Phương Nam Co LTD
Cung cấp hạt màu, chất hoạt động bề mặt, dầu bôi trơn Korea
© 9/12/2019 - Vietnam12h.com Application
 Quyền chọn bán trái phiếu

Trái phiếu là loại chứng khoán có thu nhập ổn định và trong danh mục đầu tư, thường được coi là chứng khoán không có rủi ro. Tuy nhiên, giá cả của chúng trên thị trường vẫn có thể thay đổi đáng kể theo sự biến động của lãi suất. Đối với những trái phiếu có rủi ro thanh toán, giá cả sẽ biến động hoặc là do biến động của lãi suất, hoặc do những thiệt hại tiềm ẩn mà người giữ trái phiếu phải chịu. Khi thực hiện quyền chọn bán trái phiếu sẽ giúp cho người mua quyền chọn có các phương tiện bảo hiểm để phòng tránh đối với hai loại tổn thất này.

Chẳng hạn, một doanh nghiệp phát hành loại trái phiếu thời hạn 20 năm không trả lãi định kỳ (lãi được vốn hóa). Khoản vay này được bảo đảm bằng giá trị của một hệ thống khu chung cư thuộc sở hữu của doanh nghiệp và doanh nghiệp không có khoản nợ tài chính nào khác. Giá trị hoàn trả của trái phiếu là 10 triệu đô-la, và giá trị bất động sản theo giá thị trường là 15 triệu đô-la.

Như vậy, giá cả của trái phiếu sẽ vừa phụ thuộc vào lãi suất của thị trường, vừa phụ thuộc vào giá thị trường của các bất động sản bảo đảm cho khoản vay bằng trái phiếu. Giả sử rằng mức lãi suất vào ngày đáo hạn của trái phiếu là 15%/năm. Vậy giá thị trường hiện tại của trái phiếu là 611.003 đô-la (10 triệu/1,1520 = 611.003 đô-la).

 

Nếu một người quyết định mua quyền chọn bán trái phiếu trong một năm với giá thực hiện là 600.000 đô-la thì khi giá trái phiếu giảm, hoặc do nguyên nhân tăng lãi suất thị trường tăng (ví dụ tăng từ 6% đến 8%/năm) hoặc do giá thị trường của bất động sản giảm (từ 15 triệu xuống còn 8 triệu), nhà đầu tư sẽ đảm bảo luôn bán được số trái phiếu này với mức giá tối thiểu là 600.000 đô-la.


Trích từ: Tài chính tiền tệ