Phương Nam Co LTD
Thiết Kế, Thi Công: Văn Phòng, Biệt Thự, Nhà Phố....
© 1/5/2017 - Vietnam12h.com Application
Phương Nam
TRA CỨU ĐIỂM THI THPT QUỐC GIA 2016
Điểm thi tại Trường Đại học Khoa học tự nhiên tphcm năm 2016
Số Báo Danh
Trường Hợp Không Tìm Thấy Thông Tin Của Bạn
Nhấp Vào Đây Và Nhập Cụm Thi Của Bạn
Họ Tên: TRẦN PHƯƠNG LINH     Số Báo Danh: QST006688  Thứ Hạng: 1
Điểm Thi: Toán: 9.00 Ngữ văn: 7.50 Vật lí: 8.60 Hóa học: 8.60 Sinh học: 8.60 Tiếng anh: 5.85   Tổng Số Điểm 48.15
Trong Cụm Thi: Trường Đại học Khoa học tự nhiên tphcm
Chúc TRẦN PHƯƠNG LINH  Thành Công Trên Con Đường Học Vấn
Họ Tên: NGUYỄN LÊ BẢO TRÂM     Số Báo Danh: QST014499  Thứ Hạng: 2
Điểm Thi: Toán: 7.25 Ngữ văn: 6.00 Vật lí: 7.20 Hóa học: 9.20 Sinh học: 8.40 Tiếng anh: 8.08   Tổng Số Điểm 46.13
Trong Cụm Thi: Trường Đại học Khoa học tự nhiên tphcm
Chúc NGUYỄN LÊ BẢO TRÂM  Thành Công Trên Con Đường Học Vấn
Họ Tên: LÊ VŨ THÀNH LONG     Số Báo Danh: QST006851  Thứ Hạng: 3
Điểm Thi: Toán: 8.50 Ngữ văn: 5.75 Vật lí: 8.00 Hóa học: 7.40 Sinh học: 6.60 Tiếng anh: 6.73   Tổng Số Điểm 42.98
Trong Cụm Thi: Trường Đại học Khoa học tự nhiên tphcm
Chúc LÊ VŨ THÀNH LONG  Thành Công Trên Con Đường Học Vấn
Họ Tên: TRẦN KỲ TẾ     Số Báo Danh: QST011854  Thứ Hạng: 4
Điểm Thi: Toán: 8.50 Ngữ văn: 3.75 Vật lí: 7.80 Hóa học: 7.00 Sinh học: 7.40 Tiếng anh: 8.40   Tổng Số Điểm 42.85
Trong Cụm Thi: Trường Đại học Khoa học tự nhiên tphcm
Chúc TRẦN KỲ TẾ  Thành Công Trên Con Đường Học Vấn
Họ Tên: LÊ HẢI ĐĂNG     Số Báo Danh: QST002751  Thứ Hạng: 5
Điểm Thi: Toán: 7.75 Ngữ văn: 6.00 Vật lí: 6.80 Hóa học: 7.80 Sinh học: 8.80 Tiếng anh: 5.68   Tổng Số Điểm 42.83
Trong Cụm Thi: Trường Đại học Khoa học tự nhiên tphcm
Chúc LÊ HẢI ĐĂNG  Thành Công Trên Con Đường Học Vấn
Họ Tên: NGUYỄN THÀNH HIẾU     Số Báo Danh: QST004124  Thứ Hạng: 6
Điểm Thi: Toán: 7.75 Ngữ văn: 6.00 Vật lí: 7.80 Hóa học: 7.80 Sinh học: 8.00 Tiếng anh: 5.20   Tổng Số Điểm 42.55
Trong Cụm Thi: Trường Đại học Khoa học tự nhiên tphcm
Chúc NGUYỄN THÀNH HIẾU  Thành Công Trên Con Đường Học Vấn
Họ Tên: VŨ NGỌC TRÂM ANH     Số Báo Danh: QST000807  Thứ Hạng: 7
Điểm Thi: Toán: 5.75 Ngữ văn: 7.00 Vật lí: 7.60 Hóa học: 6.20 Lịch sử: 3.00 Địa lí: 6.50 Tiếng anh: 6.48   Tổng Số Điểm 42.53
Trong Cụm Thi: Trường Đại học Khoa học tự nhiên tphcm
Chúc VŨ NGỌC TRÂM ANH  Thành Công Trên Con Đường Học Vấn
Họ Tên: PHAN NGỌC PHƯỢNG     Số Báo Danh: QST010626  Thứ Hạng: 8
Điểm Thi: Toán: 8.50 Ngữ văn: 3.50 Vật lí: 6.60 Hóa học: 8.40 Sinh học: 8.20 Tiếng anh: 7.18   Tổng Số Điểm 42.38
Trong Cụm Thi: Trường Đại học Khoa học tự nhiên tphcm
Chúc PHAN NGỌC PHƯỢNG  Thành Công Trên Con Đường Học Vấn
Họ Tên: NGUYỄN HÀ PHƯƠNG     Số Báo Danh: QST010423  Thứ Hạng: 9
Điểm Thi: Toán: 7.00 Ngữ văn: 5.25 Vật lí: 7.40 Hóa học: 8.40 Sinh học: 5.80 Tiếng anh: 8.18   Tổng Số Điểm 42.03
Trong Cụm Thi: Trường Đại học Khoa học tự nhiên tphcm
Chúc NGUYỄN HÀ PHƯƠNG  Thành Công Trên Con Đường Học Vấn
Họ Tên: NGUYỄN HÀ TUYẾT MINH     Số Báo Danh: QST007455  Thứ Hạng: 10
Điểm Thi: Toán: 6.75 Ngữ văn: 6.00 Vật lí: 8.20 Hóa học: 7.40 Sinh học: 7.20 Tiếng anh: 6.38   Tổng Số Điểm 41.93
Trong Cụm Thi: Trường Đại học Khoa học tự nhiên tphcm
Chúc NGUYỄN HÀ TUYẾT MINH  Thành Công Trên Con Đường Học Vấn
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ...
1,000 Mẫu Nội Thất 2,100 Mẫu Nội Thất 350 Mẫu Biệt Thự 600 Mẫu Biệt Thự 700 Mẫu Nhà Hiện Đại 500 Biệt Thự Đẹp
3,500 Mẫu Nội Thất 2,500 Mẫu Nội Thất 450 Mẫu Biệt Thự 500 Mẫu Nhà Hiện Đại 450 Biệt Thự Hiện Đại 400 Nhà Hiện Đại
2,000 Mẫu Nội Thất 500 Mẫu Biệt Thự
HyperLink HyperLink HyperLink HyperLink