Phương Nam Co LTD
Tin thế giới, kinh tế, chính trị, pháp luật, giáo dục, khoa học hàng ngày
© 18/6/2018 - Vietnam12h.com Application

Ứng dụng chất hoạt động bề mặt trong thuốc trừ cỏ


Các  tính chất của chất hoạt động bề mặt được ứng dụng trong thuốc trừ cỏ:

Trong cấu trúc chất hoạt động bề mặt,  đuôi kỵ nước tại bề mặt dung dịch là những nhóm hydrocacbon. Do có sự xuất hiện của các đuôi kỵ nước, bề mặt của dung dịch có tính chất giống như bề mặt của hydrocacbon hoặc dầu. Vì bề mặt của lá thường được che phủ bởi một lớp sáp để hạn chế sự thoát hơi nước, việc thấm ướt lớp sáp trên lá dễ dàng với dầu hơn là với nước sạch. Đó là lý do vì sao dung dịch chất hoạt động bề mặt có bề mặt giống dầu thấm ướt mặt lá tốt hơn là nước. Đưa chất hoạt động bề mặt vào chế phẩm có thể tăng cường lực thấm ướt của dung dịch.

       Hai yếu tố giảm sức căng bề mặt và tăng cường độ thấm ướt đóng vai trò quan trọng trong dịch phun nông dược. Nó ảnh hưởng rất lớn tới kích thước hạt của dịch phun, tới sự giàn trải, lưu giữ và rửa trôi dịch phun trên bề mặt lá.

       Đặc điểm thứ ba của dung dịch chất hoạt động bề mặt là tính chất phân tán, nó có bản chất tương đương như việc tăng cường thấm ướt. Do nước và dầu không trộn lẫn với nhau, khi hai thành phần này trộn với nhau thì giọt dầu nhanh chóng tách khỏi lớp nước. Nếu dầu và nước trộn cùng với chất hoạt động bề mặt thì phân tử chất hoạt động bề mặt sẽ tập trung xung quanh giọt dầu. Đuôi kỵ nước của phân tử này thâm nhập vào giọt dầu, đuôi ái nước hướng về phía nước. Sự kết hợp này trên bề mặt tiếp xúc giữa nước và dầu tạo lên tình trạng bền vững tương đối của giọt dầu trong pha nước và làm cho dịch có màu trắng sữa. Đó là sự phân tán của những giọt dầu có kích thước vô cùng nhỏ trong nước.

       Sự phân tán của một dung dịch này trong dung dịch khác được gọi là nhũ. Nhũ dầu trong nước (EW) là trường hợp chung. Khi giọt dung môi hữu cơ chứa hoạt chất được phân tán trong nước. Trường hợp nhũ nước trong dầu (EO) rất hiếm gặp khi giọt nước chứa hoạt chất được phân tán trong chất lỏng hữu cơ và được gọi là đảo nhũ.

       Trong dung dịch không có giọt nào tách ra vì quá trình hoà tan xảy ra hoàn toàn tới mức độ phân tử.

       Huyền phù là sự phân tán của bột thấm nước (WP) trong chất lỏng. Lúc này đuôi ái dầu của chất hoạt động bề mặt thâm nhập vào bề mặt của chất rắn lơ lửng còn đuôi ái nước hướng ra ngoài môi trường nước. Và hạt chất rắn lơ lửng trong nước làm chậm đáng kể quá trình lắng đọng.

       Chất hoạt động bề mặt rất quan trọng trong việc gia công thuốc bảo vệ thực vật. Chất hoạt động bề mặt cũng tác động tới hiệu lực sinh học của thuốc bảo vệ thực vật. Sự thấm và di chuyển của hoạt chất có thể được hỗ trợ bởi phần tử chất hoạt động bề mặt. Chất hoạt động bề mặt dạng chất thấm ướt là tác nhân làm thuốc loang trải rộng, thấm ướt đều và bán dính lâu, đủ thời gian để diệt trừ cỏ dại

Các loại chất hoạt động bề mặt được sử dụng trong thuốc trừ cỏ:

Chất hoạt động bề mặt

Thành phần

Thuốc sử dụng Cchất hoạt động bề mặt

Non-ionic surfactant

(NIS)

Crop oil concentrates

(COC)

 Nitrogen-surfactant blends

 

Esterified seed oils

 

Organo-silicates

 

Linear or nonyl-phenol alcohols

and/or fatty acids

Parafinic oil (80 - 90 %)

+ surfactants (20 - 10 %)

 surfactant + some nitrogen form

(ammonium sulfate or 28% N)

Fatty acids from seed oils reacted

with an alcohol to form esters

Composed entirely of silicone,

blends of silicone with non-ionic or other surfactants

Assure II, Fusilade 2000, Fusion and Gramoxone Extra

Atrazine, Assure II, Fusilade 2000, Fusion, Laddock, Poast Poast Plus and Select

Roundup, Classic, Pinnacle and Pursuit

Accent, Beacon, and Pursuit

 

Basagran, Blazer, Cobra, Galaxy, Reflex, Storm

 

 

 Chất hoạt động bề mặt

Tên sản phẩm

Nhà sản xuất

Non-ionic surfactant

(NIS)

 

Crop oil concentrates

(COC)

 

Nitrogen-surfactant blends

 

 

 

Esterified seed oils

 

 

 

Organo-silicates

 

Activator 90

Penetrate II

Triton Ag 98

X-77

Agri-Dex (99:1)

Crop Oil Plus (83:17)

Prime Oil (83:15)

Cayuse Plus (surfactant + AMS)

Chaser (surfactant + 28% N)

Dispatch (surfactant + 28% N)

Patrol (surfactant + 28% N)

Hasten

Meth-Oil

Sylgard 309 (straight silicone) Silwet L-77 (straight silicone)

Kinetic (silicone/surfactant blend)

Herbex (silicone/surfactant blend)

 

United Ag Products

Wilfarm

Rhone-Poulenc

United Ag Products

Helena

Wilfarm

Terra

Wilfarm

Terra

United Ag Products

Helena

Wilfarm

Terra

Wilfarm

United Ag Products

Helena

American Colloid

Cơ chế của việc ứng dụng chất hoạt động bề mặt vào gia công thuốc diệt cỏ:

 

Chất  hoạt động bề mặt làm hạt thấm ướt trên bề mặt tốt hơn so với nước, và làm hạt phân tán tốt hơn từ đó làm thuốc di chuyển vào trong tế bào của thực vật

ỨNG DỤNG Chất hoạt động bề mặt TRONG THUỐC TRỪ SÂU:

1 Mục đích của việc ứng dụng chất hoạt động bề mặt trong thuốc trừ sâu

+ Làm giảm sức căng bề mặt, ảnh hưởng đến tính thấm ướt và lan truyền của chất

lỏng.

+ Làm thay đổi sự phân tán, sự treo hay sự lắng kết của thuốc trừ sâu trong nước.

+ Làm tăng diện tích bao phủ của thuốc trừ sâu, đặt biệt trên bề mặt lá có phủ lớp sáp hoặc long tơ.

Nếu không có chất hoạt động bề mặt, thuốc trừ sâu sẽ bị rửa trôi khỏi các bề mặt này

Quy tắc ứng dụng chất hoạt động bề mặt trong thuốc trừ sâu:

+ Chất hoạt động bề mặt anion với thuốc trừ sâu tiếp xúc.

+ Chất hoạt động bề mặt cation không sử dụng riêng lẻ 1 mình vì là chất độc cho cây.

+ Chất hoạt động bề mặt non-ion sử dụng với thuốc trừ sâu ngấm qua rễ thấm vào biểu bì cây.

3 Một số chất hoạt động bề mặt thường dung trong thuốc trừ sâu:

+ Organo- silicone

Thay thế các chất hoạt động bề mặt nonion truyền thống

Giảm sức căng bề mặt, tăng tính thắm ướt, tăng khả năng lan truyền, cải

thiện độ bền không bị mưa cuốn trôi.

+ Nonyl phenol và các hợp chất:

4- nonyl phenol là hợp chất phổ biến nhất, chiếm 90% thị trường nonyl phenol, chất hoạt động bề mặt lien quan tới nonyl phenol chứa nhóm

Ethylene oxide gọi là nonyl phenol ethoxylate

+Octyl phenol E thoxylate (OPE)

Laoi triton X là những chất hoạt động bề mặt nonion.

Làm thấm ướt và ổn định màu, phân tán tốt.

Các loại hóa chất nông nghiệp là: triton X- 45, triton X-144, triton X-100….


tinkhoahoc