Phương Nam Co LTD
Thi công xây dựng phần thô
© 19/1/2019 - Vietnam12h.com Application
 Thi công nhà xưởng bằng bê tông cốp thép

Thi công nhà xưởng lắp ghép bằng các cấu kiện bê tông cốt thép đúc sẵn bao gồm loại một tầng và nhiều tầng.

Đặc điểm thi công nhà xưởng một tầng là có khẩu độ lớn, các cấu kiện móng, cột, dàn mái, dầm cầu trục bằng bê tông cốt thép đúc sẳn. Tuy nhiên hiện nay dàn mái và dầm cần trục bằng thép đã thay thế cho dàn và dầm BTCT trước đây.

 

Thi công nhà xưởng nhiều tầng lắp ghép có bộ khung chịu lực bằng các kết cấu bê tông cốt thép đúc sẳn. Có một số bộ khung chịu lực nhà công nghiệp nhiều tầng như sau:

Bộ khung nhà gồm nhiều khung cứng ngang, khung cứng dọc thành phần; sơ đồ cấu tạo này áp dụng cho những nhà công nghiệp chịu tải trọng rung động.

Bộ khung nhà chỉ gồm những khung cứng ngang thành phần; độ ổn định của công trình cịược đảm bảo bằng các khung cứng thành phần.

Bộ khung không gồm những khung cứng thành phần.

Bộ khung nhà lại được phân cắt thành nhiều cấu kiện để dúcệ Cách phân cắt này liên quan đến vị trí mối nối và cấu tạo mối nối giữa các dầm với cột. Có một số sơ đồ phân cắt bộ khung nhà công nghiệp nhiều tầng thành các cấu kiện đúc sẵn:

Cấu tạo nhà bằng kết câu thép

Các nhà công nghiệp lớn và nhỏ, một tầng và nhiều tầng đều có thể được sản xuất bằng thép.

Cấu tạo bộ khung thép nhà công nghiệp một tầng được trình bày ở hình 1.5.

 

Hiện nay trong các khu công nghiệp, khung thép Zamil (Zamilsteel) được sử dụng khá phổ biến.

Trên dàn vì kèo gác các thanh xà gồ. Xà gồ bằng thép U, I, L, Z có chiều dài bằng một bước cột, trên xà gồ thường được lợp bằng mái tôn.

 

Để làm tăng dộ ổn định và độ cứng không gian của kết cấu nhà công nghiệp, dồng thời dể chịu các tải trọng gió và lực hãm của cần trục, người ta đặt thêm hệ giằng cho công trình (hình 1.7).

Tường bao che nhà công nghiệp bằng thép có thể được xây bằng gạch, bằng các tấm bê tông cốt thép đúc sẵn hoặc bằng các tấm thép được bắt vào hệ khung tưòng.


Link Đọc file PDF hoặc tải file pdf về máy tính
XDTC