Phương Nam Co LTD
Cung cấp Chất hoạt động bề mặt, dầu bôi trơn Korea
© 1/3/2021 - Vietnam12h.com Application
Công nghệ trải phổ W- CDMA

Nguyên lý trải phổ chuỗi  trực  tiếp (DS-CDMA)

Trải phổ chuỗi trực tiếp (DS) được sử dụng  cho hệ thống  di động CDMA thế hệ thứ hai của Mỹ, hệ thống  CDMA-WLL của Nhật và hiện đang được sử dụng trong các hệ thống di động thế hệ thứ ba W-CDMA.

Trong các hệ thống  trải phổ DS, một số liệu băng gốc dạng nhị phân  lưỡng cực điển hình có tốc độ ký hiệu (1/Ts) sẽ được nhân với một chuỗi nhị phân  lưỡng cực giả ngẫu nhiên có tốc độ "chip  " (1/Tc) lớn hơn nhiều so với tốc độ ký hiệu (TS = NTc). Như minh hoạ khái quát trong  hình 2.1, hiệu quả của quá trình này là trải rộng độ rộng băng tức thời của dạng sóng  theo  hệ số N, với cùng một  mức  công  suất tín hiệu làm  cho  mật độ phổ công  suất của tín hiệu trở nên khá thấp và " giống như tạp âm ".  Trong hình 2.3, trình bày một phổ RF đơn biên, công  suất tín hiệu được biểu  thị là PS = A1W = A0B, chứng tỏ rằng  mật độ phổ công  suất của  tín hiệu trải phổ giảm  đi một  hệ số A1/A0 = B/W =1/ N so với mức khi không trải phổ. Tại phía máy thu, "quá trình giải trải phổ" (nhân với cùng một chuỗi nhị phân được dùng để trải phổ ở phía máy phát) và giải điều chế sẽ khôi phục lại được số liệu băng gốc nguyên thuỷ, cho phép máy thu lọc bỏ phần lớn nhiễu băng rộng. Giả sử rằng bộ lọc đầu vào  máy thu nhận  tín hiệu cần thu có độ rộng băng  W Hz ( như  hình 2.3), thì máy thu cũng thu cả các nhiễu trong độ rộng băng này. Trong  hình này, giả thiết rằng mức nhiễu là No có thể tương  đối lớn so với mức thu làm cho tỷ số SNR  của tín hiệu RF là (SNR)RF = A1 /No < 1. Nhưng sau khi trải phổ, độ rộng băng của  tín hiệu cần thu giảm đến giá trị ban  đầu B, trong khi độ rộng băng của nhiễu vẫn là W. Như vậy, quá trình lọc đối với độ rộng băng tần tín hiệu có thể được sử dụng để loại bỏ công suất nhiễu trong SNR của số liệu băng gốc.

Description: C:\hoangnam\ky-thuat\vien-thong\anhdaidienvienthong\9-cong-nghe-trai-pho-w--cdma-28-9-20131a.jpg


Một độ lợi xử lý N = W/B = tỷ số của tốc  độ chíp / tốc độ ký hiệu và còn được gọi là hệ số trải phổ (SF)  thể hiện mức  độ chống  nhiễu băng rộng sẽ đạt được nhờ sử dụng quá trình trộn (nhân) và lọc (tương quan). Nếu thu được một bản sao bị trễ của  tín hiệu cần thu (tức là một thành phần sóng trong hiệu ứng nhiều tia ), quá trình trộn bởi các sóng trải phổ ở máy thu không làm giảm độ rộng  băng tần của tín hiệu này nếu hàm tương quan của dạng sóng trải phổ có các thuộc tính mong muốn nhất định thoả mãn bởi các chuỗi giả ngẫu nhiên. Như  vậy, hệ thống  trải phổ DS thu  được một độ lợi xử lý chống nhiễu do hiện tượng nhiều tia từ tín hiệu  cần thu cũng như chống  hiện tượng jamming hoặc nhiễu  từ những thuê bao khác. Khả năng này của hệ thống  trải phổ DS để tách ra tín hiệu cần thu và khử nhiễu do hiện tượng nhiều tia đã được khai thác bởi một kỹ thuật thu gọi là " rake", kỹ thuật này sẽ thu các tia sóng  đến máy thu qua nhiều đường khác nhau (multipath)  sử dụng các mạch phát chuỗi PN có các thời gian trễ khác nhau,  sắp xếp lại các tia sóng này theo thời gian  và sau đó kết hợp chúng để thu được một độ lợi phân tập ( kỹ thuật thu rake sẽ được đề cập  đến ở phần sau).


Link Đọc file PDF hoặc tải file pdf về máy tính
Hotline 0903 684 679
KS: Lê Văn Hòa

Hotline 0908 799 468
KS: Nguyễn Bảo Ngoc

Hotline 0964 861 479
Ths Kts Lê Hoàng Nam

Propylene Glycol USP

"Đơn Giá: 35.000 VNĐ"