Phương Nam Co LTD
Thiết Kế, Thi Công: Văn Phòng, Biệt Thự, Nhà Phố....
© 1/5/2017 - Vietnam12h.com Application
Phương Nam
TRA CỨU ĐIỂM THI THPT QUỐC GIA 2016
Điểm thi tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân năm 2016
Số Báo Danh
Trường Hợp Không Tìm Thấy Thông Tin Của Bạn
Nhấp Vào Đây Và Nhập Cụm Thi Của Bạn
Họ Tên: DƯƠNG VĂN THẮNG     Số Báo Danh: KHA006751  Thứ Hạng: 1
Điểm Thi: Toán: 9.25 Ngữ văn: 7.5 Vật lí: 9.6 Hóa học: 8.8 Sinh học: 7.4 Tiếng anh: 5.93   Tổng Số Điểm 48.48
Trong Cụm Thi: Trường Đại học Kinh tế Quốc dân
Chúc DƯƠNG VĂN THẮNG  Thành Công Trên Con Đường Học Vấn
Họ Tên: NGUYỄN THỊ PHƯƠNG LAN     Số Báo Danh: KHA003838  Thứ Hạng: 2
Điểm Thi: Toán: 8.25 Ngữ văn: 7.5 Vật lí: 8.4 Hóa học: 9.4 Sinh học: 9.2 Tiếng anh: 4.71   Tổng Số Điểm 47.46
Trong Cụm Thi: Trường Đại học Kinh tế Quốc dân
Chúc NGUYỄN THỊ PHƯƠNG LAN  Thành Công Trên Con Đường Học Vấn
Họ Tên: DƯƠNG THỊ HẠNH     Số Báo Danh: KHA001928  Thứ Hạng: 3
Điểm Thi: Toán: 9.25 Ngữ văn: 8 Vật lí: 8.2 Hóa học: 8.8 Sinh học: 8.6 Tiếng anh: 4.33   Tổng Số Điểm 47.18
Trong Cụm Thi: Trường Đại học Kinh tế Quốc dân
Chúc DƯƠNG THỊ HẠNH  Thành Công Trên Con Đường Học Vấn
Họ Tên: PHẠM MINH THƯ     Số Báo Danh: KHA007210  Thứ Hạng: 4
Điểm Thi: Toán: 8.75 Ngữ văn: 6 Vật lí: 8 Hóa học: 7.6 Sinh học: 8.4 Tiếng anh: 8.18   Tổng Số Điểm 46.93
Trong Cụm Thi: Trường Đại học Kinh tế Quốc dân
Chúc PHẠM MINH THƯ  Thành Công Trên Con Đường Học Vấn
Họ Tên: NGUYỄN TRỌNG THIỆN     Số Báo Danh: KHA006847  Thứ Hạng: 5
Điểm Thi: Toán: 9.25 Ngữ văn: 8 Vật lí: 8 Hóa học: 9 Sinh học: 6.6 Tiếng anh: 6.06   Tổng Số Điểm 46.91
Trong Cụm Thi: Trường Đại học Kinh tế Quốc dân
Chúc NGUYỄN TRỌNG THIỆN  Thành Công Trên Con Đường Học Vấn
Họ Tên: NGUYỄN THỊ HUYỀN     Số Báo Danh: KHA003241  Thứ Hạng: 6
Điểm Thi: Toán: 8.75 Ngữ văn: 6.5 Vật lí: 9.2 Hóa học: 9.2 Sinh học: 9.4 Tiếng anh: 3.83   Tổng Số Điểm 46.88
Trong Cụm Thi: Trường Đại học Kinh tế Quốc dân
Chúc NGUYỄN THỊ HUYỀN  Thành Công Trên Con Đường Học Vấn
Họ Tên: GIÁP VĂN DOANH     Số Báo Danh: KHA001009  Thứ Hạng: 7
Điểm Thi: Toán: 6.25 Ngữ văn: 7.5 Vật lí: 7.4 Hóa học: 6.2 Lịch sử: 7 Địa lí: 8 Tiếng anh: 4.2   Tổng Số Điểm 46.55
Trong Cụm Thi: Trường Đại học Kinh tế Quốc dân
Chúc GIÁP VĂN DOANH  Thành Công Trên Con Đường Học Vấn
Họ Tên: NGUYỄN THANH TUẤN     Số Báo Danh: KHA007888  Thứ Hạng: 8
Điểm Thi: Toán: 9.25 Ngữ văn: 6 Vật lí: 8.6 Hóa học: 9.2 Sinh học: 8.8 Tiếng anh: 4.58   Tổng Số Điểm 46.43
Trong Cụm Thi: Trường Đại học Kinh tế Quốc dân
Chúc NGUYỄN THANH TUẤN  Thành Công Trên Con Đường Học Vấn
Họ Tên: HOÀNG VĂN TÂN     Số Báo Danh: KHA006365  Thứ Hạng: 9
Điểm Thi: Toán: 9.5 Ngữ văn: 7.5 Vật lí: 8.6 Hóa học: 8.2 Sinh học: 7.4 Tiếng anh: 5   Tổng Số Điểm 46.2
Trong Cụm Thi: Trường Đại học Kinh tế Quốc dân
Chúc HOÀNG VĂN TÂN  Thành Công Trên Con Đường Học Vấn
Họ Tên: VI THỊ HỒNG LA     Số Báo Danh: KHA003782  Thứ Hạng: 10
Điểm Thi: Toán: 6.75 Ngữ văn: 8 Vật lí: 7.6 Hóa học: 8.6 Sinh học: 8.4 Tiếng anh: 6.73   Tổng Số Điểm 46.08
Trong Cụm Thi: Trường Đại học Kinh tế Quốc dân
Chúc VI THỊ HỒNG LA  Thành Công Trên Con Đường Học Vấn
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ...
1,000 Mẫu Nội Thất 2,100 Mẫu Nội Thất 350 Mẫu Biệt Thự 600 Mẫu Biệt Thự 700 Mẫu Nhà Hiện Đại 500 Biệt Thự Đẹp
3,500 Mẫu Nội Thất 2,500 Mẫu Nội Thất 450 Mẫu Biệt Thự 500 Mẫu Nhà Hiện Đại 450 Biệt Thự Hiện Đại 400 Nhà Hiện Đại
2,000 Mẫu Nội Thất 500 Mẫu Biệt Thự
HyperLink HyperLink HyperLink HyperLink