Phương Nam Co LTD
Cung cấp Chất hoạt động bề mặt, dầu bôi trơn Korea
© 15/8/2022 - Vietnam12h.com Application
Tween Polysorbate 80 hóa chất hoạt động bề mặt
HyperLink
Nonionic surfactant speciality nonionics
Đơn giá :  ......VNÐ/USD
Xuất xứ : Korea
Contact us >>
HyperLink
Pylene polyoxypropylene random.
Đơn giá :  ......VNÐ/USD
Xuất xứ : Korea
Contact us >>
HyperLink
Polyoxy ethylene propylene glycol base
Đơn giá :  ......VNÐ/USD
Xuất xứ : Korea
Contact us >>
HyperLink
Polysorbate 20, 60, 80,,,"Tween 20, 60, 80,,," (Span & Tween series)
Đơn giá :  ......VNÐ/USD
Xuất xứ : Korea
Contact us >>
HyperLink
Sorbitan ester base
Đơn giá :  ......VNÐ/USD
Xuất xứ : Korea
Contact us >>
HyperLink
Alkyl amine series
Đơn giá :  ......VNÐ/USD
Xuất xứ : Korea
Contact us >>
HyperLink
Alkyl amine series
Đơn giá :  ......VNÐ/USD
Xuất xứ : Korea
Contact us >>
HyperLink
Fatty acid base alkyl ester
Đơn giá :  ......VNÐ/USD
Xuất xứ : Korea
Contact us >>
HyperLink
Fatty acid base
Đơn giá :  ......VNÐ/USD
Xuất xứ : Korea
Contact us >>
HyperLink
Synthetic alcohol base poe alkyl ether
Đơn giá :  ......VNÐ/USD
Xuất xứ : Korea
Contact us >>
HyperLink
Natural alcohol base p.o.e alkyl ether
Đơn giá :  ......VNÐ/USD
Xuất xứ : Korea
Contact us >>
HyperLink
Fatty alcohol base
Đơn giá :  ......VNÐ/USD
Xuất xứ : Korea
Contact us >>
HyperLink
Polyoxyethylene octyl phenyl ether
Đơn giá :  ......VNÐ/USD
Xuất xứ : Korea
Contact us >>
HyperLink
Polyoxyethylene nonylphenyl ether
Đơn giá :  ......VNÐ/USD
Xuất xứ : Korea
Contact us >>
HyperLink
Ant alkyl aryl base
Đơn giá :  ......VNÐ/USD
Xuất xứ : Korea
Contact us >>
Các đề tài, tài liệu về chất hoạt động bề mặt
Những thuộc tính sinh hóa và môi trường chất hoạt động bề mặt
Axit béo N-methylglucamines có thể được coi là chất hoạt động bề mặt nguồn gốc sinh học của cấu trúc glycolipid. Mục đích của các nhà nghiên cứu là tìm ra một bề mặt thích hợp cho các dung dịch có thành phần màng sinh học. Chất hoạt động bề mặt Mega thỏa mãn các tính chất mong muốn nhờ các đặc tính:
N - alkylaldo(bio)namides. a, sự tổng hợp và những thuộc tính.
Các danh pháp của N-alkylaldonamides khá đơn giản và không lộn xộn, như là những cái tên thông thường được chấp nhận bởi các quy tắc IUPAC . Amides bắt nguồn từ Disacarit, ví dụ như, lactose hoặc maltose được đặt tên là: N-alkyllactobiona-mides và N- lkylmaltobionamides (cũng như: N-alkylaldotrionamides khi thu được từ maltotriose là những ví dụ).
Kết luận về chất hoạt động bề mặt dựa trên saccharide
Có nhiều lí do tại sao chất HĐBM dựa trên saccharide có vẻ hấp dẩn như vậy.Chúng có thể tổng hợp từ tái tạ, nguyên liệu nông nghiệp và sinh hóa. Mono và polysaccharide là những chất không độc cho sức khỏe con người và than thiện với môi trường
Các chất hoạt động bề mặt dựa trên chuỗi đơn axit amin
A. Các tính chất hóa lý : Trái ngược với các muối của các axit béo (ví dụ như xà phòng laurate natri), các chuỗi dài axit Na-acyl amin có tính tan rất tốt trong nước ( do sự hiên diện của liên kết CO- NH) nên chúng nhanh chóng bị phân hủy ( và chống sự tạo keo tốt).Tính chất của chất hoạt động bề mặt của các muối Natri tinh khiết của axit Na-acyl amin (chất hoạt động bề mặt anion)
Genini chất hoạt động bề mặt dựa trên cơ sở genini amino axit.
Genini là những chất hữu cơ hoạt dộng bề mặt tương đối mới với nhiều tính chất hóa lý độc đáo. chúng gồm hai chuỗi kỵ nước đối xứng hoặc không đối xứng và 2 nhóm ưa nước phân cực trên một phân tử được nối với nhau bởi một chuỗi dài có tính chất khác nhau( phân cực hoặc không phân cực
Tính chất lý hóa và Sự phân hủy sinh học Genini
Tính chất lý Bis (Args) có độ hòa tan trong nước thấp hơn các chất hoạt động bề mặt dạng chuỗi đơn vì sự gia tăng tính kỵ nước gây ra bởi nhóm kỵ nước, ảnh hưởng của các phân tử hoạt động bề mặt của chúng lớn hơn cấu trúc chuỗi đơn:
Danh mục hóa chất
Nonionic surfactant "Polysorbate (tween) 80, 20,,,,,"
Defoaming agent
Esterfication peg " Peg 4000, 1000, 1500 ..."
Cationic surfactant
Anionic surfactant
Stock sales
Pe wax