Phương Nam Co LTD
Thiết Kế, Thi Công: Văn Phòng, Biệt Thự, Nhà Phố....
© 28/4/2017 - Vietnam12h.com Application
Phương Nam
TRA CỨU ĐIỂM THI THPT QUỐC GIA 2016
Điểm thi tại Trường Đại học Hồng Đức năm 2016
Số Báo Danh
Trường Hợp Không Tìm Thấy Thông Tin Của Bạn
Nhấp Vào Đây Và Nhập Cụm Thi Của Bạn
Họ Tên: VÕ TRẦN VY KHANH     Số Báo Danh: DND003651  Thứ Hạng: 1
Điểm Thi: Toán: 8.50 Ngữ văn: 6.75 Vật lí: 8.20 Hóa học: 9.00 Sinh học: 8.80 Tiếng anh: 5.93   Tổng Số Điểm 47.18
Trong Cụm Thi: Đại học Đà Nẵng
Chúc VÕ TRẦN VY KHANH  Thành Công Trên Con Đường Học Vấn
Họ Tên: NGUYỄN HỮU KHIÊM     Số Báo Danh: DND003725  Thứ Hạng: 2
Điểm Thi: Toán: 8.75 Ngữ văn: 5.75 Vật lí: 7.60 Hóa học: 9.00 Sinh học: 8.60 Tiếng anh: 7.35   Tổng Số Điểm 47.05
Trong Cụm Thi: Đại học Đà Nẵng
Chúc NGUYỄN HỮU KHIÊM  Thành Công Trên Con Đường Học Vấn
Họ Tên: HỒ HUỲNH NGA     Số Báo Danh: DND005174  Thứ Hạng: 3
Điểm Thi: Toán: 8.25 Ngữ văn: 6.50 Vật lí: 7.80 Hóa học: 7.80 Sinh học: 6.60 Tiếng anh: 9.23   Tổng Số Điểm 46.18
Trong Cụm Thi: Đại học Đà Nẵng
Chúc HỒ HUỲNH NGA  Thành Công Trên Con Đường Học Vấn
Họ Tên: NGUYỄN TRƯƠNG CHÂU LINH     Số Báo Danh: DND004302  Thứ Hạng: 4
Điểm Thi: Toán: 9.00 Ngữ văn: 7.25 Vật lí: 8.20 Hóa học: 8.00 Sinh học: 6.60 Tiếng anh: 7.03   Tổng Số Điểm 46.08
Trong Cụm Thi: Đại học Đà Nẵng
Chúc NGUYỄN TRƯƠNG CHÂU LINH  Thành Công Trên Con Đường Học Vấn
Họ Tên: PHAN CHÂU KHA     Số Báo Danh: DND003571  Thứ Hạng: 5
Điểm Thi: Toán: 8.00 Ngữ văn: 6.08 Vật lí: 8.60 Hóa học: 7.40 Sinh học: 8.80 Tiếng anh: 5.90   Tổng Số Điểm 44.78
Trong Cụm Thi: Đại học Đà Nẵng
Chúc PHAN CHÂU KHA  Thành Công Trên Con Đường Học Vấn
Họ Tên: NGUYỄN THỊ THANH VÂN     Số Báo Danh: DND010332  Thứ Hạng: 6
Điểm Thi: Toán: 8.75 Ngữ văn: 6.00 Vật lí: 6.60 Hóa học: 9.00 Sinh học: 9.20 Tiếng anh: 5.13   Tổng Số Điểm 44.68
Trong Cụm Thi: Đại học Đà Nẵng
Chúc NGUYỄN THỊ THANH VÂN  Thành Công Trên Con Đường Học Vấn
Họ Tên: PHAN THANH TÙNG     Số Báo Danh: DND010042  Thứ Hạng: 7
Điểm Thi: Toán: 8.25 Ngữ văn: 6.00 Vật lí: 7.40 Hóa học: 8.40 Sinh học: 8.60 Tiếng anh: 6.00   Tổng Số Điểm 44.65
Trong Cụm Thi: Đại học Đà Nẵng
Chúc PHAN THANH TÙNG  Thành Công Trên Con Đường Học Vấn
Họ Tên: TRẦN ANH THƯ     Số Báo Danh: DND008682  Thứ Hạng: 8
Điểm Thi: Toán: 9.50 Ngữ văn: 6.00 Vật lí: 8.40 Hóa học: 8.20 Sinh học: 5.40 Tiếng anh: 6.50   Tổng Số Điểm 44
Trong Cụm Thi: Đại học Đà Nẵng
Chúc TRẦN ANH THƯ  Thành Công Trên Con Đường Học Vấn
Họ Tên: PHAN TRẦN TUỆ HẰNG     Số Báo Danh: DND002181  Thứ Hạng: 9
Điểm Thi: Toán: 6.25 Ngữ văn: 6.25 Vật lí: 7.60 Hóa học: 8.60 Sinh học: 8.80 Tiếng anh: 6.15   Tổng Số Điểm 43.65
Trong Cụm Thi: Đại học Đà Nẵng
Chúc PHAN TRẦN TUỆ HẰNG  Thành Công Trên Con Đường Học Vấn
Họ Tên: NGUYỄN VĂN TRIẾT     Số Báo Danh: DND009460  Thứ Hạng: 10
Điểm Thi: Toán: 8.75 Ngữ văn: 6.25 Vật lí: 5.40 Hóa học: 8.60 Sinh học: 8.20 Tiếng anh: 5.83   Tổng Số Điểm 43.03
Trong Cụm Thi: Đại học Đà Nẵng
Chúc NGUYỄN VĂN TRIẾT  Thành Công Trên Con Đường Học Vấn
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ...
1,000 Mẫu Nội Thất 2,100 Mẫu Nội Thất 350 Mẫu Biệt Thự 600 Mẫu Biệt Thự 700 Mẫu Nhà Hiện Đại 500 Biệt Thự Đẹp
3,500 Mẫu Nội Thất 2,500 Mẫu Nội Thất 450 Mẫu Biệt Thự 500 Mẫu Nhà Hiện Đại 450 Biệt Thự Hiện Đại 400 Nhà Hiện Đại
2,000 Mẫu Nội Thất 500 Mẫu Biệt Thự
HyperLink HyperLink HyperLink HyperLink