Phương Nam Co LTD
Thiết Kế, Thi Công: Văn Phòng, Biệt Thự, Nhà Phố....
© 28/4/2017 - Vietnam12h.com Application
Phương Nam
TRA CỨU ĐIỂM THI THPT QUỐC GIA 2016
Điểm thi tại Trường Đại học Hàng Hải năm 2016
Số Báo Danh
Trường Hợp Không Tìm Thấy Thông Tin Của Bạn
Nhấp Vào Đây Và Nhập Cụm Thi Của Bạn
Họ Tên: HOÀNG VIỆT GIANG     Số Báo Danh: HHA004057  Thứ Hạng: 1
Điểm Thi: Toán: 7.50, Ngữ văn: 8.25, Vật lí: 7.20, Hóa học: 7.80, Lịch sử: 9.00, Địa lý: 9.50, Tiếng anh: 4.42   Tổng Số Điểm 53.67
Trong Cụm Thi: Trường Đại học Hàng Hải
Chúc HOÀNG VIỆT GIANG  Thành Công Trên Con Đường Học Vấn
Họ Tên: PHẠM THÚY NHƯ     Số Báo Danh: HHA012088  Thứ Hạng: 2
Điểm Thi: Toán: 8.50, Ngữ văn: 6.50, Vật lí: 9.00, Hóa học: 8.20, Sinh học: 6.60, Tiếng anh: 7.78   Tổng Số Điểm 46.58
Trong Cụm Thi: Trường Đại học Hàng Hải
Chúc PHẠM THÚY NHƯ  Thành Công Trên Con Đường Học Vấn
Họ Tên: HOÀNG BÁCH     Số Báo Danh: HHA001409  Thứ Hạng: 3
Điểm Thi: Toán: 8.50, Ngữ văn: 6.00, Vật lí: 8.80, Hóa học: 8.60, Sinh học: 8.20, Tiếng anh: 6.18   Tổng Số Điểm 46.28
Trong Cụm Thi: Trường Đại học Hàng Hải
Chúc HOÀNG BÁCH  Thành Công Trên Con Đường Học Vấn
Họ Tên: CHU THỊ VÂN ANH     Số Báo Danh: HHA000168  Thứ Hạng: 4
Điểm Thi: Toán: 9.00, Ngữ văn: 7.25, Vật lí: 7.60, Hóa học: 7.20, Sinh học: 9.20, Tiếng anh: 5.75   Tổng Số Điểm 46
Trong Cụm Thi: Trường Đại học Hàng Hải
Chúc CHU THỊ VÂN ANH  Thành Công Trên Con Đường Học Vấn
Họ Tên: LƯƠNG THANH LÂM     Số Báo Danh: HHA008652  Thứ Hạng: 5
Điểm Thi: Toán: 9.00, Ngữ văn: 7.00, Vật lí: 6.80, Hóa học: 8.80, Sinh học: 9.40, Tiếng anh: 4.58   Tổng Số Điểm 45.58
Trong Cụm Thi: Trường Đại học Hàng Hải
Chúc LƯƠNG THANH LÂM  Thành Công Trên Con Đường Học Vấn
Họ Tên: VŨ THỊ PHƯƠNG ANH     Số Báo Danh: HHA001251  Thứ Hạng: 6
Điểm Thi: Toán: 7.50, Ngữ văn: 7.00, Vật lí: 8.00, Hóa học: 7.80, Sinh học: 8.00, Tiếng anh: 6.43   Tổng Số Điểm 44.73
Trong Cụm Thi: Trường Đại học Hàng Hải
Chúc VŨ THỊ PHƯƠNG ANH  Thành Công Trên Con Đường Học Vấn
Họ Tên: NGUYỄN ANH PHƯƠNG     Số Báo Danh: HHA012679  Thứ Hạng: 7
Điểm Thi: Toán: 7.50, Ngữ văn: 6.00, Vật lí: 7.60, Hóa học: 9.00, Sinh học: 8.20, Tiếng anh: 6.37   Tổng Số Điểm 44.67
Trong Cụm Thi: Trường Đại học Hàng Hải
Chúc NGUYỄN ANH PHƯƠNG  Thành Công Trên Con Đường Học Vấn
Họ Tên: PHẠM DOÃN TUẤN ANH     Số Báo Danh: HHA000892  Thứ Hạng: 8
Điểm Thi: Toán: 7.50, Ngữ văn: 6.00, Vật lí: 7.20, Hóa học: 9.00, Sinh học: 8.40, Tiếng anh: 6.23   Tổng Số Điểm 44.33
Trong Cụm Thi: Trường Đại học Hàng Hải
Chúc PHẠM DOÃN TUẤN ANH  Thành Công Trên Con Đường Học Vấn
Họ Tên: NGUYỄN NGỌC DIỆP     Số Báo Danh: HHA002397  Thứ Hạng: 9
Điểm Thi: Toán: 7.50, Ngữ văn: 7.00, Vật lí: 7.60, Hóa học: 6.40, Địa lý: 8.25, Tiếng anh: 7.48   Tổng Số Điểm 44.23
Trong Cụm Thi: Trường Đại học Hàng Hải
Chúc NGUYỄN NGỌC DIỆP  Thành Công Trên Con Đường Học Vấn
Họ Tên: DƯƠNG QUỐC KHÁNH     Số Báo Danh: HHA008169  Thứ Hạng: 10
Điểm Thi: Toán: 7.50, Ngữ văn: 5.00, Vật lí: 7.20, Hóa học: 7.60, Sinh học: 7.80, Tiếng anh: 8.80   Tổng Số Điểm 43.9
Trong Cụm Thi: Trường Đại học Hàng Hải
Chúc DƯƠNG QUỐC KHÁNH  Thành Công Trên Con Đường Học Vấn
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ...
1,000 Mẫu Nội Thất 2,100 Mẫu Nội Thất 350 Mẫu Biệt Thự 600 Mẫu Biệt Thự 700 Mẫu Nhà Hiện Đại 500 Biệt Thự Đẹp
3,500 Mẫu Nội Thất 2,500 Mẫu Nội Thất 450 Mẫu Biệt Thự 500 Mẫu Nhà Hiện Đại 450 Biệt Thự Hiện Đại 400 Nhà Hiện Đại
2,000 Mẫu Nội Thất 500 Mẫu Biệt Thự
HyperLink HyperLink HyperLink HyperLink