Tiếng Anh: 3.2   Tổng Số Điểm 43.45
Trong Cụm Thi: Trường Đại học Thương mại
Chúc NGUYỄN THỊ HOA  Thành Công Trên Con Đường Học Vấn
Họ Tên: ĐÀO THỊ HUYỀN     Số Báo Danh: TMA002415  Thứ Hạng: 8
Điểm Thi: Toán: 8.5 Ngữ văn: 7 Vật lí: 7.2 Hóa học: 7.6 Sinh học: 8.8 Tiếng Anh: 4.08   Tổng Số Điểm 43.18
Trong Cụm Thi: Trường Đại học Thương mại
Chúc ĐÀO THỊ HUYỀN  Thành Công Trên Con Đường Học Vấn
Họ Tên: NGUYỄN THỊ THỦY     Số Báo Danh: TMA005224  Thứ Hạng: 9
Điểm Thi: Toán: 8.25 Ngữ văn: 7 Vật lí: 8 Hóa học: 8 Sinh học: 8 Tiếng Anh: 3.9   Tổng Số Điểm 43.15
Trong Cụm Thi: Trường Đại học Thương mại
Chúc NGUYỄN THỊ THỦY  Thành Công Trên Con Đường Học Vấn
Họ Tên: NGUYỄN QUỐC ĐẠT     Số Báo Danh: TMA001057  Thứ Hạng: 10
Điểm Thi: Toán: 8.75 Ngữ văn: 5.5 Vật lí: 8.8 Hóa học: 8 Sinh học: 7.4 Tiếng Anh: 4.38   Tổng Số Điểm 42.83
Trong Cụm Thi: Trường Đại học Thương mại
Chúc NGUYỄN QUỐC ĐẠT  Thành Công Trên Con Đường Học Vấn
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ...
1,000 Mẫu Nội Thất 2,100 Mẫu Nội Thất 350 Mẫu Biệt Thự 600 Mẫu Biệt Thự 700 Mẫu Nhà Hiện Đại 500 Biệt Thự Đẹp
3,500 Mẫu Nội Thất 2,500 Mẫu Nội Thất 450 Mẫu Biệt Thự 500 Mẫu Nhà Hiện Đại 450 Biệt Thự Hiện Đại 400 Nhà Hiện Đại
2,000 Mẫu Nội Thất 500 Mẫu Biệt Thự
HyperLink HyperLink HyperLink HyperLink