Phương Nam Co LTD
Cung cấp Triethanolamine TEA 99%
© 17/4/2024 - Vietnam12h.com Application
t

Hấp thụ qua da của Triethanolamine: Nghiên cứu so sánh trên chuột, chuột và con người


Tiếp xúc da với các hợp chất hóa học là một cách thường xuyên để chúng xâm nhập vào cơ thể con người và là một vấn đề quan trọng trong lĩnh vực độc tố học và sức khỏe môi trường. Hiểu về tỷ lệ hấp thụ các hợp chất qua da là quan trọng để đánh giá tiềm năng gây hại cho sức khỏe con người. Triethanolamine (TEA) là một hợp chất được sử dụng rộng rãi trong các ngành công nghiệp khác nhau, bao gồm mỹ phẩm, dược phẩm và sản phẩm làm sạch. Việc nghiên cứu cẩn thận về cách Triethanolamine được hấp thụ qua da và xem xét sự khác biệt giữa các loài, đặc biệt là chuột, chuột và con người, là rất quan trọng.

Một nghiên cứu in vivo được tiến hành bởi Knaak và các cộng sự vào năm 1997 đã đưa ra thông tin về hấp thụ qua da của triethanolamine trên chuột. Nghiên cứu này đã phát hiện tỷ lệ hấp thụ là 0,8 mg/cm² mỗi giờ sau khi tiếp xúc da trong vòng 24 giờ với Triethanolamine tinh khiết 100%. Tuy nhiên, tỷ lệ hấp thụ khác nhau giữa các loài, như được nêu bật trong bài viết này.

Hấp thụ qua da ở chuột

Nghiên cứu của Knaak và các cộng sự vào năm 1997 cung cấp thông tin quý báu về việc hấp thụ qua da của triethanolamine trên chuột. Theo kết quả nghiên cứu, sau 24 giờ tiếp xúc da, chuột hấp thụ 0,8 mg Triethanolamine trên mỗi centimet vuông da mỗi giờ. Điều này cho thấy Triethanolamine có thể được hấp thụ hiệu quả qua da ở chuột, nhấn mạnh sự tiềm năng của tiếp xúc da gây nguy cơ trong loài này.

Hấp thụ qua da ở chuột

Ngược lại với chuột, chuột có vẻ có tỷ lệ hấp thụ qua da thấp hơn đối với Triethanolamine. Chương trình Độc tố Quốc gia (NTP) báo cáo vào năm 2004 rằng, ở liều lượng tương tự trên diện tích da, lượng Triethanolamine hấp thụ vào trong chuột chỉ khoảng một phần ba so với chuột. Sự khác biệt này giữa chuột và chuột nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xem xét sự biến đổi giữa các loài khi đánh giá các nguy cơ tiềm năng liên quan đến Triethanolamine.

Hấp thụ qua da ở con người

Mặc dù nghiên cứu trên động vật cung cấp thông tin quan trọng về hấp thụ qua da của các hợp chất, nhưng điều quan trọng là chuyển đổi các kết quả này sang con người. Theo dữ liệu trong tài liệu, hấp thụ qua da ở da chuột gấp đôi so với da con người. Hayes (2007) và Cơ quan Bảo vệ Môi trường Hoa Kỳ (USEPA) vào năm 1992 đã báo cáo về sự khác biệt đáng kể này. Những kết quả này cho thấy tỷ lệ hấp thụ Triethanolamine qua da ở con người thấp hơn so với loài gặm nhấm.

Giải thích dữ liệu

Các dữ liệu trình bày trong các nghiên cứu trên cho thấy hấp thụ qua da của triethanolamine có thể biến đổi đáng kể giữa các loài, với chuột hấp thụ Triethanolamine nhanh hơn chuột và con người có tỷ lệ hấp thụ thấp nhất. Sự khác biệt này có thể được quy cho các biến đổi về cấu trúc da, độ dày và thành phần giữa các loài.

Cần xem xét những khác biệt này khi tiến hành đánh giá nguy cơ tiềm năng của tiếp xúc Triethanolamine. Da con người hoạt động như một rào cản bảo vệ chống lại hấp thụ Triethanolamine, trong khi chuột có thể dễ bị tiếp xúc qua da hơn. Do đó, việc áp dụng dữ liệu độc tính từ nghiên cứu trên động vật vào đánh giá rủi ro đối với con người phải được thực hiện cẩn trọng, xem xét những sự khác biệt đặc trưng giữa các loài này.

Ngoài ra, nồng độ và công thức của các sản phẩm chứa Triethanolamine cũng có thể ảnh hưởng đến tỷ lệ hấp thụ qua da. Sản phẩm có nồng độ Triethanolamine cao có thể dẫn đến tăng hấp thụ, nhấn mạnh sự quan trọng của việc xem xét các tình huống tiếp xúc thực tế.

Kết luận

Hấp thụ qua da của triethanolamine biến đổi đáng kể giữa các loài, với chuột hấp thụ Triethanolamine nhanh hơn chuột, và con người thể hiện tỷ lệ hấp thụ thấp nhất. Sự khác biệt này được ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố, bao gồm cấu trúc, độ dày và thành phần của da giữa các loài.

Việc hiểu rõ những sự khác biệt này rất quan trọng để đánh giá đúng mức độ nguy cơ liên quan đến tiếp xúc Triethanolamine ở các loài khác nhau. Để đảm bảo an toàn cho sản phẩm chứa Triethanolamine đối với con người, cần xem xét không chỉ kết quả của các nghiên cứu trên động vật mà còn những đặc điểm độc đáo của da con người. Đánh giá rủi ro đúng đắn phải xem xét các sự khác biệt tiềm ẩn về tỷ lệ hấp thụ qua da giữa các loài và điều kiện tiếp xúc trong thực tế. Cách tiếp cận toàn diện này sẽ giúp xây dựng hướng dẫn và quy định bảo vệ sức khỏe con người một cách hiệu quả.