Phương Nam Co LTD
Tin thế giới, kinh tế, chính trị, pháp luật, giáo dục, khoa học hàng ngày
© 24/4/2018 - Vietnam12h.com Application

Tổng hợp chất hoạt động bề mặt từ dầu thông bằng phương pháp sunfat hoá


Nguyên liệu

Các nguyên liệu dùng cho phản ứng sunfat hóa gồm có: Dầu thông, Axit H2SO4  đặc, Dung dịch Na2CO3 10%

Dụng cụ

Cốc thuỷ tinh 50 và 500ml. Bình cầu 3 cổ dung tích 500ml. Pipet 10ml. Ống đong 50 và 100ml. Phễu chiết 125, 500ml. Sinh hàn nước. Cân phân tích. Máy khuấy từ gia nhiệt. Bình tam giác có nút nhám. Nhiệt kế, đũa thủy tinh.

Thực nghiệm

Cho 100ml dầu thông vào bình cầu 3 cổ, lắp nhiệt kế, sinh hàn, thiết bị nhỏ giọt axit và đặt lên thiết bị khuấy từ gia nhiệt như hình 2-1. Sau đó cho axit sunfuric với các nồng độ và lượng axit đã được tính toán từ trước vào phễu nhỏ giọt và tiến hành nhỏ từ từ từng giọt vào bình phản ứng. Quá trình sunfat hóa được tiến hành trong khoảng thời gian 2-5h. Dung dịch thu được sau phản ứng được rửa bằng nước cất nóng, chiết phần dầu phía trên và tiếp tục trung hòa sản phẩm bằngdung dịch Na2CO3 cho đến khi hết axit, kiểm tra bằng giấy quỳ.

Hình 2.1. Sơ đồ thiết bị phản ứng và chiết sản phẩm

*Cách rửa axit: Đổ dung dịch sản phẩm vào phễu chiết. Sau đó cho nước cất nóng vào và lắc đều. Để khoảng từ 2 - 5 phút cho phân lớp, dầu nổi lên phía trên, còn nước lẫn axit lắng xuống dưới đáy phễu rồi tháo bỏ phần này. Rửa lại như trên khoảng 3 - 4 lần. Cho khoảng10 ml Na2CO3 10% vào rồi lắc đều để trung hòa hết axit. Cuối cùng rửa lại bằng nước cất một lần nữa.

Các kết quả khảo sát phản ứng sunfat hóa dầu thông ở các nồng độ, lượng axit, nhiệt độ và thời gian phản ứng khác nhau được đưa ra ở phần thảo luận kết quả.


tinkhoahoc