Phương Nam Co LTD
Cung cấp chất hoạt động bề mặt, dầu bôi trơn Korea
© 15/8/2022 - Vietnam12h.com Application

Tác dụng của việc bón lót phân đạm urê và kali để trồng hành, tỏi, ớt


Nhằm mục đích cung cấp chất dinh dưỡng cho cả quá trình sinh trưởng và phát triển của cây trồng, đồng thời để cải tạo đất và tăng độ phì cho đất. Lượng phân bón lót cho đất trồng hành, tỏi, ớt gồm toàn bộ phân chuồng, phân lân, một ít phân đạm urê và ka li.

Bón phân lót để trồng hành, tỏi, ớt phải đạt được 4 yêu cầu sau:

Bón đủ cầu dinh dưỡng với từng loại cây trồng

Bón đúng từng loại phân cần bón

Bón đúng tỷ lệ giữa các loại phân (phân chuồng, phân đạm urê, phân lân, phân ka li)

Bón đúng cách (có thể bón theo hốc, theo hàng, hoặc bón đều trên toàn bộ mặt luống)