Phương Nam Co LTD
Thiết Kế, Thi Công: Văn Phòng, Biệt Thự, Nhà Phố....
© 6/7/2020 - Vietnam12h.com Application
1,000 Mẫu Nội Thất 2,100 Mẫu Nội Thất 350 Mẫu Biệt Thự 600 Mẫu Biệt Thự 700 Mẫu Nhà Hiện Đại 500 Biệt Thự Đẹp
3,500 Mẫu Nội Thất 2,500 Mẫu Nội Thất 450 Mẫu Biệt Thự 500 Mẫu Nhà Hiện Đại 450 Biệt Thự Hiện Đại 400 Nhà Hiện Đại
2,000 Mẫu Nội Thất 500 Mẫu Biệt Thự
Quyết định 135 /2007/QĐ-UBND TP. Hồ chí minh (ngày 08 tháng 12 năm 2007)

Ban hành quy định về kiến trúc nhà liên kế trong khu đô thị hiện hữu trên địa bàn thành phốhồchí minh

Mẫu đơn xin phép xây dựng

Đơn Đề Nghị Cấp Giấy Phép Xây Dựng

Sử dụng cho công trình không theo tuyên,  sử dụng cho công trình theo tuyên,  sử dụng cho công trình tương đài, tranh hoành tráng,  sử dụng cho công trình quảng cáo,  sử dụng cho nhà ở riêng lẻ đô thi,  sử dụng cho nhà ở nông thôn

Giấy Phép Xây Dựng

GIẤY PHÉP XÂY DỰNG

Số:            /GPXD

(Sử dụng cho công trình không theo tuyến)

Cấp cho: ........................................................ ...........................

-Đa chỉ:

Số nhà: .......Đường ....... Phường (xã): .......... Tỉnh, thành phố: ..........

Thông tư số 10 của Bộ Xây dựng

Hướng dẫn chi tiết một số nội dung của nghị định số 64/2012/nđ-cp ngày 04/9/2012 của chính phủ về cấp giấy phép xây dựng

Nghị định 64/2012/NĐ-CP ngày 04/9/2012 của Chính phủ về cấp phép xây dựng

Nghị định này quy định về điều kiện, trình tự, thủ tục, thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng; giám sát thực hiện xây dựng theo giấy phép xây dựng; quyền và trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan đến công tác cấp giấy phép xây dựng và quản lý xây dựng theo giấy phép xây dựng.

Quyết định số: 21/2013/QĐ-UBND

Quy định chi tiết một số nội dung về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn thành phố hồ chí minh

1
HyperLink HyperLink HyperLink HyperLink