Phương Nam Co LTD
© 15/8/2022 - Vietnam12h.com Application

Sự phóng thích tween 80, hoạt chất của hệ tiểu phân nano Artemisinin


Trong mô hình túi thẩm tách, hoạt chất, tween 80 được khuếch tán qua màng bán thấm để vào môi trường thử nghiệm. Nghiên cứu đã chứng minh rằng tween polysorbate 80, hoạt chất tan trong lipid nóng chảy thường được chứa trong tiểu phân. Vì vậy, trước khi khuếch tán qua màng, polysorbate 80, hoạt chất cần được phóng thích ra khỏi tiểu phân [42], [143].

Kết quả cho thấy Artemisinin khuếch tán chậm và lượng khuếch tán tăng dần sau thời gian khảo sát, có thể Artemisinin được chứa trong tiểu phân. Vì vậy, lượng nhỏ Artemisinin hòa tan trong môi trường phân tán sẽ nhanh chóng khuếch tán qua màng, sau đó, Artemisinin khuếch tán dần từ trong tiểu phân và đi qua màng bán thấm để vào môi trường thử nghiệm. Trong khi đó, ARTEMISININ nguyên liệu khuếch tán rất nhanh vào môi trường trong giờ đầu tiên. Ở những giờ tiếp theo, lượng khuếch tán tiếp tục tăng lên cao. Hiện tượng này không xảy ra với tiểu phân nano Artemisinin. Có thể Artemisinin nguyên liệu ở dạng tự do nên nhanh chóng khuếch tán qua màng vào môi trường thử nghiệm. Ngược lại, khi tween 80, và hoạt chất được phân tán trong lipid, Artemisinin cần có thời gian khuếch tán ra khỏi tiểu phân. Ngoài ra, vì được chứa trong tiểu phân nên Artemisinin được bảo vệ, hạn chế tiếp xúc với môi trường bảo quản và dịch sinh lý, nhất là dịch tiêu hóa. Điều này rất có ý nghĩa đối với hoạt chất kém bền như Artemisinin.

Trong một nghiên cứu của Aditya NP và cộng sự (2010), sự khuếch tán hoạt chất được khảo sát trong 25 giờ với tổng lượng tween 80, hoạt chất khuếch tán khoảng 275 mg (tương đương 55% hàm lượng công thức) [18]. Như vậy, tương tự hệ tiểu phân nano Artemisinin, các tác giả này đã chứng minh quá trình phóng thích tween 80, hoạt chất của hệ tiểu phân nano diễn ra chậm và tăng dần theo thời gian.


kythuat