Phương Nam Co LTD
Cung cấp Chất hoạt động bề mặt, dầu bôi trơn Korea
© 2/12/2020 - Vietnam12h.com Application
Các thiết bị cơ bản trong hệ thống tự động

Đặc trưng cơ bản của các hệ thống tự động là không có sự can thiệp  của con người trong quá trình hoạt động của nó. Do đó, toàn  bộ các trang thiết  bị của hệ thống phải đảm đương được tất cả các công việc  của con người trong quá trình hoạt động như  các thao tác nâng chuyển, lắp ráp, kiểm tra, điều khiển,  quản lí và lưu trữ số liệu    v…v  .Các  thiết  bị cơ bản của hệ thống tự động có thể phân  ra các nhóm chính: các cơ cấu chấp hành,  các thiết bị điều khiển, các loại  cảm  biến  và bộ phận   giao tiếp người - máy.

Cơ cấu chấp  hành  có thể hiểu  là một bộ phận máy móc,  thiết  bị có khả năng thực hiện  một công  việc  nào đó dưới tác động của tín hiệu điều khiển  phát ra từ thiết bị điều khiển.

Trong tất cả các hệ thống tự động, thiết bị tiếp nhận thông tin về diễn biến của môi trường và diễn biến của các đại  lượng  vật lý bên trong hệ thống gọi là cảm biến. Đối với người sử dụng,  việc nắm được nguyên lý, cấu tạo và các đặc tính cơ bản của cảm biến  là điều kiện tiên  quyết   để bảo đảm sự vận hành tốt một hệ thống tự động.

Thiết bị điều khiển có nhiệm vụ thu thập,  xử lý các thông tin từ chương trình và từ các cảm biến  để điều  khiển   cơ cấu chấp hành thực  hiện các tác động theo  yêu cầu đề ra. Hệ thống cảm biến – thiết  bị điều khiển – cơ cấu chấp hành tạo thành một hệ kín được gọi là hệ điều khiển mạch kín, hay hệ điều khiển servo.  Ngày nay có rất nhiều   nhà cung cấp thiết  bị chuyên dùng đặt biệt  là PLC, các hệ điều  khiển  servo hay còn gọi  là điều khiển PID. Các kỹ sư và các nhà công nghệ phải có đủ khả năng  thiết kế và vận hành các hệ thống servo  này.

Mục đích của chương này  là trang bị các kiến thức cơ bản để người   học  có thể lắp đặt, thiết kế, vận hành, bảo trì một  hệ thống   tự động  có các bộ phận  kể trên.


Link Đọc file PDF hoặc tải file pdf về máy tính
Hotline 0903 684 679
KS: Lê Văn Hòa

Hotline 0908 799 468
KS: Nguyễn Bảo Ngoc

Hotline 0964 861 479
Ths Kts Lê Hoàng Nam

Propylene Glycol USP

"Đơn Giá: 35.000 VNĐ"