Phương Nam Co LTD
Cung cấp Chất hoạt động bề mặt, dầu bôi trơn Korea
© 19/4/2018 - Vietnam12h.com Application
Khuếch tán thụ động

Các phân tử  đi qua màng nhờ sự  chênh lệch nồng  độ (trong trường hợp các chất không điện phân) hay chênh lệch điện thế (trường hợp các ion) ở hai phía của màng. Sự vận chuyển kiểu này không đòi hỏi bất kỳ một chi phí năng lượng nào của tế bào vi sinh vật.

Hàng loạt các nghiên cứu đã khẳng định, trừ nước ra, rất ít các hợp chất có thể qua được màng tế bào theo cơ chế trên. Đa số các chất hòa tan qua màng do tác dụng của các chất vận chuyển đặc biệt:

Hình 4.1. Cơ chế khuếch tán thụ động

Vận chuyển nhờ permease

Hình 4.2. S vn chuyn th động nhờ enzyme permease

Hình 4.3. S vn chuyn ch động nh enzyme permease

 

Hình 4.4. S thm thu của nưc qua kênh protein


Link Đọc file PDF hoặc tải file pdf về máy tính
Hotline 0903 684 679
KS: Lê Văn Hòa

Hotline 0908 799 468
KS: Nguyễn Bảo Ngoc

Hotline 0964 861 479
Ths Kts Lê Hoàng Nam

Propylene Glycol USP

"Đơn Giá: 35.000 VNĐ"