Phương Nam Co LTD
Thiết Kế, Thi Công: Văn Phòng, Biệt Thự, Nhà Phố....
© 1/5/2017 - Vietnam12h.com Application
Phương Nam
TRA CỨU ĐIỂM THI THPT QUỐC GIA 2016
Trường Đại học Đồng Tháp năm 2016
Số Báo Danh
Trường Hợp Không Tìm Thấy Thông Tin Của Bạn
Nhấp Vào Đây Và Nhập Cụm Thi Của Bạn
Họ Tên: HUỲNH PHÚC TIẾN     Số Báo Danh: SPD007154  Thứ Hạng: 1
Điểm Thi: Toán: 6.50 Ngữ văn: 8.00 Hóa học: 7.00 Sinh học: 6.20 Lịch sử: 9.25 Địa lí: 9.00 Tiếng anh: 5.63   Tổng Số Điểm 51.58
Trong Cụm Thi: Trường Đại học Đồng Tháp
Chúc HUỲNH PHÚC TIẾN  Thành Công Trên Con Đường Học Vấn
Họ Tên: TRẦN NGUYỄN NGỌC TRÂM     Số Báo Danh: SPD007492  Thứ Hạng: 2
Điểm Thi: Toán: 7.50 Ngữ văn: 6.00 Vật lí: 7.20 Hóa học: 6.40 Sinh học: 6.00 Lịch sử: 4.00 Địa lí: 4.75 Tiếng anh: 7.75   Tổng Số Điểm 49.6
Trong Cụm Thi: Trường Đại học Đồng Tháp
Chúc TRẦN NGUYỄN NGỌC TRÂM  Thành Công Trên Con Đường Học Vấn
Họ Tên: NGUYỄN TRỌNG NHÂN     Số Báo Danh: SPD004423  Thứ Hạng: 3
Điểm Thi: Toán: 9.25 Ngữ văn: 7.50 Vật lí: 9.20 Hóa học: 9.40 Sinh học: 6.40 Tiếng anh: 6.46   Tổng Số Điểm 48.21
Trong Cụm Thi: Trường Đại học Đồng Tháp
Chúc NGUYỄN TRỌNG NHÂN  Thành Công Trên Con Đường Học Vấn
Họ Tên: TRƯƠNG HỮU HẠNH     Số Báo Danh: SPD001621  Thứ Hạng: 4
Điểm Thi: Toán: 8.50 Ngữ văn: 8.00 Vật lí: 7.60 Hóa học: 8.60 Sinh học: 9.00 Tiếng anh: 5.63   Tổng Số Điểm 47.33
Trong Cụm Thi: Trường Đại học Đồng Tháp
Chúc TRƯƠNG HỮU HẠNH  Thành Công Trên Con Đường Học Vấn
Họ Tên: TRƯƠNG HỮU DUYÊN     Số Báo Danh: SPD001031  Thứ Hạng: 5
Điểm Thi: Toán: 9.25 Ngữ văn: 6.50 Vật lí: 7.60 Hóa học: 8.60 Sinh học: 8.60 Tiếng anh: 6.20   Tổng Số Điểm 46.75
Trong Cụm Thi: Trường Đại học Đồng Tháp
Chúc TRƯƠNG HỮU DUYÊN  Thành Công Trên Con Đường Học Vấn
Họ Tên: NGUYỄN THỊ THU TRƯỜNG     Số Báo Danh: SPD007896  Thứ Hạng: 6
Điểm Thi: Toán: 5.75 Ngữ văn: 7.50 Hóa học: 5.40 Sinh học: 6.60 Lịch sử: 6.83 Địa lí: 7.50 Tiếng anh: 6.00   Tổng Số Điểm 45.58
Trong Cụm Thi: Trường Đại học Đồng Tháp
Chúc NGUYỄN THỊ THU TRƯỜNG  Thành Công Trên Con Đường Học Vấn
Họ Tên: PHẠM THỊ TRÚC QUỲNH     Số Báo Danh: SPD005682  Thứ Hạng: 7
Điểm Thi: Toán: 6.75 Ngữ văn: 6.50 Vật lí: 7.40 Hóa học: 4.80 Sinh học: 5.00 Lịch sử: 2.75 Địa lí: 5.00 Tiếng anh: 7.20   Tổng Số Điểm 45.4
Trong Cụm Thi: Trường Đại học Đồng Tháp
Chúc PHẠM THỊ TRÚC QUỲNH  Thành Công Trên Con Đường Học Vấn
Họ Tên: VÕ THIÊN NHI     Số Báo Danh: SPD004652  Thứ Hạng: 8
Điểm Thi: Toán: 7.75 Ngữ văn: 6.25 Vật lí: 8.00 Hóa học: 6.80 Sinh học: 9.00 Tiếng anh: 7.00   Tổng Số Điểm 44.8
Trong Cụm Thi: Trường Đại học Đồng Tháp
Chúc VÕ THIÊN NHI  Thành Công Trên Con Đường Học Vấn
Họ Tên: NGUYỄN THỊ NGỌC ANH     Số Báo Danh: SPD000177  Thứ Hạng: 9
Điểm Thi: Toán: 8.00 Ngữ văn: 5.17 Vật lí: 7.00 Hóa học: 8.20 Sinh học: 9.00 Tiếng anh: 7.13   Tổng Số Điểm 44.5
Trong Cụm Thi: Trường Đại học Đồng Tháp
Chúc NGUYỄN THỊ NGỌC ANH  Thành Công Trên Con Đường Học Vấn
Họ Tên: HÀ NAM KHÁNH     Số Báo Danh: SPD002644  Thứ Hạng: 10
Điểm Thi: Toán: 9.00 Ngữ văn: 7.25 Vật lí: 8.60 Hóa học: 8.00 Sinh học: 6.20 Tiếng anh: 4.28   Tổng Số Điểm 43.33
Trong Cụm Thi: Trường Đại học Đồng Tháp
Chúc HÀ NAM KHÁNH  Thành Công Trên Con Đường Học Vấn
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ...
1,000 Mẫu Nội Thất 2,100 Mẫu Nội Thất 350 Mẫu Biệt Thự 600 Mẫu Biệt Thự 700 Mẫu Nhà Hiện Đại 500 Biệt Thự Đẹp
3,500 Mẫu Nội Thất 2,500 Mẫu Nội Thất 450 Mẫu Biệt Thự 500 Mẫu Nhà Hiện Đại 450 Biệt Thự Hiện Đại 400 Nhà Hiện Đại
2,000 Mẫu Nội Thất 500 Mẫu Biệt Thự
HyperLink HyperLink HyperLink HyperLink