Phương Nam Co LTD
Tin thế giới, kinh tế, chính trị, pháp luật, giáo dục, khoa học hàng ngày
© 17/1/2019 - Vietnam12h.com Application

Nội dung và đơn giá hồ sơ thiết kế


Nội dung hồ sơ thiết kế sơ bộ

Sau khi trúng thầu thiết kế công trình. Phương Nam lập thiết kế sơ bộ là các tài liệu thể hiện trên thuyết minh và bản vẽ về quy hoạch, kiến trúc, kết cấu, bố trí hệ thống kỷ thuật và công nghệ, cụ thể hoá các yếu tố đã nêu trong nội dung của báo cáo nghiên cứu khả thi.

Số lượng và chi phí lập hồ sơ thiết kế sơ bộ:

Mức hao phí lập hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi công, công ty TNHH hóa chất xây dựng Phương Nam bố trí nhân lực để hoàn thành hồ sơ thiết kế gồm:

+) 1 kiến trúc sư trưởng chủ trì thiết kế kiến trúc và 2 phụ tá triển khai kiến trúc.

+) 1 kỹ sư  xây dựng chủ trì thiết kế kết cấu và 2 phụ tá triển khai kết cấu.

+) 1 kỹ sư  xây dựng chủ trì thiết kế phòng cháy chữa cháy và 2 phụ tá triển khai thiết kế phòng cháy chữa cháy.

+) 1 kỹ sư  điện chủ trì thiết kế hệ thống điện công trình và 2 phụ tá triển khai bản vẽ hệ thống điện công trình..v.v…

Sau khi hoàn thành bản vẽ đơn vị thiết kế giao cho chủ đầu tư 08 bộ để gửi đến:

Cơ quan phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi (05 bộ và báo cáo nghiên cứu khả thi);

Chủ đầu tư (02 bộ đi kèm báo cáo nghiên cứu khả thi, trong đó 01 bộ gửi cơ quan thẩm định Thiết kế kỹ thuật - Tổng dự toán);

Cơ quan cấp giấy phép xây dựng (01 bộ).

Nội dung hồ sơ thiết kế sơ bộ gồm:

Phần thuyết minh

Căn cứ để lập thiết kế sơ bộ

Các nội dung chủ yếu của báo cáo nghiên cứu khả thi;

Danh mục Quy chuẩn xây dựng, tiêu chuẩn kỹ thuật được áp dụng;

Yêu cầu về quy hoạch, kiến trúc, công nghệ;

Điều kiện tự nhiên và kỹ thuật: địa hình, địa chất công trình, khí tượng, thuỷ văn, động đất tại khu vực xây dựng, tác động của môi trường, hiện trạng chất lượng công trình, công trình kỹ thuật hạ tầng...

Thuyết minh thiết kế công nghệ

+ Phương án công nghệ, dây chuyền công nghệ, các thông số kỹ thuật và các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật chủ yếu;

+ Phương án bảo vệ môi trường, phòng chống cháy nổ, an toàn vận hành...

Thuyết minh thiết kế xây dựng nhà

Phương án kiến trúc phù hợp quy hoạch, công nghệ, yêu cầu sử  dụng và cảnh quan môi trường...;

Phương án xây dựng: gia cố nền, móng, kết cấu chịu lực chính, cơ điện, Công trình kỹ thuật hạ tầng...;

Khối lượng sơ bộ các công tác xây lắp, vật tư vật liệu, máy móc thiết bị... chủ yếu của công trình.

Phân tích kinh tế- kĩ thuật

+ Các căn cứ xác định tổng mức đầu tư;

+ So sánh, lựa chọn phương án công nghệ và xây dựng.

Phần bản vẽ

Mặt bằng hiện trạng và vị trí công trình trên bản đồ;

Bố trí tổng mặt bằng (nêu rỏ diện tích chiếm đất, diện tích xây dựng, mặt độ xây dựng, hệ số sử  dụng đất, chí giới xây dựng...);

Phương án kiến trúc: mặt bằng, các mặt đứng và các mặt cắt chính của công trình; phối cảnh Công trình; mô hình (nếu cần thiết);

Phương án xây dựng: gia cố nền. móng, kết cấu chịu lực chính, cơ điện, công trình kỹ thuật hạ tầng...;

Phương án bố trí dây chuyén công nghệ;

Phương án bảo vệ môi trường, phòng chống cháy, nổ, an toàn vận hành...

Nội dung hồ sơ thiết kế kỹ thuật - tổng dự toán

Thiết kế kỹ thuật (thiết kế triển khai) là các tài liệu thế hiện trên thuyết minh và bản vẽ được phát triển trên cơ sở thiết kế sơ bộ được duyệt cùng báo cáo nghiên cứu khả thi. Hồ sơ thiết kế kỹ thuật phải đảm bảo đủ điều kiện lập tổng dự toán, hồ sơ mời thầu và triển khai lập bản vẽ thi công.

Phần thuyết minh

Căn cứ để lập thiết kế  kỹ thuật

Quyết định phê duyệt đầu tư (hoặc Giấy phép đầu tư);

Thiết kế sơ bộ trong báo cáo nghiên cứu khả thi đã được phê duyệt;

Tóm tắt nội dung thiết kế sơ bộ (quy hoạch, kiến trúc, phương án xây dựng, công nghệ...);

Danh mục Quy chuẩn xây dựng, tiêu chuẩn kỹ thuật, thiết kế mẫu được áp dụng;

Yêu cầu về quy hoạch, kiến trúc, công nghệ;

Điều kiện tự nhiên và kỹ thuật: địa hình, địa chất công trình, khí lượng, thuỷ văn, động đất tại khu vực xây dựng, tác động của môi trường, hiện trạng chất lượng công trình, công trình kỷ thuật hạ tầng...

Thuyết minh thiết kế công nghệ

+ Giải pháp công nghệ, dây chuyền Công nghệ, các thông số kỹ thuật và các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật chủ yếu;

+ Danh mục máy móc thiết bị công nghệ;

+ Hệ thống kỹ thuật đi kèm công nghệ;

+ Giải pháp bảo vệ môi trường, phòng chống cháy nổ, an toàn vận hành...;

+ Quy trình vận hành, bảo tri công trình.

Thuyết minh thiết kế xây dựng

Giải pháp kiến trúc phù hợp với quy hoạch, công nghệ, yêu cầu sử dụng và cảnh quan môi trường;

Giải pháp xây dựng: gia cố nền, móng, kết cấu chịu lực chính, cơ điện, công trình kỹ thuật hạ tầng...;

Danh mục phần mềm sử dụng, diễn giải các bước tính toán chủ yếu;

Tổng hợp khối lượng công tác xây lắp, vật tư vật liệu, máy móc thiết bị...chủ yếu của từng hạng mục và toàn bộ công trình;

Chỉ dẫn biện pháp thi công (đối với trường hợp thi công phức tạp...);

Quy trình vận hành, bảo trì công trình.

Phần bản vẽ

Triển khai mặt bàng hiện trạng và vị trí công trình trên bản đồ;

Triển khai tổng mặt bằng (nêu rõ diện tích chiếm đất, diện tích xây dựng, mặt độ xây dựng, hệ số sử dụng đất, chi giới xây dựng...);

Giải pháp kiến trúc: mặt bằng, các mặt đứng và các mặt cất chính của các hạng mục và toàn công trình, phối cảnh công trình;

Giải pháp xây dựng: gia cố nền, móng, kết cấu chịu lực chính, cơ điện, công trình kỹ thuật hạ tầng...(chưa yêu cầu triển khai vật liệu);

Chi tiết các liên kết điển hình, các chi tiết phức tạp (nút khung, mắt dàn, neo cốt thép đối với các kết cấu bêtỏng cốt thép ứng lực trước...);

Bố trí dây chuyền công nghệ, máy móc thiết bị;

Bảo vệ môi trường, phòng chống cháy, nổ, an toàn vận hành...;

Phần bản vẽ phải thể hiện đầy đủ các chi tiết cần thiết để không bị nhầm lẫn khi lập bản vẽ thi công.

Phần tổng dự toán

+ Các căn cứ để lập tổng dự toán;

+ Diễn giải tiên lượng và các phụ lục cần thiết;

+ Tổng hợp khối lượng xây lắp, máy móc thiết bị...của các hạng mục và toàn công trình (đủ điều kiện để lập hồ sơ mời thầu);

+ Tổng dự toán công trình.

Số lượng hồ sơ thiết kế kỹ thuật

Đơn vị thiết kế giao cho chủ đầu tư 07 bộ để gửi đến:

Cơ quan phê duyệt thiết kế kỹ thuật và tổng dự toán (01 bộ);

Cơ quan thẩm định thiết kế kỹ thuật và tổng dự toán (01 bộ);

Chủ đầu tư (02 bộ, trong đó 01 bộ gửi cơ quan PCCC để thẩm định về PCCC);

Cơ quan cấp giấy phép xây dựng (01 bộ);

Nhà thầu xây lắp (01 bộ);

Cơ quan lưu trữ theo phân cấp của Nhà nước về lưu trữ hồ sơ, tài liệu (01 bộ).


xaydung