Phương Nam Co LTD
Cung cấp Chất hoạt động bề mặt, dầu bôi trơn Korea
© 4/7/2022 - Vietnam12h.com Application
Công ty TNHH Phương Nam

Quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và sự ra đời hàng loạt của các nhà máy và khu công nghiệp với mục đích sản xuất các loại hàng hóa phục vụ cho nhu cầu tiêu dùng trong và ngoài nước vì vậy nhu cầu về sử dụng hóa chất cơ bản và phụ gia cho các sản phẩm rất lớn vì vậy mà các nhà hóa chất ở Việt Nam không thể đáp ứng. Nhằm giải quyết vấn đề này, Công ty TNHH Phương Nam đã được thành lập theo quyết định số 0311833188 của Sở Kế Hoạch Và Đầu Tư Thành Phố Hồ Chí Minh với các nhiệm vụ chính như:

  • Cung cấp các hóa chất công nghiệp xuất xứ từ Korea:

Chất hoạt động bề mặt

Đầu bôi trơn Spinning oil

Hạt màu

  • Tìm kiếm thị trường xuất cho doanh nghiệp