Phương Nam Co LTD
Thiết Kế, Thi Công: Văn Phòng, Biệt Thự, Nhà Phố....
© 1/5/2017 - Vietnam12h.com Application
Phương Nam
TRA CỨU ĐIỂM THI THPT QUỐC GIA 2016
Điểm thi tại Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn Tp Hồ Chí Minh năm 2016
Số Báo Danh
Trường Hợp Không Tìm Thấy Thông Tin Của Bạn
Nhấp Vào Đây Và Nhập Cụm Thi Của Bạn
Họ Tên: NGUYỄN MINH VIỆT     Số Báo Danh: QSX012977  Thứ Hạng: 1
Điểm Thi: Toán: 7.25 Ngữ văn: 6.00 Vật lí: 7.20 Hóa học: 5.60 Sinh học: 5.00 Lịch sử: 3.25 Địa lí: 6.25 Tiếng anh: 7.65   Tổng Số Điểm 48.2
Trong Cụm Thi: Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn - ĐHQG Tp. Hồ Chí Minh
Chúc NGUYỄN MINH VIỆT  Thành Công Trên Con Đường Học Vấn
Họ Tên: PHẠM HUY TÙNG     Số Báo Danh: QSX012504  Thứ Hạng: 2
Điểm Thi: Toán: 9.25 Ngữ văn: 6.50 Vật lí: 6.80 Hóa học: 8.60 Sinh học: 9.00 Tiếng anh: 7.75   Tổng Số Điểm 47.9
Trong Cụm Thi: Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn - ĐHQG Tp. Hồ Chí Minh
Chúc PHẠM HUY TÙNG  Thành Công Trên Con Đường Học Vấn
Họ Tên: NGUYỄN THẢO PHƯƠNG UYÊN     Số Báo Danh: QSX012714  Thứ Hạng: 3
Điểm Thi: Toán: 8.50 Ngữ văn: 6.00 Vật lí: 6.80 Hóa học: 6.60 Sinh học: 9.00 Tiếng anh: 8.23   Tổng Số Điểm 45.13
Trong Cụm Thi: Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn - ĐHQG Tp. Hồ Chí Minh
Chúc NGUYỄN THẢO PHƯƠNG UYÊN  Thành Công Trên Con Đường Học Vấn
Họ Tên: VÕ LÊ HỒNG NHẬT     Số Báo Danh: QSX007302  Thứ Hạng: 4
Điểm Thi: Toán: 8.00 Ngữ văn: 6.25 Vật lí: 5.80 Hóa học: 8.20 Sinh học: 8.80 Tiếng anh: 7.83   Tổng Số Điểm 44.88
Trong Cụm Thi: Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn - ĐHQG Tp. Hồ Chí Minh
Chúc VÕ LÊ HỒNG NHẬT  Thành Công Trên Con Đường Học Vấn
Họ Tên: THÁI MINH ANH     Số Báo Danh: QSX000491  Thứ Hạng: 5
Điểm Thi: Toán: 7.50 Ngữ văn: 7.25 Vật lí: 7.80 Hóa học: 7.40 Sinh học: 7.00 Tiếng anh: 7.23   Tổng Số Điểm 44.18
Trong Cụm Thi: Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn - ĐHQG Tp. Hồ Chí Minh
Chúc THÁI MINH ANH  Thành Công Trên Con Đường Học Vấn
Họ Tên: ĐOÀN PHƯƠNG ANH     Số Báo Danh: QSX000181  Thứ Hạng: 6
Điểm Thi: Toán: 7.75 Ngữ văn: 5.75 Vật lí: 7.00 Hóa học: 7.00 Sinh học: 7.60 Tiếng anh: 8.55   Tổng Số Điểm 43.65
Trong Cụm Thi: Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn - ĐHQG Tp. Hồ Chí Minh
Chúc ĐOÀN PHƯƠNG ANH  Thành Công Trên Con Đường Học Vấn
Họ Tên: NGUYỄN ĐOÀN DIỄM VY     Số Báo Danh: QSX013276  Thứ Hạng: 7
Điểm Thi: Toán: 8.25 Ngữ văn: 5.00 Vật lí: 7.40 Hóa học: 7.40 Sinh học: 7.80 Tiếng anh: 7.78   Tổng Số Điểm 43.63
Trong Cụm Thi: Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn - ĐHQG Tp. Hồ Chí Minh
Chúc NGUYỄN ĐOÀN DIỄM VY  Thành Công Trên Con Đường Học Vấn
Họ Tên: LÊ DUY DÂN     Số Báo Danh: QSX001402  Thứ Hạng: 8
Điểm Thi: Toán: 6.75 Ngữ văn: 7.00 Vật lí: 6.60 Hóa học: 7.80 Sinh học: 7.20 Tiếng anh: 7.70   Tổng Số Điểm 43.05
Trong Cụm Thi: Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn - ĐHQG Tp. Hồ Chí Minh
Chúc LÊ DUY DÂN  Thành Công Trên Con Đường Học Vấn
Họ Tên: PHAN NGUYỄN ANH KHOA     Số Báo Danh: QSX004573  Thứ Hạng: 9
Điểm Thi: Toán: 7.50 Ngữ văn: 5.75 Vật lí: 6.80 Hóa học: 7.40 Sinh học: 9.00 Tiếng anh: 6.30   Tổng Số Điểm 42.75
Trong Cụm Thi: Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn - ĐHQG Tp. Hồ Chí Minh
Chúc PHAN NGUYỄN ANH KHOA  Thành Công Trên Con Đường Học Vấn
Họ Tên: TRẦN HOÀNG MY     Số Báo Danh: QSX006203  Thứ Hạng: 10
Điểm Thi: Toán: 7.25 Ngữ văn: 6.50 Vật lí: 7.00 Hóa học: 8.20 Sinh học: 7.60 Tiếng anh: 6.13   Tổng Số Điểm 42.68
Trong Cụm Thi: Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn - ĐHQG Tp. Hồ Chí Minh
Chúc TRẦN HOÀNG MY  Thành Công Trên Con Đường Học Vấn
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ...
1,000 Mẫu Nội Thất 2,100 Mẫu Nội Thất 350 Mẫu Biệt Thự 600 Mẫu Biệt Thự 700 Mẫu Nhà Hiện Đại 500 Biệt Thự Đẹp
3,500 Mẫu Nội Thất 2,500 Mẫu Nội Thất 450 Mẫu Biệt Thự 500 Mẫu Nhà Hiện Đại 450 Biệt Thự Hiện Đại 400 Nhà Hiện Đại
2,000 Mẫu Nội Thất 500 Mẫu Biệt Thự
HyperLink HyperLink HyperLink HyperLink