Phương Nam Co LTD
Thiết Kế, Thi Công: Văn Phòng, Biệt Thự, Nhà Phố....
© 1/5/2017 - Vietnam12h.com Application
Phương Nam
TRA CỨU ĐIỂM THI THPT QUỐC GIA 2016
Điểm thi tại Trường Đại học Khoa học - Thái Nguyên năm 2016
Số Báo Danh
Trường Hợp Không Tìm Thấy Thông Tin Của Bạn
Nhấp Vào Đây Và Nhập Cụm Thi Của Bạn
Họ Tên: LỘC THỊ THẢO     Số Báo Danh: DTZ001033  Thứ Hạng: 1
Điểm Thi: Toán: 4.50 Ngữ văn: 7.50 Vật lí: 5.40 Hóa học: 4.20 Sinh học: 6.20 Lịch sử: 2.75 Địa lí: 6.25 Tiếng anh: 2.88   Tổng Số Điểm 39.68
Trong Cụm Thi: Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên
Chúc LỘC THỊ THẢO  Thành Công Trên Con Đường Học Vấn
Họ Tên: TRIỆU THỊ THƯ     Số Báo Danh: DTZ001141  Thứ Hạng: 2
Điểm Thi: Toán: 5.25 Ngữ văn: 5.50 Vật lí: 4.00 Hóa học: 5.60 Sinh học: 3.80 Lịch sử: 5.00 Địa lí: 7.50 Tiếng anh: 2.93   Tổng Số Điểm 39.58
Trong Cụm Thi: Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên
Chúc TRIỆU THỊ THƯ  Thành Công Trên Con Đường Học Vấn
Họ Tên: TRẦN VĂN NGHĨA     Số Báo Danh: DTZ000837  Thứ Hạng: 3
Điểm Thi: Toán: 8.25 Ngữ văn: 8.00 Vật lí: 8.40 Hóa học: 7.00 Sinh học: 6.60   Tổng Số Điểm 38.25
Trong Cụm Thi: Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên
Chúc TRẦN VĂN NGHĨA  Thành Công Trên Con Đường Học Vấn
Họ Tên: HOÀNG TÚ LAN     Số Báo Danh: DTZ000615  Thứ Hạng: 4
Điểm Thi: Toán: 6.25 Ngữ văn: 7.25 Hóa học: 4.80 Sinh học: 6.40 Lịch sử: 5.50 Địa lí: 7.75   Tổng Số Điểm 37.95
Trong Cụm Thi: Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên
Chúc HOÀNG TÚ LAN  Thành Công Trên Con Đường Học Vấn
Họ Tên: QUAN THỊ HƯƠNG     Số Báo Danh: DTZ000560  Thứ Hạng: 5
Điểm Thi: Toán: 3.50 Ngữ văn: 7.50 Vật lí: 5.60 Hóa học: 4.40 Sinh học: 5.40 Lịch sử: 5.00 Địa lí: 6.25   Tổng Số Điểm 37.65
Trong Cụm Thi: Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên
Chúc QUAN THỊ HƯƠNG  Thành Công Trên Con Đường Học Vấn
Họ Tên: HẠ THỊ SOAN     Số Báo Danh: DTZ000979  Thứ Hạng: 6
Điểm Thi: Toán: 3.50 Ngữ văn: 8.00 Hóa học: 3.80 Sinh học: 4.80 Lịch sử: 7.75 Địa lí: 8.50   Tổng Số Điểm 36.35
Trong Cụm Thi: Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên
Chúc HẠ THỊ SOAN  Thành Công Trên Con Đường Học Vấn
Họ Tên: TRẦN MINH DUY ĐẠT     Số Báo Danh: DTZ000256  Thứ Hạng: 7
Điểm Thi: Toán: 8.25 Ngữ văn: 7.50 Vật lí: 7.20 Hóa học: 7.00 Tiếng anh: 5.90   Tổng Số Điểm 35.85
Trong Cụm Thi: Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên
Chúc TRẦN MINH DUY ĐẠT  Thành Công Trên Con Đường Học Vấn
Họ Tên: NGUYỄN LỘC TRANG THƯ     Số Báo Danh: DTZ001135  Thứ Hạng: 8
Điểm Thi: Toán: 4.50 Ngữ văn: 7.75 Lịch sử: 8.00 Địa lí: 8.75 Tiếng anh: 6.55   Tổng Số Điểm 35.55
Trong Cụm Thi: Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên
Chúc NGUYỄN LỘC TRANG THƯ  Thành Công Trên Con Đường Học Vấn
Họ Tên: LONG YẾN CHI     Số Báo Danh: DTZ000098  Thứ Hạng: 9
Điểm Thi: Toán: 5.25 Ngữ văn: 8.25 Hóa học: 4.40 Sinh học: 4.80 Lịch sử: 6.25 Địa lí: 6.00   Tổng Số Điểm 34.95
Trong Cụm Thi: Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên
Chúc LONG YẾN CHI  Thành Công Trên Con Đường Học Vấn
Họ Tên: NÔNG THU TRÀ     Số Báo Danh: DTZ001191  Thứ Hạng: 10
Điểm Thi: Toán: 6.50 Ngữ văn: 8.50 Vật lí: 7.40 Hóa học: 6.40 Sinh học: 6.00   Tổng Số Điểm 34.8
Trong Cụm Thi: Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên
Chúc NÔNG THU TRÀ  Thành Công Trên Con Đường Học Vấn
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ...
1,000 Mẫu Nội Thất 2,100 Mẫu Nội Thất 350 Mẫu Biệt Thự 600 Mẫu Biệt Thự 700 Mẫu Nhà Hiện Đại 500 Biệt Thự Đẹp
3,500 Mẫu Nội Thất 2,500 Mẫu Nội Thất 450 Mẫu Biệt Thự 500 Mẫu Nhà Hiện Đại 450 Biệt Thự Hiện Đại 400 Nhà Hiện Đại
2,000 Mẫu Nội Thất 500 Mẫu Biệt Thự
HyperLink HyperLink HyperLink HyperLink