Phương Nam Co LTD
Thiết Kế, Thi Công: Văn Phòng, Biệt Thự, Nhà Phố....
© 1/5/2017 - Vietnam12h.com Application
Phương Nam
TRA CỨU ĐIỂM THI THPT QUỐC GIA 2016
Điểm thi tại Trường Đại học Hùng Vương năm 2016
Số Báo Danh
Trường Hợp Không Tìm Thấy Thông Tin Của Bạn
Nhấp Vào Đây Và Nhập Cụm Thi Của Bạn
Họ Tên: NGUYỄN THỊ MỸ LINH     Số Báo Danh: THV003211  Thứ Hạng: 1
Điểm Thi: Toán: 8.25 Ngữ văn: 6 Vật lí: 8.4 Hóa học: 9 Sinh học: 8.2 Tiếng anh: 4.33   Tổng Số Điểm 44.18
Trong Cụm Thi: Trường Đại học Hùng Vương
Chúc NGUYỄN THỊ MỸ LINH  Thành Công Trên Con Đường Học Vấn
Họ Tên: BÙI ĐỨC THẮNG     Số Báo Danh: THV005082  Thứ Hạng: 2
Điểm Thi: Toán: 9.25 Ngữ văn: 6 Vật lí: 6.8 Hóa học: 8.8 Sinh học: 9 Tiếng anh: 3.23   Tổng Số Điểm 43.08
Trong Cụm Thi: Trường Đại học Hùng Vương
Chúc BÙI ĐỨC THẮNG  Thành Công Trên Con Đường Học Vấn
Họ Tên: NGUYỄN THỊ TUYẾT NHUNG     Số Báo Danh: THV004194  Thứ Hạng: 3
Điểm Thi: Toán: 8 Ngữ văn: 6.25 Vật lí: 8.2 Hóa học: 8.2 Sinh học: 9.4 Tiếng anh: 2.73   Tổng Số Điểm 42.78
Trong Cụm Thi: Trường Đại học Hùng Vương
Chúc NGUYỄN THỊ TUYẾT NHUNG  Thành Công Trên Con Đường Học Vấn
Họ Tên: TRẦN LÊ HỒNG KHÁNH     Số Báo Danh: THV002777  Thứ Hạng: 4
Điểm Thi: Toán: 9 Ngữ văn: 6.5 Vật lí: 8.2 Hóa học: 7.2 Sinh học: 8.8 Tiếng anh: 2.88   Tổng Số Điểm 42.58
Trong Cụm Thi: Trường Đại học Hùng Vương
Chúc TRẦN LÊ HỒNG KHÁNH  Thành Công Trên Con Đường Học Vấn
Họ Tên: TẠ MINH THÀNH     Số Báo Danh: THV004944  Thứ Hạng: 5
Điểm Thi: Toán: 8.75 Ngữ văn: 4.25 Vật lí: 6.8 Hóa học: 8.2 Sinh học: 9.2 Tiếng anh: 5.2   Tổng Số Điểm 42.4
Trong Cụm Thi: Trường Đại học Hùng Vương
Chúc TẠ MINH THÀNH  Thành Công Trên Con Đường Học Vấn
Họ Tên: ĐẶNG QUÍ DƯƠNG     Số Báo Danh: THV000941  Thứ Hạng: 6
Điểm Thi: Toán: 8.25 Ngữ văn: 5.5 Vật lí: 8.4 Hóa học: 7.2 Sinh học: 8.2 Tiếng anh: 4.55   Tổng Số Điểm 42.1
Trong Cụm Thi: Trường Đại học Hùng Vương
Chúc ĐẶNG QUÍ DƯƠNG  Thành Công Trên Con Đường Học Vấn
Họ Tên: TRẦN THẾ HOÀNG     Số Báo Danh: THV002057  Thứ Hạng: 7
Điểm Thi: Toán: 9.25 Ngữ văn: 4.5 Vật lí: 9.2 Hóa học: 8.6 Sinh học: 6.8 Tiếng anh: 2.98   Tổng Số Điểm 41.33
Trong Cụm Thi: Trường Đại học Hùng Vương
Chúc TRẦN THẾ HOÀNG  Thành Công Trên Con Đường Học Vấn
Họ Tên: NGUYỄN TIẾN DŨNG     Số Báo Danh: THV000844  Thứ Hạng: 8
Điểm Thi: Toán: 9.25 Ngữ văn: 5.5 Vật lí: 7.6 Hóa học: 8.6 Sinh học: 7.6 Tiếng anh: 2.7   Tổng Số Điểm 41.25
Trong Cụm Thi: Trường Đại học Hùng Vương
Chúc NGUYỄN TIẾN DŨNG  Thành Công Trên Con Đường Học Vấn
Họ Tên: LÊ THANH NAM     Số Báo Danh: THV003764  Thứ Hạng: 9
Điểm Thi: Toán: 7.75 Ngữ văn: 5 Vật lí: 7.2 Hóa học: 8 Sinh học: 8.4 Tiếng anh: 4.8   Tổng Số Điểm 41.15
Trong Cụm Thi: Trường Đại học Hùng Vương
Chúc LÊ THANH NAM  Thành Công Trên Con Đường Học Vấn
Họ Tên: NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG     Số Báo Danh: THV002585  Thứ Hạng: 10
Điểm Thi: Toán: 6.25 Ngữ văn: 7.25 Vật lí: 8 Hóa học: 7.2 Sinh học: 8 Tiếng anh: 4.28   Tổng Số Điểm 40.98
Trong Cụm Thi: Trường Đại học Hùng Vương
Chúc NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG  Thành Công Trên Con Đường Học Vấn
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ...
1,000 Mẫu Nội Thất 2,100 Mẫu Nội Thất 350 Mẫu Biệt Thự 600 Mẫu Biệt Thự 700 Mẫu Nhà Hiện Đại 500 Biệt Thự Đẹp
3,500 Mẫu Nội Thất 2,500 Mẫu Nội Thất 450 Mẫu Biệt Thự 500 Mẫu Nhà Hiện Đại 450 Biệt Thự Hiện Đại 400 Nhà Hiện Đại
2,000 Mẫu Nội Thất 500 Mẫu Biệt Thự
HyperLink HyperLink HyperLink HyperLink