Phương Nam Co LTD
Keitol 30LRX phụ gia thay thế Distilled Tall Oil
© 17/4/2024 - Vietnam12h.com Application

Đặc Điểm của Biodiesel từ Tall Oil Acids: Ưu điểm và Hạn chế


Biodiesel, một thay thế tái tạo và thân thiện với môi trường cho nhiên liệu diesel truyền thống, đã thu hút sự chú ý đáng kể như một giải pháp tiềm năng cho các thách thức về môi trường và năng lượng của thế giới hiện đại. Một dạng biodiesel như vậy, được chiết xuất từ dầu phụ hợp gọi là Tall Oil Acids hoặc Tall Oil Acids , thể hiện những đặc điểm riêng biệt làm nổi bật nó so với nhiên liệu diesel truyền thống. Trong bài viết này, chúng ta sẽ đi sâu vào các đặc điểm khác nhau của biodiesel từ Tall Oil Acids và so sánh chúng với nhiên liệu diesel truyền thống.

Mật độ và Giá trị nhiệt lượng: Mật độ và giá trị nhiệt lượng là các tham số quan trọng ảnh hưởng trực tiếp đến năng lượng và hiệu suất của nhiên liệu. Biodiesel từ Tall Oil Acids có mật độ cao hơn tại 15°C so với nhiên liệu diesel, với giá trị lần lượt là 878 kg/m³ và 835 kg/m³. Sự khác biệt về mật độ này có thể ảnh hưởng đến hiệu suất đốt cháy và hoạt động của động cơ. Hơn nữa, giá trị nhiệt lượng của biodiesel từ Tall Oil Acids thấp hơn một chút, là 40369 kJ/kg so với 43760 kJ/kg của nhiên liệu diesel. Giá trị nhiệt lượng thấp hơn này có thể dẫn đến hiệu suất năng lượng giảm khi đốt cháy.

Nồng độ lưu huỳnh: Khí thải lưu huỳnh từ quá trình đốt cháy đóng góp vào ô nhiễm không khí và sự hình thành của mưa axít. Biodiesel từ Tall Oil Acids mang lại lợi thế đáng kể về nồng độ lưu huỳnh, chỉ chứa 0,001% (m/m) lưu huỳnh, trong khi nhiên liệu diesel chứa 0,2579% (m/m) lưu huỳnh. Đặc điểm này tương thích với xu hướng toàn cầu hướng đến các nhiên liệu sạch giảm thiểu các khí thải có hại và tác động đến môi trường.

Điểm đông và Điểm sương: Điểm đông và điểm sương là các tham số quan trọng để đánh giá khả năng sử dụng nhiên liệu trong môi trường lạnh. Biodiesel từ Tall Oil Acids có điểm đông cao hơn là -12°C so với -23°C của nhiên liệu diesel. Mặc dù cả hai giá trị đều nằm dưới điểm đóng băng, điểm đông cao hơn của biodiesel từ Tall Oil Acids ngụ ý rằng nó có thể yêu cầu nhiều nỗ lực hơn để ngăn ngừa đông lại và đảm bảo hiệu suất động cơ thích hợp trong khí hậu lạnh. Tương tự, điểm sương của biodiesel từ Tall Oil Acids là 3°C, cao hơn so với -6°C của nhiên liệu diesel. Điều này cho thấy biodiesel có thể trở nên đục hoặc đông ở một nhiệt độ cao hơn.

Điểm chớp và Số cetan: Điểm chớp của một nhiên liệu là nhiệt độ mà tại đó nó có thể tạo ra hơi bay cháy, là một tham số an toàn quan trọng. Biodiesel từ Tall Oil Acids có điểm chớp cao hơn, là 105°C, so với 73°C của nhiên liệu diesel. Điểm chớp cao hơn này góp phần cải thiện an toàn trong quá trình xử lý, lưu trữ và vận chuyển. Hơn nữa, số cetan, đo chất lượng đánh lửa của nhiên liệu, cao hơn cho biodiesel từ Tall Oil Acids (56) so với nhiên liệu diesel (47). Số cetan cao hơn này thường cho thấy chất lượng đốt cháy tốt hơn và hiệu suất động cơ tốt hơn.

Độ nhớt: Độ nhớt xác định khả năng dòng chảy của nhiên liệu và ảnh hưởng đến khả năng phân tán và đốt hiệu quả trong động cơ. Biodiesel từ Tall Oil Acids thể hiện độ nhớt cao hơn tại 40°C, với giá trị là 7,1 mm²/s, trong khi nhiên liệu diesel có độ nhớt thấp hơn là 2,6 mm²/s ở cùng nhiệt độ. Độ nhớt cao hơn của biodiesel có thể ảnh hưởng đến việc tiêm nhiên liệu, đốt cháy và hiệu suất tổng thể của động cơ.

Kết luận, các đặc điểm của biodiesel từ Tall Oil Acids tạo ra một hình ảnh phức tạp khi so sánh với nhiên liệu diesel truyền thống. Trong khi nó mang lại lợi thế về nồng độ lưu huỳnh thấp, điểm chớp cao hơn và số cetan cao hơn, nó cũng có một số hạn chế như mật độ cao hơn, điểm đông cao hơn, điểm sương cao hơn và độ nhớt cao hơn. Những đặc điểm này thể hiện sự cần thiết của việc xem xét cẩn thận về ứng dụng cụ thể và điều kiện môi trường khi sử dụng biodiesel từ Tall Oil Acids như một nguồn nhiên liệu thay thế. Công việc nghiên cứu và phát triển tiếp theo là cần thiết để tối ưu hóa hiệu suất và giải quyết những hạn chế, góp phần vào cảnh quan năng lượng bền vững và đa dạng hơn.