Phương Nam Co LTD
Cung cấp Hạt Nhựa màu Korea
© 18/9/2021 - Vietnam12h.com Application
PNB 401: Carbon Black Masterbatch Korea

Thông tin sản phẩm

Đặc điểm đặc biệt

Ứng dụng

Phân tán tốt

Dạng màn phim

Khả năng hoạt động tốt

Tấm

Ép phun nhựa, đùn

Đặc tính sản phẩm

Tính chất vật lý:

Test Item

Test Method

Unit

Specification

Result

Carrier Resin

Polystyrene

Carbon Content

ASTM D4218

%

43-47

45

Dispersion

BS ISO 18553

Grading

Max 4.0

1(Film65mm*185mm)

Appearance

Miss Cut

%

Max 0.5

ON

Volatile Matter

Heating Loss

%

Max 1.00

0.05

Qui cách Đóng gói:

Hạt màu Đen- Masterbatch được cung cấp ở dạng viên và được đóng gói trong bao 25kg, 500kg và 750kg túi.PNB210: Carbon Black MasterbatchPNB30: Carbon Black Masterbatch


Hotline 0903 684 679
KS: Lê Văn Hòa

Hotline 0908 799 468
KS: Nguyễn Bảo Ngoc

Hotline 0964 861 479
Ths Kts Lê Hoàng Nam

Propylene Glycol USP

"Đơn Giá: 35.000 VNĐ"