Phương Nam Co LTD
Cung cấp hạt màu, chất hoạt động bề mặt, dầu bôi trơn Korea
© 9/12/2019 - Vietnam12h.com Application
 Phòng tránh rủi ro không thanh toán

Các công ty bảo hiểm và tất cả các trung gian tài chính muốn huy động được tiền tiết kiệm của dân chúng phải minh chứng được với khách hàng rằng các sản phẩm của mình không có rủi ro mất khả năng thanh toán. Một trong những cách thức làm giảm rủi ro loại này là các công ty bảo hiểm phải đầu tư vốn của mình trên thị trường tài chính dưới các hình thức đầu tư khác nhau tùy thuộc vào đặc thù của từng loại hợp đồng bảo hiểm.

Chẳng hạn, một công ty bảo hiểm đưa ra một hình thức bảo hiểm, nếu khách hàng đầu tư 783,53 đô-la ngày hôm nay, thì năm năm sau sẽ nhận được 1.000 đô-la. (Tức là, với hợp đồng này, khách hàng sẽ nhận được lãi suất 5%/năm). Công ty bảo hiểm này có thể phòng tránh rủi ro không thanh toán của mình bằng cách mua loại trái phiếu không có rủi ro, kỳ hạn 5 năm, thanh toán một lần khi đáo hạn số tiền 1.000 đô-la.

Bằng cách đó, công ty bảo hiểm đã thực hiện một kỹ thuật tựa tường để hạn chế rủi ro. Để đảm bảo có được lợi nhuận từ nghiệp vụ này, công ty bảo hiểm phải mua loại trái phiếu không có rủi ro với giá thấp hơn 783,53 đô-la (nghĩa là lãi suất của trái phiếu không có rủi ro phải cao hơn 5%/năm). Nếu như thay vì mua trái phiếu cùng loại, công ty bảo hiểm quyết định đầu tư vào cổ phiếu, do đó sẽ phải chịu rủi ro thanh toán: giá trị của cổ phiếu sau 5 năm có thể thấp hơn so với mức 1.000 đô-la cam kết phải trả cho khách hàng.

Phần lớn các tổ chức tài chính thường đảm bảo an toàn bằng cách đầu tư vào các chứng khoán cùng loại với các khoản nợ của họ. Mục tiêu ở đây là nhằm hạn chế hoặc loại bỏ hoàn toàn rủi ro không thanh toán. Các cách phòng tránh rủi ro này khác nhau tùy thuộc vào bản chất của các hợp đồng cam kết (của khoản nợ) đối với khách hàng.

Chẳng hạn, một ngân hàng cam kết trả cho các khách hàng gửi tiền tiết kiệm mức lãi suất ổn định, cách phòng tránh rủi ro mà ngân hàng thường thực hiện là mua loại trái phiếu có lãi suất ổn định, hoặc đầu tư đều đặn vào một loại trái phiếu ngắn hạn. Một cách đảm bảo an toàn khác đối với ngân hàng này là đầu tư vào các trái phiếu dài hạn (có lãi suất không đổi), và ký một hợp đồng hoán đổi (swaps) giữa lãi suất dài hạn không đổi và lãi suất ngắn hạn không đổi.


Trích từ: Tài chính tiền tệ