Phương Nam Co LTD
Thiết Kế, Thi Công: Văn Phòng, Biệt Thự, Nhà Phố....
© 28/4/2017 - Vietnam12h.com Application
Phương Nam
TRA CỨU ĐIỂM THI THPT QUỐC GIA 2016
Điểm thi Trường Đại học Tôn Đức Thắng năm 2016
Số Báo Danh
Trường Hợp Không Tìm Thấy Thông Tin Của Bạn
Nhấp Vào Đây Và Nhập Cụm Thi Của Bạn
Họ Tên: VŨ TRUNG HIẾU     Số Báo Danh: DTT002829  Thứ Hạng: 1
Điểm Thi: Toán: 7.25 Ngữ văn: 8 Vật lí: 8.2 Hóa học: 8.8 Sinh học: 8 Tiếng Anh: 8.98   Tổng Số Điểm 49.23
Trong Cụm Thi: Trường Đại học Tôn Đức Thắng
Chúc VŨ TRUNG HIẾU  Thành Công Trên Con Đường Học Vấn
Họ Tên: PHẠM VIỆT THẮNG     Số Báo Danh: DTT008181  Thứ Hạng: 2
Điểm Thi: Toán: 8.5 Ngữ văn: 6 Vật lí: 8.2 Hóa học: 8.6 Sinh học: 9.4 Tiếng Anh: 7.55   Tổng Số Điểm 48.25
Trong Cụm Thi: Trường Đại học Tôn Đức Thắng
Chúc PHẠM VIỆT THẮNG  Thành Công Trên Con Đường Học Vấn
Họ Tên: TRẦN NHO ĐỨC     Số Báo Danh: DTT001826  Thứ Hạng: 3
Điểm Thi: Toán: 8.75 Ngữ văn: 6.5 Vật lí: 9.2 Hóa học: 8.8 Sinh học: 7.6 Tiếng Anh: 4.3   Tổng Số Điểm 45.15
Trong Cụm Thi: Trường Đại học Tôn Đức Thắng
Chúc TRẦN NHO ĐỨC  Thành Công Trên Con Đường Học Vấn
Họ Tên: HOÀNG TƯỜNG VÂN     Số Báo Danh: DTT010307  Thứ Hạng: 4
Điểm Thi: Toán: 7.5 Ngữ văn: 6.5 Vật lí: 6 Hóa học: 7.4 Sinh học: 8 Tiếng Anh: 9.1   Tổng Số Điểm 44.5
Trong Cụm Thi: Trường Đại học Tôn Đức Thắng
Chúc HOÀNG TƯỜNG VÂN  Thành Công Trên Con Đường Học Vấn
Họ Tên: TRẦN NHẬT LINH     Số Báo Danh: DTT004392  Thứ Hạng: 5
Điểm Thi: Toán: 8.25 Ngữ văn: 7.5 Vật lí: 8 Hóa học: 7.2 Sinh học: 7.2 Tiếng Anh: 6.28   Tổng Số Điểm 44.43
Trong Cụm Thi: Trường Đại học Tôn Đức Thắng
Chúc TRẦN NHẬT LINH  Thành Công Trên Con Đường Học Vấn
Họ Tên: NGUYỄN ANH TUẤN     Số Báo Danh: DTT009911  Thứ Hạng: 6
Điểm Thi: Toán: 9 Ngữ văn: 6.25 Vật lí: 9 Hóa học: 7.6 Sinh học: 6.6 Tiếng Anh: 5.68   Tổng Số Điểm 44.13
Trong Cụm Thi: Trường Đại học Tôn Đức Thắng
Chúc NGUYỄN ANH TUẤN  Thành Công Trên Con Đường Học Vấn
Họ Tên: TRẦN VŨ ĐỨC ANH     Số Báo Danh: DTT000382  Thứ Hạng: 7
Điểm Thi: Toán: 6.25 Ngữ văn: 6.75 Vật lí: 7.6 Hóa học: 8 Sinh học: 7 Tiếng Anh: 8.53   Tổng Số Điểm 44.13
Trong Cụm Thi: Trường Đại học Tôn Đức Thắng
Chúc TRẦN VŨ ĐỨC ANH  Thành Công Trên Con Đường Học Vấn
Họ Tên: VÕ NGUYÊN THẢO     Số Báo Danh: DTT008101  Thứ Hạng: 8
Điểm Thi: Toán: 8 Ngữ văn: 7.5 Vật lí: 7.8 Hóa học: 7.6 Sinh học: 6.6 Tiếng Anh: 6.48   Tổng Số Điểm 43.98
Trong Cụm Thi: Trường Đại học Tôn Đức Thắng
Chúc VÕ NGUYÊN THẢO  Thành Công Trên Con Đường Học Vấn
Họ Tên: NGUYỄN THÁI HOÀI LINH     Số Báo Danh: DTT004342  Thứ Hạng: 9
Điểm Thi: Toán: 7.5 Ngữ văn: 7.25 Vật lí: 8.6 Hóa học: 7.6 Sinh học: 7.8 Tiếng Anh: 5.2   Tổng Số Điểm 43.95
Trong Cụm Thi: Trường Đại học Tôn Đức Thắng
Chúc NGUYỄN THÁI HOÀI LINH  Thành Công Trên Con Đường Học Vấn
Họ Tên: TRẦN ĐÌNH TOẢN     Số Báo Danh: DTT009034  Thứ Hạng: 10
Điểm Thi: Toán: 9.25 Ngữ văn: 3.75 Vật lí: 7.2 Hóa học: 8.4 Sinh học: 8.6 Tiếng Anh: 6.55   Tổng Số Điểm 43.75
Trong Cụm Thi: Trường Đại học Tôn Đức Thắng
Chúc TRẦN ĐÌNH TOẢN  Thành Công Trên Con Đường Học Vấn
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ...
1,000 Mẫu Nội Thất 2,100 Mẫu Nội Thất 350 Mẫu Biệt Thự 600 Mẫu Biệt Thự 700 Mẫu Nhà Hiện Đại 500 Biệt Thự Đẹp
3,500 Mẫu Nội Thất 2,500 Mẫu Nội Thất 450 Mẫu Biệt Thự 500 Mẫu Nhà Hiện Đại 450 Biệt Thự Hiện Đại 400 Nhà Hiện Đại
2,000 Mẫu Nội Thất 500 Mẫu Biệt Thự
HyperLink HyperLink HyperLink HyperLink