Phương Nam Co LTD
Thiết Kế, Thi Công: Văn Phòng, Biệt Thự, Nhà Phố....
© 1/5/2017 - Vietnam12h.com Application
Phương Nam
TRA CỨU ĐIỂM THI THPT QUỐC GIA 2016
Điểm thi tại Trường Đại học Kiên Giang năm 2016
Số Báo Danh
Trường Hợp Không Tìm Thấy Thông Tin Của Bạn
Nhấp Vào Đây Và Nhập Cụm Thi Của Bạn
Họ Tên: TÔ TRẦN MINH THÁI     Số Báo Danh: TKG004708  Thứ Hạng: 1
Điểm Thi: Toán: 8.00 Ngữ văn: 7.50 Vật lí: 8.20 Hóa học: 9.20 Sinh học: 8.60 Tiếng anh: 5.50   Tổng Số Điểm 47
Trong Cụm Thi: Trường Đại học Kiên Giang
Chúc TÔ TRẦN MINH THÁI  Thành Công Trên Con Đường Học Vấn
Họ Tên: VŨ NGỌC DIỄM QUỲNH     Số Báo Danh: TKG004446  Thứ Hạng: 2
Điểm Thi: Toán: 8.50 Ngữ văn: 7.75 Vật lí: 6.40 Hóa học: 8.20 Sinh học: 8.80 Tiếng anh: 5.83   Tổng Số Điểm 45.48
Trong Cụm Thi: Trường Đại học Kiên Giang
Chúc VŨ NGỌC DIỄM QUỲNH  Thành Công Trên Con Đường Học Vấn
Họ Tên: CAO VĂN KẾ     Số Báo Danh: TKG002117  Thứ Hạng: 3
Điểm Thi: Toán: 4.50 Ngữ văn: 7.75 Vật lí: 5.20 Hóa học: 5.40 Lịch sử: 8.75 Địa lí: 9.25 Tiếng anh: 3.78   Tổng Số Điểm 44.63
Trong Cụm Thi: Trường Đại học Kiên Giang
Chúc CAO VĂN KẾ  Thành Công Trên Con Đường Học Vấn
Họ Tên: TRẦN MINH AN     Số Báo Danh: TKG000069  Thứ Hạng: 4
Điểm Thi: Toán: 6.25 Ngữ văn: 7.75 Vật lí: 6.60 Hóa học: 5.80 Lịch sử: 7.00 Địa lí: 8.00 Tiếng anh: 2.70   Tổng Số Điểm 44.1
Trong Cụm Thi: Trường Đại học Kiên Giang
Chúc TRẦN MINH AN  Thành Công Trên Con Đường Học Vấn
Họ Tên: NGUYỄN VŨ ĐỨC NHÂN     Số Báo Danh: TKG003546  Thứ Hạng: 5
Điểm Thi: Toán: 8.00 Ngữ văn: 6.50 Vật lí: 7.80 Hóa học: 8.40 Sinh học: 8.20 Tiếng anh: 4.57   Tổng Số Điểm 43.47
Trong Cụm Thi: Trường Đại học Kiên Giang
Chúc NGUYỄN VŨ ĐỨC NHÂN  Thành Công Trên Con Đường Học Vấn
Họ Tên: VŨ TRỌNG ĐỨC     Số Báo Danh: TKG001293  Thứ Hạng: 6
Điểm Thi: Toán: 7.00 Ngữ văn: 7.16 Vật lí: 8.80 Hóa học: 8.20 Sinh học: 6.80 Tiếng anh: 4.90   Tổng Số Điểm 42.86
Trong Cụm Thi: Trường Đại học Kiên Giang
Chúc VŨ TRỌNG ĐỨC  Thành Công Trên Con Đường Học Vấn
Họ Tên: BÙI CÔNG HUY     Số Báo Danh: TKG001915  Thứ Hạng: 7
Điểm Thi: Toán: 8.25 Ngữ văn: 6.25 Vật lí: 8.40 Hóa học: 7.80 Sinh học: 8.20 Tiếng anh: 3.93   Tổng Số Điểm 42.83
Trong Cụm Thi: Trường Đại học Kiên Giang
Chúc BÙI CÔNG HUY  Thành Công Trên Con Đường Học Vấn
Họ Tên: ĐINH THỊ THÚY HẰNG     Số Báo Danh: TKG001568  Thứ Hạng: 8
Điểm Thi: Toán: 8.75 Ngữ văn: 6.25 Vật lí: 9.20 Hóa học: 7.60 Sinh học: 7.60 Tiếng anh: 2.95   Tổng Số Điểm 42.35
Trong Cụm Thi: Trường Đại học Kiên Giang
Chúc ĐINH THỊ THÚY HẰNG  Thành Công Trên Con Đường Học Vấn
Họ Tên: NGUYỄN NGỌC TÀI     Số Báo Danh: TKG004579  Thứ Hạng: 9
Điểm Thi: Toán: 7.75 Ngữ văn: 6.25 Vật lí: 7.40 Hóa học: 8.40 Sinh học: 7.20 Tiếng anh: 5.30   Tổng Số Điểm 42.3
Trong Cụm Thi: Trường Đại học Kiên Giang
Chúc NGUYỄN NGỌC TÀI  Thành Công Trên Con Đường Học Vấn
Họ Tên: NGUYỄN BÁ NIÊN     Số Báo Danh: TKG003968  Thứ Hạng: 10
Điểm Thi: Toán: 8.00 Ngữ văn: 6.25 Vật lí: 8.00 Hóa học: 8.40 Sinh học: 8.60 Tiếng anh: 2.95   Tổng Số Điểm 42.2
Trong Cụm Thi: Trường Đại học Kiên Giang
Chúc NGUYỄN BÁ NIÊN  Thành Công Trên Con Đường Học Vấn
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ...
1,000 Mẫu Nội Thất 2,100 Mẫu Nội Thất 350 Mẫu Biệt Thự 600 Mẫu Biệt Thự 700 Mẫu Nhà Hiện Đại 500 Biệt Thự Đẹp
3,500 Mẫu Nội Thất 2,500 Mẫu Nội Thất 450 Mẫu Biệt Thự 500 Mẫu Nhà Hiện Đại 450 Biệt Thự Hiện Đại 400 Nhà Hiện Đại
2,000 Mẫu Nội Thất 500 Mẫu Biệt Thự
HyperLink HyperLink HyperLink HyperLink