Phương Nam Co LTD
Tin thế giới, kinh tế, chính trị, pháp luật, giáo dục, khoa học hàng ngày
© 19/4/2018 - Vietnam12h.com Application

Giới thiệu chung về chất hoạt động bề mặt


Các tính chất của chất hoạt động bề mặt   

Chất hoạt động bề mặt là gì?

Chất hoạt động bề mặt là các chất có tác dụng làm giảm sức căng bề mặt của  chất  lỏng.  Phân  tử  chất  hoạt  động  bề mặt  gồm  hai  phần: Đầu  kỵ  nước (Hydrophop) và đầu ưa nước (Hydrophyl). Và tính chất hoạt động bề mặt phụ thuộc vào hai phần này.

Đầu kỵ  nước  phải đủ  dài, mạch Carbon  từ  8  –  21,  ankyl  thuộc mạch ankal, anken mạch thẳng hay có gắn vòng cylo hoặc vòng benzene…

Đầu ưa nước phải  là một nhóm phân cực mạnh như cacboxyl  (COO-), Hydroxyl (-OH), amin (-NH2), sulfat (-OSO3)…

Chất hoạt động bề mặt là nhóm hoá chất như chất tạo nhũ, chất thấm ướt, chất phân tán, chất tạo bọt, chất trải. Dung dịch chất hoạt động bề mặt trong nước khác với nước sạch, giảm sức căng bề mặt, hỗ trợ sự thấm ướt và sự phân tán của hoạt chất.

Các tính chất của chất hoạt động bề mặt:

Tính thấm ướt

Khả năng tạo bọt

Khả năng hòa tan

Khả năng hoạt động bề mặt

Khả năng nhũ hóa

Điểm đục

Tính  ưa nươc-ưa dầu

Chất hoạt động bề mặt không những được ứng dụng nhiều trong lĩnh vực tẩy rửa mà cón nhiều ứng dụng khác:

Trong công nghiệp dệt nhuộm: Chất làm mếm cho vải sợi, chất trợ nhuộm

Trong công nghiệp thực phẩm: Chất nhũ hóa cho bánh kẹo, bơ sữa và đồ hộp

Trong công nghiệp mỹ phẩm: Chất tẩy rửa, nhũ hóa, chất tạo bọt

Trong ngành in: Chất trợ ngấm và phân tán mực in

Trong nông nghiệp: Chất để gia công thuốc bảo vệ thực vật,

Trong xây dựng: Dùng để nhũ hóa nhựa đường, tăng cường độ đóng rắn của bê tông

Trong dầu khí: Chất nhũ hóa dung dịch khoan

Trong công nghiệp khoáng sản: Làm thuốc tuyển nổi, chất nhũ hóa, chất tạo bọt để làm giàu khoáng sản

Ý nghĩa của việc ứng dụng chất hoạt động bề mặt trong gia công hóa chất nông nghiệp ( Thuốc BVTV)

Để giữ vũng tính chất của mình, thuốc BVTV nói chung và nhóm thuốc trừ cỏ và trừ sâu nói riêng phải đảm bảo những yêu cầu sau:

Hoạt chất  phải bền vũng trong nước, không bị pha loãng.

Hệ phân tán bền vững, lâu lắng tụ.

Nước thuốc phải có tính loang tốt, bám dính lâu dài trên bề mặt mặt phun.

Để đảm bảo những yêu cầu trên, thuốc phải có sức căng bề mặt nhỏ, do đó để giảm sức căng bề mặt của chất lỏng cần phải them vào chất hoạt động bề mặt như chất tạo nhũ, huyền phù, chất làm ướt…

Sử dụng chất hoạt động bề mặt trong thuốc BVTV sẽ nâng cao hiệu suất sinh hoc, giảm gây ô nhiễm môi trường so với các chất tạo nhũ khác


tinkhoahoc